Головне меню

До 225-річчя з часу заснування м. Очаків Очаківського району Миколаївської області

Друк

Серединський Олександр Валентинович,
заступник начальника відділу інформації
та використання документів
держархіву Миколаївської області

2017 року виповнилося 225 років з часу заснування м. Очаків Очаківського району Миколаївської області. Під час російсько-турецької війни 1787-1791 років російські війська, очолювані О. В. Суворовим, у жовтні 1787 року розгромили турецький десант на Кінбурнській косі. Ця перемога наблизила час штурму Очакова, в якій взяли участь і ватажки запорізьких козаків Сидір Білий та Антон Головатий. Вирішальна битва  відбулася 06 (17) грудня 1788 року після п’ятимісячної облоги і завершилася взяттям турецької фортеці Очаків. 29 грудня 1791 року Очаків за Ясським мирним договором було приєднано до Російської імперії. 1792 року за указом Катерини II на місці зруйнованої турецької фортеці було закладено місто. У державному архіві Миколаївської області зберігаються документи, які розповідають про його історію.

Місто Очаків до 1920 року входило до складу Одеського повіту Херсонської губернії, у 1920-1921 роках перебувало в складі Одеського повіту Одеської губернії, у 1921-1923 роках – Миколаївського повіту Миколаївської (з 1922 року – Одеської) губернії, у 1923-1930 роках – Очаківського району Миколаївського округу, з 1932 року – Очаківського району Одеської області, з 1937 року – Очаківського району Миколаївської області.

 

У документах Миколаївської обласної редакційної колегії тому «Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська область» є нарис з історії  міста Очаків Очаківського району (ф. Р-2878, оп. 1, спр. 123, 124).

 

У фонді «Очаківська міська дума» є книга для записів померлих за 1868 рік (ф. 224, оп. 1, спр. 2), справи про причислення осіб до міщан м. Очаків за 1873-1874 роки (ф. 224, оп. 1, спр. 10, 11), а у документах фонду «Очаківська міська управа» - відомості про стягнення податків з нерухомого майна по м. Очаків за 1874 рік (ф. 215, оп. 1, спр. 2), прохання очаківських міщан до управи з майнових питань за 1886, 1900-1902, 1911 роки (ф. 215,  оп. 1, спр. 4, 7, 11, 12).

У фонді «Очаківська портова митниця» є наказ імператриці Катерини II із Катеринославської казенної палати від 28 вересня 1793 року щодо переводу портової таможні з м. Херсон до м. Очаків (ф. 414, оп. 1, спр. 1,  арк. 3) та відомості Очаківської портової митниці за 1792-1800 роки про надходження митних зборів при Очаківському порту (ф. 414, оп. 1, спр. 115, арк. 9-16).

У документах Очаківської митної застави є відомості про її відкриття в 1828 році та затверджений штат митної застави (ф. 265, оп. 1,  спр. 6, арк. 1-5).

Списки очаківських міщан для стягнення податків за 1860-1861 роки зберігаються в фонді «Очаківська міська ратуша» (ф. 279, оп. 1, спр. 132,  арк. 1-61, спр. 133, арк. 1-13, спр. 139, арк. 1-17).

У фонді «Канцелярія Миколаївського військового губернатора» є лист керуючого поштовою частиною в Херсонській губернії Миколаївському військовому губернатору від 07 грудня 1876 року про запровадження щоденного поштового зв’язку між м. Миколаїв та м. Очаків (ф. 230, оп. 1, спр. 9796, арк. 1) та рапорт начальника Очаківського фортечного інженерного управління Миколаївському військовому губернатору від 31 жовтня 1887 року про заснування управління (ф. 230, оп. 1, спр. 12100, арк. 1).

У документах фонду «Колекція мап та креслень» зберігається план міста Очаків (не пізніше 1917 р., ф. Р-2778, оп. 1, спр. 462).

