Консультативна сторінка "Доступ до архіву"

Print

Загальні відомості

Діяльність держархіву з використання документів здійснюється відповідно до розділу V Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та розділу VI Правил роботи архівних установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 №656/5 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства юстиції України від 31.01.2015 № 131/5 та від 06.07.2015 №1124/5).

Одними з основних форм використання відомостей, що містяться в архівних документах, є:

- надання документів (або їх копій) для користування в читальних залах архіву;

- інформаційне забезпечення користувачів за їх запитами.

Прийом громадян та представників юридичних осіб здійснюється в державному архіві Миколаївської області за адресою: вул. Московська, 1, м. Миколаїв, Миколаївська обл., Україна, 54001.

Вхід до приміщень (на територію) держархіву здійснюється за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу (паспорту або іншого документа відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»)

Консультації щодо складу документів архіву, порядку подання запитів надаються за телефоном:
+38 (0512) 37-44-55.

Прийом у столі довідок

здійснюється у корпусі № 2 держархіву Миколаївської області за адресою:
вул. Московська, 1, м.Миколаїв.

Графік роботи столу довідок:

вівторок: з 8-15 до 12-00 та з 12-45 до 16-45,

четвер: з 8-15 до 12-00 та з 12-45 до 16-45.

Контактний телефон столу довідок:

+38 (0512) 37-44-55.

Адреса електронної пошти для направлення заяв та запитів:

E-mail: [email protected]

 

Читальні зали держархіву Миколаївської області працюють за адресами:

– вул. Театральна, 43 (корпус № 1),

– вул. Московська, 1, м. Миколаїв (корпус № 2).

Увага! Для подання заяви та отримання дозволу на користування документами необхідно звернутися до корпусу № 2 держархіву області.

 

Графік прийому користувачів у читальних залах держархіву:

 

понеділок з 9-00 до 12-00 та з 12-45 до 16-00,

вівторок з 9-00 до 12-00 та з 12-45 до 16-00,

середа з 9-00 до 12-00 та з 12-45 до 16-00,

четвер: з 9-00 до 12-00 та з 12-45 до 16-00.

 

Контактні телефони в читальних залах:

+38 (0512) 64-77-02 (корпус № 1),

+38 (0512) 76-65-66 (корпус № 2).

 

Телефони відділу інформації та використання документів держархіву Миколаївської області, за якими можна отримати консультації:

- начальник відділу Мельник Марина Олександрівна – тел. +38 (0512) 76-65-64;

- у читальному залі корпусу № 2 по вул. Московська, 1:

заступник начальника відділу Іванова Ганна Андріївна,

– тел. +38 (0512) 76-65-66;

- у читальному залі корпусу № 1 по вул. Театральна, 43:

головний спеціаліст Крикалова Ірина Валентинівна,

провідний спеціаліст Петренко Ольга Миколаївна

– тел. +38 (0512) 64-77-02;

- у столі довідок:

головний спеціаліст Нікольчук Наталя Петрівна,

провідний документознавець Кірічек Світлана Миколаївна

– тел. +38 (0512) 37-44-55,

- реєстрація запитів і видавання виконаних архівних довідок (копій, витягів) здійснюється в корпусі № 2 по вул. Московській, 1) –

діловод Фоменко Тетяна Юхимівна

– тел. +38 (0512) 37-44-55.

 

Керівництво держархіву приймає громадян відповідно до затверджених графіків особистих та особистих виїзних прийомів громадян керівництвом держархіву, графіку проведення "гарячих" ліній та режиму роботи "телефону довіри" на 2022 рік, затвердженого наказом в.о. директора Державного архіву Миколаївської області від 04.01.2022 № 2.

