З історії с. Воєводське Арбузинського району Миколаївської області

Друк

Головний спеціаліст
Крикалова І.В.

У державному архіві Миколаївської області зберігаються документи, які розповідають про історію с. Воєводське Арбузинського району Миколаївської області. Згідно з документами Миколаївської обласної редакційної колегії тому «Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська область» 1780 р. у с. Воєводське (на той час Окацатове) знаходилося 25 дворів, мешкало: чоловіків – 69, жінок – 71, котрі були кріпаками офіцера поселенського ескадрону Окацатова. Напередодні реформи 1861 р. село перейшло у власність барона-німця Швагейна (так у документі), який мав 5000 десятин землі. 1920 р. у с. Воєводське  було встановлено радянську владу, того ж року у селі, де налічувалося 80 незаможних селян, був організований сільський комітет незаможних селян (сільКНС), на зборах були присутні 55 осіб. Було організовано агробазу, яка 1930 р. реорганізовану в радгосп ім. Чубаря, також діяв колгосп «Долина Тараса» у складі 150 родин. У 30-х роках ХХ ст. у селі було відкрито 7-річну школу, дільничну лікарню, клуб, бібліотеку (ф. Р-2878, оп. 1, спр. 166, арк. 13-14, ф. Р-916, оп. 2, спр. 231, арк. 95).

Агробаза ім. Чубаря була організована 1923 р. на землях колишнього маєтку барона Швайнгеля (так у документі), а саме: садиба – 8,7 десятин, орної землі – 201,5 дес., саду – 5,26 дес., городу – 3 дес., парку – 17,22 дес., іншої – 11,48 дес., разом – 268,44 дес. з будівлями, що потребували ремонту. 1924 р. баланс господарства складав 16200,87 крб. 1925 р. агробазі було передано газогенераторний млин. Господарство мало стати центром сільськогосподарської культури для надання допомоги населенню у веденні сільського господарства: впровадження сортового насіння, засухостійких сільськогосподарських культур, вирощування племінної худоби та свиней англійської породи та поширення її серед селян. У 1924-1925 рр. земля агробази була впорядкована, орна площа була розподілена на 6 полів і вже з 1925 р. було введено правильний сівозмін польових культур. Окрім постійних працівників у господарстві працювали сезонні робітники. Племінне стадо складалося з 33-х дійних корів червоно-німецької породи, 10-ти бугаїв, 4-х теличок, 28-ми однорічного віку телят. 1927 р. агробаза мала на обробку 196 орної землі: тракторів – 2, робочих коней – 10, робочих волів – 3.

У липні 1929 р. агробазі за три роки було видано дотацій на суму 9637,95 крб., у тому числі на придбання худоби – 1800 крб., племінної худоби – 1500 крб. Але незважаючи на це, витрати на розвиток тваринництва та свинарства не давали прибутку господарству, дефіцит коштів на перше півріччя 1929 р. склав 4310 крб. (ф. Р-2066, оп. 1, спр. 44, арк. 204-211, 161, 162; спр. 19, арк. 85).

У с. Воєводське 1925 р. налічувалося 113 членів КНС, у школі працювало 2 вчителі, у 4-х групах навчалося 108 учнів, навчання проводилося в одну зміну, був проведений ремонт шкільної будівлі. Школа мала земельну ділянку у 4 дес. (було засіяно 2 десятини, врожай склав 33 п. 22 ф. озимої пшениці). 1926 р. у школі працювали 3 вчителя. З 1926 р. у селі також діяла школа підлітків, курс навчання було розраховано на шість місяців, заняття проводилися щоденно протягом 2-х годин, мова навчання – українська, вчитель – Андрусенко Олена Василівна, школу відвідувало 38 учнів віком від 11 до 15 років, з них хлопців – 18, дівчат – 20 (ф. Р-2199, оп. 1, спр. 166, арк. 7 зв.; ф. Р-2204, оп. 1, спр. 148, арк. 74-75 зв.).

У селі діяла хата-читальня, створена 1922 р., вона була розміщена у кімнаті площею 40 кв. м., працювала без вихідних. 1926 р. працівниками хати-читальні було проведено наступні заходи: масових зборів – 3 (кількість присутніх – 120 осіб), доповідей, лекцій – 5 (присутніх – 100 осіб), читань вголос – 25 (присутніх – 500 осіб), вечірок запитань та відповідей – 10 (присутніх – 300 осіб). Фонд пересувної бібліотеки складав 30 книжок, також отримували газети з районного сільбуду. У населеному пункті діяли 3 кооператива, 2 споживчих та кредитне товариства (ф. Р-2199, оп. 1, спр. 166, арк. 2, 6, 8, 70-70 зв., ф. Р-2204, оп. 1, спр. 94, арк. 41 зв.; спр. 147, арк. 7-7 зв.).

У документах Костянтинівського районного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів Первомайського округу є протоколи засідань Воєводської сільради за 1925-1926 рр., (до складу сільради входили комісії: земельна, культурно-просвітницька, санітарна та фінансово-податкова). З листопада 1924 р. по жовтень 1925 року було проведено 28 засідань сільради, під час котрих розглянуто 128 питань (ф. Р-2199, оп. 1, спр. 166).

1927 р. Воєводська сільрада розпочала зведення будинку для кооперативу, була відремонтована хата-читальня в с. Воєводське, де на той час працювали фізкультурний, музикальний та драматичний гуртки. Мешканці села утримували за власний рахунок трьох вчителів (ф. Р-2199, оп. 1, спр. 181, арк. 97-98).  

Село Воєводське було окуповане нацистськими військами 02 серпня 1941 р. та звільнено частинами Радянської Армії 21 березня 1944 р. (ф. Р-1002, оп. 3, спр. 87, арк. 107).

У документах Миколаївської обласної комісії зі сприяння роботі Надзвичайної державної комісії з встановлення і розслідування злодіянь, вчинених німецько- фашистськими загарбниками, їх спільниками і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР, є відомості про збитки, заподіяні під час тимчасової нацистської окупації громадянам с. Воєводське (ф.Р-1894, оп. 1, спр. 187).

У держархіві області зберігаються документи колгоспів, які знаходилися на території с. Воєводське: «Червоний прапор» (1946-1949 рр., ф. Р-3703 ОАФ, оп. 1), «Шлях Леніна» (1946-1950 рр., ф. Р-3703, ОАФ, оп. 2), «Січневий пленум» (1945-1950 рр., ф. Р-3703, ОАФ, оп. 3). 1950 р. колгоспи «Червоний прапор» та «Шлях Леніна» були об’єднані, новоутворений колгосп отримав назву ім. Жданова (1950-1958 рр., ф. Р-3703, ОАФ, оп. 5), 1959 р. колгосп був укрупнений шляхом об’єднання трьох колгоспів: ім. Горького, ім. Калініна та ім. Жданова в один – ім. Жданова (ф. Р-3703, ОАФ, оп. 6, спр. 1, арк. 102-103), документи цього колгоспу за 1959-1967 рр. зберігаються у фонді ф. Р-3703 ОАФ, оп. 5, оп. 6.

1950 р. колгосп ім. Жданова обслуговувала Новокраснівська МТС, за колгоспом було закріплено 5375,12 га земель, з них орної – 4296,89 га, під садами та виноградниками – 53,85 га, пасовищ – 619,42 га. У колгоспі налічувалося 420 дворів, працездатних членів колгоспу – 441, з них чоловіків – 132, жінок – 309, виробіток трудоднів склав 189066. У колгоспі діяло 8 рільничих бригад та 2 овочевих (ф. Р-3703 ОАФ, оп. 5, спр. 1, арк. 1-2., 11 зв.).

1958 р. у колгоспі налічувалося 457 дворів, всього членів колгоспу – 874, з них працездатних членів колгоспу – 621 (чоловіків – 250, жінок – 371), чоловіків віком від 60 років та жінок віком від 55 років – 223, непрацездатних чоловіків у віці від 16 до 60 років та непрацездатних жінок у віці від 16 до 55 років – 30, підлітків у віці від 12 до 16 років – 98, дітей у віці до 12 років – 275; всього наявних членів колгоспу та їх дітей – 1247. Виробіток трудоднів склав 335848. Кількість бригад у колгоспі: тракторних – 4 (працювало 49 членів колгоспу, з них трактористів – 38, комбайнерів – 9), комплексних бригад – 4 (працювало 414 членів колгоспу), у 9-ти ланках з рослинництва працювало 164 членів колгоспу, у бригаді з вирощування овочів працювало 24 колгоспника, у садівничій бригаді – 8, у підсобних підприємствах та майстернях працювало 12 колгоспників, у будівельній бригаді – 25, на автотранспорті – 16 (з них 14 водіїв). У господарстві налічувалося 1197 голів великої рогатої худоби, свиней – 2503, овець та кіз –  1527 голів, птахів – 12248. У колгоспі діяли: механічна майстерня, лісопильня, 2 слюсарно-теслярські майстерні, 2 кузні та майстерня з ремонту тракторів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин. У колгоспі налічувалося: гусеничних тракторів – 10 колісних тракторів – 9, зернових комбайнів – 9, силосозбиральних комбайнів – 2, кукурудзозбиральних комбайнів – 3, вантажівок – 9, легковий автомобіль –1, мотоцикл – 1, плугів загального призначення – 16, борін зубчастих – 57, культиваторів: суцільного обробітку – 3, універсальних причіпних – 11, універсальних навісних – 4, бурякові – 3 сівалок: зернових – 14, бурякових – 3, квадратно-гніздових (кукурудзяних) – 7, зерноочисних машин – 1, віялок-сортувалок – 3 (ф. Р-3703 ОАФ, оп. 5, спр. 47, арк. 1-2 зв., 6 зв., 11-1 зв.)

1960 р. у колгоспі ім. Жданова налічувалося 722 двори, членів колгоспу – 1369, з них працездатних чоловіків у віці від 16 до 60 років – 318, працездатних жінок у віці від 16 до 55 років – 492, чоловіків віком від 60 років та жінок віком від 55 років – 399, непрацездатних чоловіків та жінок – 68, підлітків у віці від 12 до 16 років – 251, дітей у віці до 12 років – 416, всього наявних членів колгоспу та їх дітей – 2062. Всього було нараховано трудоднів – 446372. Працювали чотири комплексні бригади, одна з вирощування овочів та одна садівнича бригади (ф. Р-3703, ОАФ, оп. 6, спр. 13, арк. 2-3).

За 10 місяців 1973 р. колгосп ім. Жданова виробив по 264,4 ц. молока на 100 гектарах сільськогосподарських угідь, м’яса по 37,3 ц. на 100 га ріллі, по 10849 яєць на 100 га зернових (ф. Р-3053, оп. 2, спр. 402, арк. 6-7).

Річні звіти колгоспу ім. Жданова за 1950-1961 рр. містяться у документах колгоспу (ф. Р-3703 ОАФ, оп. 5, спр. 1, 3, 10, 16, 23, 28, 34, 41, 47; оп. 6, спр. 3, 13, 29), за 1962-1966 рр. – у документах Арбузинського районного виробничого управління сільського господарства (ф. Р-5563, оп. 1, спр. 1, арк. 141-163 зв.; спр. 6, арк. 115-135 зв.; спр. 14, арк. 139-161 зв.; спр. 20, арк. 153-177 зв.; спр. 30, арк. 91-117 зв.; спр. 57, арк. 189-202).

На території с. Воєводське знаходився державний племінний свинарський радгосп № 809, який відновив діяльність у березні 1944 р., з 1958 р. – державний племінний завод № 809, з 1962 р. – державний племінний завод «Комсомолець». У держархіві Миколаївської області зберігаються документи господарства за 1946-1968 рр., ф. Р-3211. 1947 р. до адміністративного складу радгоспу входило 30 працівників (ф. Р-3211, оп. 1, спр. 5, арк. 2-3). 1961 р.у племінному господарстві працювало 289 робітників та службовців, з них:постійних робітників – 194, тимчасових та сезонних – 80, інженерно-технічних працівників – 7, службовців – 5, охоронців – 3. (ф. Р-3211, оп. 1, спр. 97, арк. 9). Показники виконання завдань з рослинництва склали: врожайність з овочевих культур; 98 ц з 1 га при плані 80 центнерів з 1 га, картоплі було зібрано всього 10 га з 1 га (при плані 50 ц з 1 га) через погану якість посівного матеріалу. У тваринництві надої на одну фуражну корову становили 3298 кг, за планом – 3200 кг (ф. Р-3211, оп. 1, спр. 97, арк. 27).

1962 р.на племінному заводі «Комсомолець»працював 301 робітник та службовець, з них:постійних робітників – 193, тимчасових та сезонних – 92, інженерно-технічних працівників – 9, службовців – 5, охоронців – 2. Було засіяно: озимих – 92 га, ржи ярової – 500 га, ячменя ярового – 517 га, вівса – 141 га, проса – 10 га та гороху – 239 га, соняшника – 34 га, картоплі – 3 га, овочів – 5, баштаннихкультур – 5 га, кормових коренеплодів – 20 га, кормового цукрового буряку – 15 га, кормових баштаннихкультур – 15 га, кукурудзи на силос – 145 га, на «зелений корм» – 55 га, багаторічних трав – 332 (ф. Р-3211, оп. 1, спр. 103, арк. 10, 17 зв.-18 зв.).

1966 р. у господарстві працювало 300 робітників, на той час у господарстві було побудовано 12 житлових будинків з загальною площею 904 кв. м на 56 квартир, де мешкало 127 осіб та 117 індивідуальних житлових будинків, діяли: дитячий садок, їдальня, хлібопекарня, баня. На 01 січня 1966 р. у племінному заводі «Комсомолець» було 927 голів великої рогатої худоби, 1778 свиней, у хазяйстві налічувалося: тракторів – 18, з них 13 колісних, зернових комбайнів – 6, плугів тракторних – 11, борін – 62, сіялок – 19, сінокосарок тракторних – 3, жаток – 9, силосозбиральних комбайнів – 3, зерносховищ – 2, овочесховище – 1 (ф. Р-3211, оп. 1, спр. 150, арк. 11 зв., 23, 25 зв., 26 зв. 33-33 зв., 35-35 зв.).

1968 р. у господарстві працювало: постійних робітників – 238, у тому числі 24 трактористи та комбайнери, сезонних та тимчасових робітників – 26, інженерно-технічних працівників – 12, службовців – 11, діяли 5 промислових об’єктів: млин, підприємство з виробництва молочної продукції, лісопилка, електростанція потужністю 50 кВт (було вироблено 15 тис. кіловат годин), ремонтні майстерні, обслуговувало ці об’єкти 31 працівників. Було засіяно: зернових та зернобобових культур – 1100 га, технічних – 50 га, картоплі, овочем та баштанних культур – 7 га, кормових культур – 952 га; площа садів становила 8 га, горіхоплідних – 2 га. Всього корів налічувалося 866 голів, з них молочне стадо корів – 323 голів; свиней – 1894, коней – 43, бджолосімей – 80. На фермі подача води та очищення приміщень від гною були механізовані, 320 корів доїли за допомогою апаратів для доїння (ф. Р-3211, оп. 1, спр. 159, арк. 10, 17, 18 зв.-21, 27, 33 зв.).

1973 р. по племінному заводу «Комсомолець» було вироблено по 153,7 ц м’яса на 100 га ріллі, по 431,9 ц молока на 100 га сільгоспугідь. Приплід на 100 маток становив 86 телят. Доярка господарства «Комсомолець» Робчук Василина Михайлівна за 11 місяців 1973 р. надоїла на одну фуражну корову по 4388 кг молока, валові надої з початку року склали 806 ц, була нагороджена орденом Трудового Червоного Прапору (ф. Р-3053, оп. 2, спр. 402, арк. 6-7).

1969 р. у с. Воєводське мешкало 872 члени колгоспу (господарств – 334), робітників та службовців – 668 (господарств – 270), всього населення – 1540, господарств – 604 (ф. Р-3053, оп. 2, спр. 274, арк. 1), у особистих господарствах колгоспників налічувалося: корів – 139, свиней – 194, вівці – 5, кіз – 9, птиці – 3961, кролематок – 49, бджолосімей – 30 (ф. Р-3053, оп. 2, спр. 275, арк. 2). У селі працювали фельдшерсько-акушерський та аптекарський пункти, сільський клуб площею 105 кв. м, сільська бібліотека у будинку площею 41 кв. м (будівлі були саманні, з пічним опаленням) (ф. Р-3053, оп. 2, спр. 355, арк. 7-9 зв., 13-15 зв., 19-21 зв., спр. 402, арк. 5).

На початку 70-х років ХХ ст. на кошти колгоспу ім. Жданова був збудований новий будинок культури з залом на 400 місць, сценою, стаціонарним кіноустаткуванням (демонструвалися фільми тричі на тиждень) та кімнатами для роботи гуртків (діяли співочий, танцювальний та музичний) (ф. Р-3053, оп. 2, спр. 402, арк. 5).

На 01 січня 1970 р. у с. Воєводське мешкало членів колгоспу – 859 особи (господарств – 340), робітників та службовців – 692 (господарств – 259), всього населення – 1551, господарств – 599 (ф. Р-3053, оп. 2, спр. 293, арк. 1).

На 01 січня 1972 р. у с. Воєводське мешкало членів колгоспу – 825 особи (господарств – 337), робітників та службовців – 713 (господарств – 277), всього населення – 1538, господарств – 614 (ф. Р-3053, оп. 2, спр. 351, арк. 1).

Документи Воєводської сільської Ради народних депутатів Арбузинського району Миколаївської області представлені протоколами сесій сільради, документами щодо роботи постійних комісій (протоколи, плани, довідки), протоколами засідань виконкому, звітами з виконання бюджету та статистичними звітами (1945-1983 рр., ф. Р-3053).

Більш докладно ознайомитися з документами за даною темою можна в читальних залах держархіву Миколаївської області.