У документах фонду «Очаківська Свято-Миколаївська соборна церква» міститься вхідна документація та копії рапортів і звітів духівництва собору за 1806-1908 роки (ф. 169, оп. 1, спр. 1-38, 40), метричні книги за 1862-1865 роки (ф. 169, оп. 1, спр. 41-44), книги актів записів про народжених за період січень 1904 р. – лютий 1908 р. (ф. 169, оп. 1, спр. 45), документи громади вірян соборної церкви за 1922-1925 роки (ф. 169, оп. 1, спр. 39). У фонді зберігаються цікаві документи: ордер з оголошенням Указу Синоду № 2110 від 08 березня 1842 року про звільнення Дионісія Судковського з посади священика церкви і призначення на це місце його сина Гавриїла Судковського (ф. 169, оп. 1, спр. 5, арк. 132); відомості про викладання протоієреєм Г.Судковським Закону Божого в чоловічому та жіночому училищах в м. Очаків (ф. 169, оп. 1, спр. 10, арк. 59, 76, 83, спр. 21, арк. 58), указ Херсонської духовної консисторії від 17 вересня 1881 року про звільнення протоієрея Очаківського собору Г. Судковського з посади благочинного (ф. 169, оп. 1, спр. 15, арк. 45). У 1888 році м. Очаків  святкувало 100-річчя штурму турецької фортеці (ф. 169, оп. 1, спр. 17, арк. 174-177). Цікавим документом є також поминальний список вбитих і поранених при облозі та штурмі турецької фортеці російськими військами у 1788 році (ф. 169, оп. 1, спр. 13, арк. 6). Збереглися телеграми командувача військами округу, надісланих імператору, військовому міністру та ін., про відкриття 01 жовтня 1907 року в м. Очаков перед собором пам’ятника князю О. В. Суворову (ф. 168, оп. 1, спр. 37, арк. 19).

У фонді «Колекція метричних книг установ релігійних культів, які існували на території Миколаївської області» є метричні книги Свято-Миколаївської соборної церкви м. Очаків за 1866-1918 рр. та Свято-Троїцької церкви м. Очаків за 1900-1920 роки (ф. 484, оп. 1, спр. 854, 856, 858, 860, 862, 867, 868 та ін.).

У фонді «Єврейська синагога м. Очаків» зберігаються метричні книги про народжених та померлих за 1862-1863 роки, померлих за 1864-1865 роки, народжених за 1865 рік (ф. 395, оп. 1, спр. 1-5), а також Талмуд-Тора (ф. 395, оп. 1, спр. 6).

У документах фонду «Колекція книг записів актів громадянського стану Миколаївської області» є книги реєстрації актів громадянського стану відділу ЗАГС Очаківської міськради за 1921-1941 роки (ф. Р-5950, оп. 17, спр. 2, 6, 7, 8, 9, 10 та ін.).

У фонді «Очаківський повітовий військовий комісаріат» зберігаються справи, які характеризують військово-політичний стан у м. Очаків під час громадянської війни в 1919-1920 роках (ф. Р-2737, оп. 1, спр. 1-4).

У фонді виконавчого комітету Очаківської міської Ради народних депутатів за 1920-1924, 1944-1993 роки є список мешканців міста Очаків і слобідки Чижик за 1920 рік (ф. Р-169, оп. 1, спр. 7, арк. 1-37) та список мешканців м. Очаків за квітень 1944 року (ф. Р-169, оп. 2, спр. 7, арк. 1-37), справа про націоналізацію і денаціоналізацію нерухомого майна по м. Очаків за 1922 рік (ф. Р-169, оп.1, спр. 10, арк. 1-63). Відомості про економічний та культурний розвиток м. Очаків за період 1944-1993 років є у постановах та рішеннях Очаківської міськради (ф. Р-169, оп. 2, спр. 1, 8, 9, 16, 17 та ін.).

У документах фонду «Миколаївський губернський виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів» є відомості про відкриття дитячого санаторію в м. Очаків у 1921 році (ф. Р-152, оп. 1, спр. 158, арк. 73).

Відомості про телефонізацію в м. Очаків за 1921 р. зберігаються у фонді «Миколаївський губернський відділ управління губернського виконкому Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів» (ф. Р-916, оп. 2, спр. 112, арк. 28).

У документах фонду «Очаківський міський відділ праці» є звіти відділу праці (ф. Р-43, оп. 1, спр. 1, 11, 12), відомості про стан безробіття в м. Очаків (ф. Р-43, оп. 1, спр. 2, 12) та працевлаштування громадян за 1920-1922 роки (ф. Р-43, оп. 1, спр. 4, 10, 13).