Графік
особистого прийому громадян
керівництвом Миколаївського держархіву на 2022 рік*

Посада,

прізвище, ім'я та по батькові

Дні та години прийому

 

Місце проведення, телефон

 

Директор

Колесник Наталія Анатоліївна

 

 

Щосереди

з 14.00 до 16.00

 

 

м. Миколаїв,

вул. Московська, 1

37-00-65

 

Заступник директора - начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату

Кузьменко Наталія Вікторівна

 

Щовівторка

з 14.00 до 16.00

 

 

м. Миколаїв,

вул. Театральна, 43

64-76-59

*Проведення прийомів здійснюється з урахуванням встановлених карантинних обмежень і протиепідемичних заходів.

Графік
проведення «гарячих» ліній прийому громадян
керівництвом Миколаївського держархіву
на 2022 рік

Посада,

прізвище, ім’я та

по батькові

Дні та години прийому дзвінків

 

Місце проведення, телефон

 

Директор

Колесник Наталія Анатоліївна

 

Перший вівторок місяця

з 10.00 до 11.00

 

м. Миколаїв,

вул. Московська, 1

37-00-65

 

Заступник директора – начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату

Кузьменко Наталія Вікторівна

 

 

Перший четвер місяця

з 10.00 до 11.00

 

 

м. Миколаїв,

вул. Театральна, 43

64-76-59

Режим роботи «телефону довіри» держархіву області на 2022 рік

Посада,

прізвище, ім'я та по батькові

відповідальної особи

Дні та години прийому дзвінків

 

Місце проведення, телефон

 

Провідний документознавець відділу організаційної, режимно-секретної роботи та управління персоналом

Савельєва Інна Олександрівна

 

 

Щоп’ятниці

з 09.00 до 11.00

 

 

м. Миколаїв,

вул. Московська, 1

37-00-65

Інформаційне забезпечення користувачів у читальних залах держархіву

Правила роботи користувачів з документами відкритого доступу, що належать державі та територіальним громадам, права та обов’язки користувачів визначаються Порядком користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 19 листопада 2013 року № 2438/5 зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства юстиції від 19.01.2015 № 76/5 та від 06.07.2015 № 1125/5.

Відвідування користувачами читальних залів архіву, ознайомлення з довідковим апаратом і надання фізичним або юридичним особам для користування документів Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам, а також юридичним і фізичним особам, які передали зазначені документи на зберігання, здійснюються безоплатно.

Надання документів для копіювання технічними засобами користувачів та копіювання документів технічними засобами користувачів у держархіві Миколаївської області здійснюється на безоплатній основі.

Користувач має право публікувати, оголошувати, цитувати та іншим чином відтворювати зміст документів Національного архівного фонду України з обов’язковим посиланням на місце їх зберігання. Посилання має містити вказівку на держархів Миколаївської області, номер (назву) фонду, номер опису, номер (назву) справи, номер аркушу.

Наприклад:

Державний архів Миколаївської області (ДАМО), ф. 230 «Канцелярія Миколаївського військового губернатора», опис 2, справа 2 «Дело о проезде через г. Николаев королевы Сицилийской Марии Каролины», аркуш 1;

ДАМО, ф. 230, оп. 2, спр. 2, арк. 1.

Особи, які мають намір користуватися документами Національного архівного фонду України в читальних залах держархіву Миколаївської області, подають документ, що посвідчує особу, ознайомлюються з Порядком користування документами Національного архівного фонду України і заповнюють заяву користувача згідно з Додатком 3 Порядку ( бланк 1). Заяву користувач може надіслати поштою, зокрема електронною [email protected]

Користувачі з інших міст, які мають намір прибути до архіву для самостійної роботи в читальних залах із документами Національного архівного фонду України, можуть надіслати електронною поштою Он-лайн замовлення на видавання справ до читальної зали
( бланк 2 українською та бланк 2_1 російською мовами). Надсилати електронною поштою на адресу [email protected]

Списки та описи архівних фондів періоду до 1917 року опубліковані на веб-сайті держархіву в розділі «Науково-довідковий апарат», рубрика «Фонди і описи фондів періоду до 1917 року».

Списки та описи архівних фондів радянського періоду опубліковані на веб-сайті держархіву в розділі «Науково-довідковий апарат», рубрика «Фонди радянського періоду та періоду незалежності України» (публікація триває).

Путівник по фондах держархіву, анотовані реєстри та покажчики дивись в розділах Путівник "Державний Архів Миколаївської області", «Анотовані реєстри державного архіву Миколаївської області», «Видання ДАМО» на веб-сайті держархіву.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами доступу до документів Національного архівного фонду України і мають такі самі обов’язки щодо користування ними, як і громадяни України.

Особи, які мають намір користуватися документами, щодо яких юридичні і фізичні особи, котрі передали зазначені документи на зберігання, встановили певні обмеження доступу, додатково подають відповідний лист-доручення або лист-згоду від фондоутворювачів або їх правонаступників.

Особи, які провадять наукову роботу згідно з планами наукових установ або виконують службові завдання, разом із заявою подають документ, що підтверджує їхні повноваження представляти користувача – юридичну особу.

Керівництво архіву (або, за його поданням, керівництво Державної архівної служби України) має право припинити або обмежити доступ до документів Національного архівного фонду України особі, яка грубо порушила Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 19 листопада 2013 року № 2438/5 зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства юстиції від 19.01.2015 № 76/5 та від 06.07.2015 № 1125/5 (у разі псування, знищення, підроблення, розкрадання документів Національного архівного фонду України або свідомого перекручення чи фальсифікації відомостей, що містяться в документах).

Інформаційне забезпечення користувачів за запитами

Реєстрація та виконання запитів у держархіві здійснюється відповідно до Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України від 21.09.2015 № 1786/272 та Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 295/5.

До реєстрації та розгляду приймаються запити, надіслані поштою, електронною поштою та такі, що прийняті на особистому прийомі. У запитах, надісланих електронною поштою, має бути зазначена зворотна поштова адреса запитувача.

Виконання запитів в архіві організовується за наявності в запиті найменування організації, її місцезнаходження (для юридичної особи), прізвища, імені, по батькові, місця проживання (для фізичної особи), теми (запитання), хронологічних рамок запитуваної інформації.

Для юридичної особи обов’язковим є оформлення запиту на бланку установи за підписом керівника.

Анонімні запити (без зазначення прізвища, ім’я та по батькові заявника, повної поштової адреси) не реєструються і до виконання не приймаються.

Види запитів, що надходять до архіву:

 • соціально-правового характеру;
 • тематичні;
 • персональні (генеалогічні та біографічні);
 • майнові.

Запити соціально-правового характеру – запити фізичної або юридичної особи, пов’язані з соціальним захистом, спрямовані на забезпечення їх законних прав та інтересів, у тому числі пенсійне забезпечення та отримання пільг і компенсацій відповідно до законодавства та міжнародних зобов’язань України, що передбачають витребування інформації про:

 • реєстрацію актів громадянського стану;
 • національність (підтвердження громадянства України);
 • освіту;
 • трудовий стаж (для трудових книжок лише архівна довідка) та заробітну плату;
 • пенсії;
 • присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань і підвищення кваліфікації;
 • нагороди, присудження почесних звань;
 • творчу діяльність, авторські та суміжні права на наукові й інші праці;
 • службу у Збройних силах СРСР, Українському війську;
 • військову службу в складі діючої армії в період бойових дій, у тому числі під час виконання інтернаціонального обов’язку;
 • участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
 • поранення, стан здоров’я та перебування у військово-лікувальних установах;
 • участь у Другій світовій війні;
 • перебування в партизанських загонах та з’єднаннях, участь у підпільному русі під час Другої світової війни;
 • перебування в евакуації, на окупованій території України та інших держав у період Другої світової війни, у нацистських концтаборах, ґето та інших місцях примусового утримання в період війни;
 • примусове вивезення з тимчасово окупованої території до Німеччини та інших країн Центральної та Східної Європи під час Другої світової війни;
 • репресії, депортації, розкуркулення, позбавлення волі та виборчих прав (у тому числі про конфіскацію майна) і наступну реабілітацію.

Надання відповідей ( у тому числі архівних довідок, копій або витягів) на запити соціально-правового характеру фізичних і юридичних осіб здійснюється архівом безоплатно.

Тематичні запити стосуються надання інформації з певної проблематики, теми, події, факту за визначений хронологічний період. Різновидом тематичного запиту є фактографічний запит щодо встановлення або підтвердження певного факту, події, дати.

Персональні запити:

 • - біографічний стосується інформації про перебіг життя та уточнення біографічних фактів фізичної особи;
 • - генеалогічний має на меті надання інформації для встановлення родового та родинного зв’язку і має містити інформацію про двох або більше осіб, пов’язаних таким зв’язком, про історію сім’ї, роду.

Майнові запити стосуються підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно (виділення земельних ділянок під будівництво об'єктів господарства, установ, закладів, житлових будинків, допоміжних приміщень; надання дозволу на реконструкцію та перебудову існуючих споруд; закріплення прибудинкової території за домоволодіннями; введення в експлуатацію будівель та господарчих споруд; виділення житла; продаж домоволодінь; виготовлення копій ситуаційних, будівельних планів та відповідних рішень виконкомів).

Виконання тематичних, персональних та майнових запитів архів здійснює як платну послугу.

Оплата послуг здійснюється відповідно до Цін на роботи у сфері використання документів, що виконуються державним архівом Миколаївської області, затверджених наказом директора держархіву області від 04.06.2008 № 58 та зареєстрованих у Головному управлінні юстиції у Миколаївській області 17 липня 2008 року за № 28/1579.

Наказом директора держархіву від 04.06.2008 № 58 затверджено перелік громадян, котрі мають пільги при оплаті послуг за виконання майнових запитів.

Пільги при оплаті послуг за виконання персональних (біографичних та генеалогічних) та тематичних запитів не передбачені.

Безоплатно надаються відповіді на запити від судів, правоохоронних органів, органів державного фінансового контролю, а також юридичних і фізичних осіб, які передали документи на зберігання (фондоутворювачів).

Обмеження доступу до документів НАФ

Статтею 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання і поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. Статтею 6 Закону України «Про захист персональних даних» не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини.

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 20.01.2012 № 2-рп/2012 персональні дані про особу – це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім’ї, а також відомості про події та явищі, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування.

Лише фізична особа, якої стосується конфіденційна інформація, відповідно до конституційного та законодавчого регулювання права особи на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації має право вільно, на власний розсуд визначати порядок ознайомлення з нею інших осіб, держави та місцевого самоврядування, а також право на збереження її таємниці.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» доступ до документів Національного архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян, обмежується на 75 років від часу створення цих документів. Раніше зазначеного строку доступ здійснюється з дозволу громадянина, права і законні інтереси якого можуть бути порушені, а в разі його смерті – з дозволу спадкоємців, а також у разі, коли така інформація є суспільно необхідною або обмеження доступу до неї заборонено законом.

Доступ до документів, що містять персональні дані, має надаватися користувачам через 75 років від часу створення відповідних документів.

Доступ до документів, що містять персональні дані, раніше визначеного терміну, може надаватися користувачам, які отримали дозвіл громадянина, права та законні інтереси котрого можуть бути порушені, а у разі його смерті – дозвіл спадкоємців, а також користувачам, які працюють із відповідними документами у рамках наукової роботи згідно з планами наукових установ, за умови забезпечення ними належного захисту отриманих персональних даних.

Фізична (юридична) особа, яка проводитиме самостійний пошук документів, що підтверджують родинні зв’язки з особами, щодо яких проводиться пошук персональних даних або генеалогічне дослідження, має надати архіву документи про згоду особи щодо проведення такого пошуку або засвідчене нотаріально доручення від замовника генеалогічного дослідження (або прирівнені до них документи відповідно до ст. 40 Закону України «Про нотаріат»).

Роз’яснення Укрдержархіву щодо надання доступу до документів, що містять персональні дані, і від часу створення яких 75 років не минуло, зокрема, датованих 1942-1944 роками листів остарбайтерів від 21.03.2017 № 024/873.

Умови доступу до архівної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» викладено у рубриці «Доступ до архівної інформації репресивних органів».

Оформлення відповідей на запити здійснюється відповідно до Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02 березня 2015 р. № 295/5 та Методичних рекомендацій з оформлення запитів, затверджених наказом директора від 22 грудня 2014 року № 110 (зі змінами згідно наказу від 16 квітня 2015 р. № 40).

Порядок подання до Укрдержархіву документів соціально-правового характеру, що витребуються для подальшого представлення в компетентні органи іноземних країн від 08.06.2016 № 02.3/1711.

Анкета для витребування документів з-за кордону Додаток 1 до Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Бланки для подання запитів до держархіву Миколаївської області українською мовою

 1. Бланк 3 запиту про підтвердження факту, події.
 2. Бланк 4 запиту про підтвердження факту за документами ЗАГС (метричними книгами).
 3. Бланк 5 запиту про підтвердження трудового стажу, заробітної плати.
 4. Бланк 6 запиту щодо надання архівної копії (архівного витягу) документу органу виконавчої влади або місцевого самоврядування.

Терміни виконання запитів

Термін виконання запитів становить не більше 30 днів з моменту його реєстрації.

У разі виконання запиту без перегляду архівних документів (за довідниками, у тому числі БД) строк його виконання становить 15 днів з дати реєстрації.

Строк виконання запитів (зокрема, генеалогічних та біографічних) може бути подовжений за рішенням керівника держархіву, про що обов’язково інформують заявника.

Загальний строк виконання запиту не має перевищувати 45 днів.

Непрофільний запит впродовж 5 днів з дати його реєстрації в архіві пересилають за місцем зберігання затребуваних документів, про що інформують заявника або письмово надають йому відповідні рекомендації.

Адвокатські запити виконуються упродовж 5 робочих днів від дати реєстрації.

Увага! Ст. 20 Закону України «Про публічну інформацію» з вимогою розгляду звернення (запиту) у 5-денний термін стосується лише інформації про діяльність архіву як державної установи і не розповсюджується на виконання архівом соціально-правових, майнових, тематичних, персональних запитів, термін виконання котрих регламентовано Законами України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про Національний архівний фонд та архівні установи». Повідомляємо, що запити щодо надання інформації за документами Національного архівного фонду України, які перебувають на зберіганні у Державному архіві Миколаївської області, підпадають під юрисдикцію Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» і підлягають виконанню в терміни, визначені «Правилами роботи архівних установ України». Умови доступу до публічної інформації, яка перебуває у володінні держархіву Миколаївскої області і стосується діяльності архіву як державної установи, роз'яснено у рубріці «Доступ до публічної інформації».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЙЧАСТІШЕ ЗАПИТУВАНІ ДОКУМЕНТИ ТА МІСЦЯ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ

Документи про роботу (підтвердження трудового стажу та розмірів заробітної плати):

 

- в установах та організаціях, на промислових підприємствах, транспорті, у будівництві, сфері побуту, торгівлі, громадського харчування:

- до 1944 р. зберігаються в держархіві Миколаївської області;

- з 1944 р. зберігаються в діючих установах і організаціях,

а в разі ліквідації установи, підприємства, організації:

- у Відділі інформації та використанні документів ліквідованих установ (трудовий архів) Миколаївської міської ради (Адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Московська, 13, тел. +38 (0512) 37-34-01);

- об’єднаних трудових архівах міських, сільських і селищних рад;

- а також в архівних відділах/секторах райдержадміністрацій та міських рад (актуальні адреси та телефони розміщено на веб-сайті держархіву в рубриці «Архівні установи області»);

- в архіві ТОВ «Миколаївпромбуд»
(Адреса: 54015, м. Миколаїв, вул. Робоча, 2-а, тел. +38 (0512) 56-39-72, 56-42-84);

- в архіві Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації
(Адреса: 54030, м. Миколаїв, вул. Спаська, 1,тел. +38 (0512) 37-78-46, 37-78-40);

- у колгоспах та радгоспах – в об’єднаних трудових архівах міських, сільських і селищних рад, а також в архівних відділах/секторах райдержадміністрацій та міських рад;

- у партійних, комсомольських органах та організаціях – у держархіві Миколаївської області.

Документи про освіту та навчання зберігаються:

- навчання у ПТУ: у Департаменті освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації
(Адреса: 54030, м. Миколаїв, вул. Спаська, 29,тел. +38 (0512) 37-93-20);

- навчання у ремісничих училищах: у Миколаївському міському архіві;

- навчання у школах:

- до 1944 р. – у держархіві Миколаївської області;

- з 1944 р. – у школах та Департаменті освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації
(Адреса: 54030, м. Миколаїв, вул. Спаська, 29,тел. +38 (0512) 37-93-20);

- навчання у вищих навчальних закладах:

- до 1944 р. – у держархіві області,

- з 1944 р. – у вищих навчальних закладах.

Документи про нагородження орденами та медалями зберігаються:

- СРСР: в Государственном архиве Российской Федерации
(Адрес: 119435, Москва, ул. Большая Пироговская, 17; тел. 007 (495) 580-88-41);

у держархіві Миколаївської області;

- УРСР: у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України
(Адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 24,тел. +38 (044) 275-36-66);

у держархіві Миколаївської області.

Документи про участь у партизанському та підпільному русі зберігаються:

- у держархіві Миколаївської області.

Документи про перебування у ґето зберігаються:

- у держархіві Миколаївської області.

Документи про перебування та роботу на території області під час тимчасової нацистської окупації Миколаївської області 1941-1944 рр. зберігаються:

- у держархіві Миколаївської області.

Документи про примусове вивезення громадян до Німеччини («остарбайтери») під час тимчасової нацистської окупації області 1941-1944 рр. зберігаються:

- у держархіві Миколаївської області.

Документи про реєстрацію актів громадянського стану (народження, шлюб, розлучення, смерть) зберігаються:

- по 1941 рік включно – у держархіві Миколаївської області;

- з 1942 року – в архіві Відділу державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області
(Адреса: 54036, м. Миколаїв, провулок Кур’єрський, 7,тел. +38 (0512) 36-81-58, 36-82-35, 47-30-26);

Документи про застосування репресій, депортацію (переселення), розкуркулення, позбавлення волі та виборчих прав (у тому числі про конфіскацію майна) і наступну реабілітацію:

- у держархіві Миколаївської області;

- в архівному секторі ВРТЗІ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області
(Адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 5,тел. +38 (0512) 49-81-04);

- в архіві Управління Служби безпеки України в Миколаївській області
(Адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Спаська, 40; тел. +38 (0512) 49-04-49).

Документи, що підтверджують повноваження депутатів місцевих рад:

- у держархіві Миколаївської області;

- в архівних відділах/секторах райдержадміністрацій та міських архівах.

Документи виконкомів місцевих рад (майнового характеру) про вступ до автогаражних та житлових кооперативів, бронювання квартир, оформлення перебудов та добудов у квартирах та будинках, переоформлення особових рахунків, зміни найменувань вулиць та номерів будинків, виділення земельних ділянок під забудову та оформлення новозабудов тощо:

- у держархіві області;

- в архівних відділах/секторах райдержадміністрацій та міських архівах.

Документи нотаріального характеру:

- до 1944 р. – у держархіві області;

- з 1944 р. – у державному нотаріальному архіві Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області (Адреса: 54034, м. Миколаїв, вул. Біла, 2/4; тел. +38 (0512) 34-41-40, 34-41-27).

Документи, що підтверджують прописку та проживання:

- до 1944 р. – у держархіві області.

 

Пошук