У фонді «Очаківський міський підвідділ записів актів громадянського стану» є книги записів актів громадянського стану про народження, смерть та шлюб за 1921 рік (ф. Р-44, оп. 1, спр. 7, 13).

У документах «Очаківський міський відділ народної освіти» є списки вчителів та учнів шкіл за 1920-1921 роки (ф. Р-45, оп. 1, спр. 1), списки робітників шкіл та дитячих садків за 1921-1922 роки (ф. Р-45, оп. 1, спр. 3), списки вчителів та службовців навчальних закладів м. Очаків за 1921-1922 роки (ф. Р-45, оп. 1, спр. 5), списки шкільних робітників, учнів трудшкіл, дітей дитячих садків за 1921 рік (ф. Р-45, оп. 1, спр. 8), списки учнів трудових шкіл та дитячих садків м. Очаків за 1922 рік (ф. Р-45, оп. 1, спр. 13), списки робітників міського відділу наросвіти, шкіл, дитячих садків та бібліотек (ф. Р-45, оп. 1, спр. 14).

У фонді «Миколаївський окружний виконавчий комітет Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів» зберігаються відомості Миколаївського окружного відділу охорони здоров’я про Очаківську лікарню, в якій станом на 1923 рік було 20 ліжок, штат лікарні складався з 12 співробітників (ф. Р-161, оп. 1, спр. 161, арк. 20). У доповідній записці Очаківського райвиконкому Миколаївському окрвиконкому від 25 листопада 1924 року є відомості про стан освітлення у м. Очаків (ф. Р-161,  оп. 1, спр. 146, арк. 86). У документах Миколаївського окрвиконкому за 1925 рік є відомості щодо віднесення населеного пункту Очаків до категорії селища міського типу (ф. Р-161, оп. 1, спр. 270, арк. 163), за 1926 рік – відомості про стан водопостачання в м. Очаків (ф. Р-161, оп. 1, спр. 350, арк. 26-31). У протоколі № 46/37 засідання президії Очаківського райвиконкому Миколаївського округу від 01 грудня 1929 року є рішення про відкриття в м. Очаків кутка пам’яті художника Р. Г. Судковського в будинку, де він мешкав. Там планувалось експонувати картини Р. Г. Судковського з художніх музеїв Одеси та Миколаєва (ф. Р-161, оп. 1, спр. 802, арк. 359).

У фонді «Миколаївське окружне статистичне бюро» є відомості за  1923 рік про кількість квартир та мешканців (було 1113 квартир, із них 1098 зайнятих, в яких мешкало 4700 осіб) (ф. Р-985, оп. 1, спр. 22, арк. 34), а також річні звіти комунального відділу Очаківського райвиконкому за 1923-1924 роки з питань житла, міських земель, благоустрою міста (ф. Р-985, оп. 1, спр. 794, арк. 45-49 зв.), статистичні відомості з промисловості по м. Очаків за 1926-1927 роки (було 203 заклади дрібної промисловості, із них: 2 державних, 1 кооперативний, 200 приватних; всього в промисловості працювало 737 осіб: 23 – в державних, 28 – в кооперативних, 686 – в приватних закладах) (ф. Р-985, оп. 1, спр. 703, арк. 5). Також у фонді зберігаються особові картки Всесоюзного перепису населення по м. Очаків за 1926 рік (ф. Р-985, оп. , спр. 1064, 1065), картки торгівельно-промислових закладів по м. Очаків та району за 1926 рік (ф. Р-985, оп. 1, спр. 545, арк. 1-36, спр. 1337), господарські картки вибіркового сільськогосподарського перепису 1927 року по м. Очаків (ф. Р-985, оп. 1,  спр. 280, арк. 1-109), картки платників прибуткового податку по м. Очаків за 1928-1929 роки (ф. Р-985, оп. 1, спр. 721, 722).

У фонді «Миколаївська окружна інспектура народної освіти» є звіти Очаківської семирічної трудової школи № 1 з російською мовою викладання за 1924-1925 навчальний рік (ф. Р-99, оп. 2, спр. 81, арк. 100-102), Очаківської трудової школи № 2 з українською і російською мовами викладання за 1924-1925 навчальний рік, яка діяла з 1920 року на базі церковно-приходської школи, заснованої у 1911 році (ф. Р-99, оп. 2, спр. 172, арк. 4, 23-25), дитячого будинку ім. 8 березня м. Очаків з українською і російською мовами викладання за 1924-1925 навчальний рік (ф. Р-99, оп. 2, спр. 353, арк. 32-35), Очаківської трудової школи № 4 з єврейською мовою викладання за 1925-1926 рік (ф. Р-99, оп. 2, спр. 58, арк. 10-13), Очаківської трудової школи № 3 з російською мовою навчання за 1925-1926 навчальний рік, яка діяла з 01 вересня  1924 року на базі дореволюційної школи, заснованої в 1882 році (ф. р-99, оп. 2, спр. 279, арк. 9-13).

22 червня 1941 року почалась німецько-радянська війна, в серпні 1941 року територія сучасної Миколаївської області була окупована. м. Очаків увійшло до румунської зони окупації – губернаторства Трансністрія. У документах фонду архівного відділу управління виконавчого комітету Миколаївської обласної Ради народних депутатів є відомості про те, що м. Очаків Очаківського району було окуповане німецько-румунськими військами 21 серпня 1941 року, звільнено 31 березня 1944 року (ф. Р-1002, оп. 3, спр. 30, арк. 2), а в колекції документів «Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.» є дані про те, що у вересні та листопаді 1941 року в м. Очаків окупантами було страчено 89 осіб (ф. П-10, оп. 1, спр. 191, арк. 103). В документах фондів окупаційного періоду є відомості про соціально-економічний стан м. Очаків, діяльність підприємств («Примарія м. Очаків», ф. Р-1642, 367 справ, 1941-1944 роки; «Машинно-тракторна станція м. Очаків», 99 справ, 1942-1943 роки; «Очаківський бавовнозаготівельний пункт», 15 справ, 1942-1943 роки).

У документах фонду Миколаївської обласної комісії зі сприяння в роботі Надзвичайної державної комісії по встановленню і розслідуванню злодіянь, вчинених німецько-фашистськими загарбниками та їх спільниками, і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР є реєстр актів збитків, заподіяних під час окупації 1941-1944 років громадянам м. Очаків (ф. Р-1894, оп. 1, спр. 263, арк. 1-2).

У документах Миколаївської обласної Ради народних депутатів є постанова Ради Міністрів СРСР від 13 квітня 1950 року № 1556 «Про увічнення пам’яті полководця О. В. Суворова в зв’язку з 150-річчям з дня його смерті», де є відомості про необхідність відновити в 1950 році пам’ятник О. В. Суворову в м. Очаків (ф. Р-992, оп. 2, спр. 1941, арк. 157-157 зв.). У фонді «Миколаївський обласний відділ у справах будівництва і архітектури» є документ про завдання на складання проекту генерального плану планування та забудови м. Очаків, затвердженого Миколаївським облвиконкомом у квітні 1958 року, котрий передбачав будівництво підприємств харчової промисловості та розвиток Очакова як курортного міста (ф. Р-2813, оп. 2, спр. 79, арк. 65).

У фонді Очаківського дослідного мідійно-устричного рибоконсервного комбінату відображена діяльність підприємства, яке керувало риболовецькими колгоспами, організовувало вилов і переробку риби (ф. Р-4297, 390 од. зб., 1944-1983 рр.), а в документах фонду Очаківської середньої школи № 2 – діяльність школи (ф. Р-5255, 256 од. зб., 1944-1983 рр.).

На території м. Очаків було розташовано господарство риболовецького колгоспу «Чорноморець». Основними напрямками в діяльності колгоспу були рибальство та ремонт судових двигунів. Про діяльність колгоспу «Чорноморець» розповідають документи фондів цієї установи (ф. Р-4278, 77 од. зб., 1944-1958 рр.; ф. Р-4279 (укрупнений колгосп), 149 од. зб.,  1958-1993 рр.).

Більш докладно ознайомитися з документами з історії м. Очаків Очаківського району Миколаївської області можна в читальних залах держархіву області (вул. Московська, 1; вул. Театральна, 43), які працюють з понеділка по четвер з 9.00 до 16.00 (обідня перерва з 12.00 до 12.45).

 

Анонси

Пошук

Посилання

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер