Головне меню

До 225-річчя смт Криве Озеро Миколаївської області

Друк

Крикалова Ірина Валентинівна,
головний спеціаліст відділу інформації
та використання документів
держархіву Миколаївської області

2017 р. виповнилося 225 років з часу заснування смт Криве Озеро Миколаївської області.

У державному архіві Миколаївської області зберігаються документи, що розповідають про історію цього населеного пункту.

У документах редколегії тому «Історія міст і сіл УРСР. Миколаївська область» є довідка з історії населеного пункту, який отримав назву від колись існуючих стариць річки Кодими. Першими мешканцями села були вихідці з Молдово-Валахії, яки селилися на лівому березі Кодими. Слідом за валахами береги річки освоювали українці з Польщі та запоріжці. Село було розташоване на території так званої «ханської України». У 80-х роках ХVІІІ ст. землі та лівобережна частина села дісталася польському магнатові Любомирському, а правобережна після російсько-турецької війни 1787-1791 рр. була віднесена до розряду казенних поселень. 1793 р. розділення села було закріплено адміністративно: лівобережжя входило до Балтського повіту Подільської губернії, правобережжя – до Ананіївського повіту Херсонської губернії. 1804 р. Криве Озеро стало містечком, на той час тут проживало 3472 мешканців. 1841 р. правобережжя Кривого Озера було віднесено до розряду військових поселень, за роки підпорядкування військовому відомству (1841-1849 рр.) населення у цій частині зросло до 2185 осіб. Кріпаків лівобережного Кривого Озера у 1812 р. придбав Л. Шалайський, а на початку 1840-х років вони перейшли у володіння Ф. Янішевського. (ф. Р-2878, оп. 1, спр. 106, арк. 124-125, 130-131).

1865 р. у Кривому Озері було 506 дворів, налічувалося: шинків – 8, лавок – 3, складів ­ 1, вітряків – 19 (ф. Р-2878, оп. 1, спр. 470, арк. 53).

1886 р. у Кривому Озері налічувалося 804 дворів (з них колишніх військових поселян – 768 дворів, колишніх поміщицьких селян – 4, міщан – 4, десятинщиків різних станів – 10, євреїв – 11, німців – 1, дворянських – 1, духовного звання – 4, купецьких – 1), мешкало чоловіків – 1848, жінок – 1874. 1896 р. у Кривому Озері налічувалося 876 дворів, проживало 4458 осіб (чоловіків – 2240, жінок – 2218), діло земське однокласне училище, де навчалося 76 учнів (хлопців – 64, дівчат – 12) (ф. Р-2878, оп. 1, спр. 470, арк. 59, 52).

У Кривому Озері знаходилась церква в ім’я Св. Великомучениці Параскеви. Відомості про реєстрацію народжених, одружених і померлих мешканців с. Криве Озеро, що входило до складу Ананьївського повіту Врадіївської волості Херсонської губернії за 1876-1916 рр. (за деякі роки документи відсутні) є у документах фонду «Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували на території Миколаївської області» (ф. 84, оп. 1, спр. 2042, спр. 684, спр. 685, спр. 686, спр. 687, спр. 688, спр. 689, спр. 690, спр. 2042, спр. 691, спр. 2039, спр. 2040, спр. 2041).

Також у населеному пункті знаходилася церква Різдва Пресвятої Богородиці, побудована у 1880 р., площею у 69 кв. м. (без олтаря), до 1941 р. будівля церкви використовувалося як виробниче приміщення колгоспу, після Другої світової війни церква поновила діяльність, прибуток церковної громади складав у 1958 р. – 2580 крб., у 1959 р. – 3514 крб., у 1960 р. – 3153 крб., відвідувало церкву у недільні дні 35-50 осіб, у святкові – 100-150. Рішенням виконавчого комітету Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих від 12 червня 1961 р. № 526 «Про зняття з реєстрації православної релігійної общини та закриття церкви в селі Криве Озеро Кривоозерського району» церкву було закрито, її приміщення передано Кривоозерській сільраді під культурно-освітню установу (ф. Р-992, оп. 6, спр. 2851, арк. 198, 201-202; ф. Р-4760, оп. 1, спр. 75, арк. 35; ф. Р-5028, оп. 1, спр. 3, арк. 5; спр. 5, арк. 171).

У Кривому Озері діяло дві сільських ради. Кривоозерською «Б» сільрадою у 1930 р. було здано до рудметалторгу дзвони масою у 918 кг, Кривоозерською «А» сільрадою – 845 кг (ф. Р-2066, оп. 1, спр. 92, арк. 1-2, 92, 94).

У документах фонду Первомайського окружного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів є «Відомість зачинених мол. будинків по Первомайській окрузі, що затверджено ВУЦВКу» (документ не датований, на обкладинці справи зазначені дати: 02 січня – 30 травня 1930 р.) з відомостями про закриття синагоги у с. Криве Озеро Кривоозерського району 24 липня 1928 р. (ф. Р-2066, оп. 1, спр. 92, арк. 10, 18).

У документах фонду Миколаївського окружного адміністративного відділу окружного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів є витяг з протоколу засідання Секретаріату ВУЦВКу від 21 листопаду 1929 р. № 31/424 (копія) з відомостями про закриття у с. Криве Озеро Первомайської округи синагоги «Клойз» по вул. Голованівській з передачею її приміщення під школу ф. Р-118, оп. 1, спр. 300, арк. 390-390 зв.).

1926 р. до Кривоозерської «Б» сільської Ради було обрано 67 членів (з них комуністів – 3, комсомольців – 6, безпартійних – 58 (чоловіків – 58, жінок – 9), всього виборців налічувалося – 2790 осіб, з’явилися на вибори – 1546 осіб, було позбавлено виборчого права – 479 осіб; до Кривоозерської «А» сільської Ради було обрано 67 членів, всі безпартійні (з них чоловіків – 55, жінок – 12), всього виборців налічувалося – 2830 осіб, з’явилися на вибори – 1742 осіб, було позбавлено виборчого права – 26 осіб (ф. Р-2204, оп. 1, спр. 5, арк. 8 зв., 9).

1924 р. у Кривому Озері «Б» знаходилося 2 школи на 7 груп, вчителів було 14, учнів – 399, у Кривому Озері «А» – 3 школи, число груп – 3, вчителів – 5, учнів – 208 (навчальні заклади фінансувалися з місцевого бюджету), сільбуд, хата-читальня, лікарня на 22 ліжка, де працювало 3 лікарів та 3 фельдшерів, аптека, ветеринарна лікарня, де працювало 2 ветлікарів, діяв комітет незаможних селян (КНС), який об’єднував 163 члена (ф. Р-2204, оп. 1, спр. 32, арк. 11-11 зв., 12, 13, 16).

1924 р. у с. Криве Озеро знаходилися сільськогосподарські колективи «Колос», число членів - 11, їдців – 54, «Солідарність», число членів – 15, їдців – 47, «Дружба», число членів – 10, їдців – 41, «Земля», число членів – 10, їдців – 45, «Пшениця» , число членів – 14, їдців – 64, «Сонце», число членів – 11, їдців – 60 (ф. Р-2878, оп. 1, спр. 470, арк. 49).

1925 р. у Кривому Озері налічувалося чотири трудові школи: семирічна, чотирирічна та дві двохрічні: у Кривому Озері «Б» – ІІ-а єврейська трудова школа з єврейською мовою навчання, число груп складало 4, працювало 4 вчителі, навчалося 240 учнів (хлопців – 130, дівчат – 110), у Кривому Озері «А» – три трудові школи з українською мовою навчання: у ІІ-й трудшколі – 3 основні групи, працював 1 вчитель, навчалося 57 учнів (хлопців – 42, дівчат – 15), у ІІІ уч. (так у документі, укладеному російською мовою) – 4 основні групи, працювало 2 вчителі, навчалося 80 учнів (хлопців – 63, дівчат – 17), у ІІ уч. (так у документі, укладеному російською мовою) – 2 основні групи, працював 1 вчитель, навчалося 65 учнів (хлопців – 45, дівчат – 20), також працювала станц. школа (так у документі) з української та російською мовами навчання: налічувалося 7 основних груп, працювали 7 вчителів, навчалося 316 учнів (хлопців – 121, дівчат – 195). У селі знаходився дитячий будинок, діяли пункт лікнепу (працювало 19 викладачів, налічувалося 650 учнів, з них чоловіків – 547, жінок – 103), радянська партшкола з російською мовою викладання, викладачів – 2, слухачів – 37, хата-читальня, сільбуд, районна бібліотека (зберігалося 900 книг), театр (ф. Р-2204, оп. 1, спр. 143, арк. 9 зв.-10; спр. 140, арк. 11-12, 25, 26, спр. 142, арк. 6, 35).

Анкети обстеження шкіл, яки знаходилися у с. Криве Озеро на 01 січня 1927 р. з відомостями щодо дати заснування навчальних закладів, мови навчання, кількості вчителів та учнів, наявності навчального обладнання та опису шкільних будівель тощо містяться у документах фонду Первомайського окружного статистичного бюро Центрального статистичного Управління УСРР (ф. Р-2204, оп. 1, спр. 145, арк. 132-133 зв., 140-141 зв., 150-151 зв.; спр. 146, арк. 197-198 зв., 211-211 зв.). У документах цьому ж фонду містяться анкети обстеження стаціонарної політшколи, двох шкіл лікнепу, хати-читальні (ф. Р-2204, оп. 1, спр. 148, арк. 50-51 зв., 69-69 зв., 106-160 зв., 139-139 зв.).

1928 р. у Кривому Озері знаходилися трудові школи: дві єврейські школи: 7-ми річна та 4-х річна, українська 7-ми річна опорна (так у документі), І , ІІ, ІІІ, ІV дільничні з українською мовою навчання, профтехшкола, лікнеп, хата-читальня, кінотеатр (ф. Р-2204, оп. 1, спр. 150, арк. 15-16; спр. 143, арк. 10).

1926 р. у с. Криве Озеро діяли сільськогосподарські кредитні кооперативи «Трудовик», число членів – 283, «Хлібороб», число членів – 50, сільськогосподарське кредитне товариство (СКТ), число членів – 603, щСКТ «Трудове поле», число членів – 235, товариства зі спільній обробці землі: «Пшениця № 1», число членів – 5, «Колос № 1», число членів – 5, «Дружба № 1», число членів – 5, «Сонце», число членів – 11, «Колос № 2», число членів – 5, «Пшениця № 2», число членів – 7, «Земля № 1», число членів – 5, «Дружба № 2», число членів – 6, «Солідарність № 3», число членів – 5, «Солідарність № 2», число членів – 6, «Солідарність № 1», число членів – 5, «Земля № 2», число членів – 5, «Зірка»; кущове промислове кредитне товариство «Кущкредит», число членів – 177; виробнича артіль інвалідів шевців та шапкарів, трудові маслобійні артілі «Дружба» та «Об’єднання», трудова мукомельна та маслобійна артіль Правда», селян. ЕПО (так у документі, укладеному російською мовою) (ф. Р-2204, оп. 1, спр. 94, арк. 15-15 зв., 16, 50 зв., 51 зв., 60 зв., 72 зв., 74 зв.; спр. 92, арк. 20 зв.).

У документах фонду Первомайського окружного комітету незаможних селян (КНС) за 1929 р. містяться відомості щодо діяльності Кривоозерського районного комітету незаможних селян, що знаходився у с. Криве Озеро до складу котрого входило 4280 членів (з них чоловіків – 3444, жінок – 836, з них письменних – 2642, неписьменних – 767), Кривоозерського єврейського КНС до складу котрого входило 72 членів (з них чоловіків – 59, жінок – 13), Кривоозерського «А» КНС до складу котрого входило 112 членів (з них чоловіків – 99, жінок – 13) та Кривоозерського «Б» КНС до складу котрого входило 139 членів (з них чоловіків – 90, жінок – 49) (ф. Р-2192, оп. 1, спр. 5, арк. 2, 46).

У держархіві Миколаївської області зберігаються документи установ та організацій, що діяли у Кривому Озері у 30-х роках ХХ ст.: Кривоозерської будівельної бази акціонерного товариства «Установка» по підготовці робочої і організаторської сили і установці робіт на підприємствах за методом Центрального інституту праці, де містяться протоколи засідань правлінь артілей щодо направлення курсантів на будівельні курси, облікові картки курсантів, відомості про соціальний стан курсантів (1930-1931 рр., ф. Р-2195) та Кривоозерський районний військовий комісаріат, с. Криве Озеро де містяться протоколи медичної комісії з огляду начальницького складу запасу (1940 р., ф. Р-2755).

У держархіві області зберігаються документи установ та підприємств, що діяли у с. Криве Озеро під час тимчасової нацистської окупації Одеської області 1941-1944 рр. (до 1954 р. Кривоозерський район входив до складу Одеської області). Це документи фондів: «Претура Кривоозерського району» (накази, постанови, обіжники губернаторства Трансністрії, повітової префектури та районної претури щодо обліку матеріальних цінностей, худоби, зерна та вивезення їх до Румунії, призначення на посади в районні установи, листування з примаріями та трудовими громадами щодо виконання повинностей, забезпечення окупантів продуктами, будівництво шляхів, мостів, обмеження громадських прав євреїв та використання їх на роботах, відомості на видачу заробітної плати поліцейським, працівникам претури, учителям (1941-1943 рр., ф. Р-2689), примарій села Криве Озеро Кривоозерського району Голтського повіту, де зберігаються розпорядження претури з фінансово-господарських питань, списки мешканців села, зведення та відомості про хід польових, посівних робіт у труд громадах, відомості щодо виплат податків, надання довідок населенню (1943 р., ф. Р-2409, 1941-1943 рр., ф. Р-2631, 1941-1943 рр., ф. Р-2643), «Ресторан торгового відділу претури Кривоозерського району»: відомості про виплату заробітної плати працівникам, касові документи (1942-1943 рр., ф. Р-2398), «Хлібопекарня дирекції харчової промисловості губернаторства Трансністрії»: відомості на видачу заробітної плати робітникам пекарні і продуктів співробітникам претури і примарії (1942-1943 рр., ф. Р-2399), «Млин претури Кривоозерського району с. Криве Озеро»: відомості на видачу мерчука, заробітної плати, довідки, надані членам трудових громад (1942-1943 рр., ф. Р-2652), «Лікарня претури Кривоозерського району с. Криве Озеро»: постанови губернаторства Трансністрії, листування з санітарною дирекцією з адміністративних, фінансових та господарських питань, відомості на видачу заробітної плати працівникам лікарні, книга обліку плати за лікування (1941-1943 рр., ф. Р-2659), «Маслозавод дирекції харчової промисловості губернаторства Трансністрії, с. Криве Озеро»: список керівників підприємств району, відомості на видачу заробітної плати (1942-1943 рр., ф. Р-2683), документи фонду «Трудові общини Кривоозерського району Голтського повіту», де є відомості про діяльність трудових громад № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 43, № 44, № 45, № 47, № 48, № 49 с. Криве Озеро: накази та розпорядження претури Кривоозерського району, примарії с. Криве Озеро щодо проведення сільськогосподарських робіт, списки членів трудових громад, відомості на видачу продуктів, табелі обліку праці, плани польових робіт, звіти з сільськогосподарської діяльності (1941-1943 рр., Р-2574 ОАФ, оп. 1, спр. 350-539).

У держархіві області зберігаються документи колгоспів, які знаходилися на території с. Криве Озеро: колгосп ім. Шевченка (1945-1950 рр., ф. Р-4677), колгосп «Червоний партизан» (1944-1950 рр., ф. Р-4678), колгосп ім. Котовського (1944-1950 рр., ф. Р-4681), колгосп «Нове життя» (1944-1950 рр., ф. Р-4683), колгосп «Червона зірка» (1944-1949 рр., ф. Р-4684), котрі у 1950 р. були об’єднані в один колгосп ім. Сталіна (1950-1958 рр., ф. Р-4680). 1950 р. колгосп «Червоний прапор» (1944-1950 рр., ф. Р-4947), колгосп ім. Молотова (1944-1950 рр., ф. Р-4948), колгосп ім. Ворошилова (1944-1950 рр., ф. Р-4949) та колгосп ім. Петровського (1944-1950 рр., ф. Р-5058) були об’єднані в один колгосп ім. Жданова (1951-1958, 1961-1987 р., ф. Р-5059). 1958 р. колгосп ім. Сталіна був об’єднаний з колгоспом ім. Жданова, новоутворений колгосп отримав назву «Росія» (1958-1961 рр., ф. Р-4679), котрий у 1961 р. був розукрупнений на два колгоспи: «Росія» та ім. Жданова. 1964 р. колгосп «Росія» було перейменовано у колгосп «Радянська Росія» (1961-1985 рр., ф. Р-4686). Також на території с. Криве Озеро знаходилися колгосп «Заповіт Ілліча» (1947-1989 рр., ф. Р-4946) та колгосп ім. Свердлова (1950-1973 рр., ф. Р-5056).

На підставі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 17 лютого 1954 р. до складу Миколаївської області ввійшли 5 районів Одеської області, у тому числі й Кривоозерський район (Відомості Верховної Ради УРСР, 1954, № 2, ст. 38).

На зберіганні у держархіві області знаходяться документи виконавчих комітетів Кривоозерської третьої сільської Ради депутатів трудящих (1944-1954 рр., ф. Р-5530), котра у 1954 р. увійшла до складу - Кривоозерської другої сільської Ради депутатів трудящих (1944-1970 рр., ф. Р-5652). Відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих від 11 грудня 1970 р. № 817 «Про об’єднання Кривоозерської і Кривоозерської Другої сільських Рад депутатів трудящих» Кривоозерська Друга сільська Рада депутатів трудящих увійшла до складу Кривоозерської сільської Ради депутатів трудящих (ф. Р-992, оп. 12, спр. 739, арк. 98).

Рішенням виконавчого комітету Миколаївської обласної Ради депутатів трудящих від 11 грудня 1970 р. № 818 «Про віднесення села Криве Озеро Кривоозерського району до категорії селищ міського типу» село Криве Озеро було віднесено до категорії селищ міського типу (ф. Р-992, оп. 12, спр. 739, арк. 100).

Документи Кривоозерської селищної (до 1970 р. – сільської) Ради народних депутатів Миколаївської області представлені протоколами сесій сільських та селищної Рад, документами щодо роботи постійних комісій (протоколи, плани, довідки), протоколами засідань виконкому, звітами про виконання бюджету (1944-1988 рр., ф. Р-5619).

Селище міського типу Криве Озеро – районний центр Миколаївської області. У держархіві Миколаївської області зберігаються документи органів державної влади та управління району: виконавчого комітету Кривоозерської районної Ради народних депутатів (1944-1987 рр., ф. Р-2818), відділів, комісій, комітетів та управлінь райради, а саме: фінансового відділу (1944-1999 рр., ф. Р-4351) відділу народної освіти (1945-1987 рр., ф. Р-4371), відділу соціального забезпечення (1944-1975 рр., ф. Р-4685), відділу охорони здоров’я (1944-1957 рр., ф. Р-4753), шляховий відділ (1944-1956 рр., ф. Р-5050), відділу культури (1953-1989 рр., ф. Р-5302), відділу кінофікації (1946-1952 рр., ф. Р-5307), відділу культурно-освітньої роботи (1948-1951 рр., ф. Р-5308), управління сільського господарства (1944-1979 рр., ф. Р-5309), відділу будівництва в колгоспах (1945-1956 рр., ф. Р-5634), планової комісії (1953-1985 рр., ф. Р-5618), комітет по фізичній культурі і спорту (1950-1973 рр., ф. Р-5665).

На зберіганні у держархіві області знаходяться документи установ та організацій, розташованих у смт Криве Озеро: Кривоозерської районної лікарні (1944-1990 рр., ф. Р-4754), Кривоозерської районної дирекції кіномережі (1962-1972 рр., ф. Р-5048), Кривоозерського районного виробничого об'єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства (1961-1985 рр., ф. Р-5056), Кривоозерської машинно-тракторної станції (1944-1958 рр., ф. Р-5064), редакції газети «Заповіти Леніна» органу Кривоозерського райкому КПУ і виконкому районної Ради депутатів трудящих (1965-1975 рр., ф. Р-5303), Кривоозерського районного споживчого товариства (1944-1994 рр., ф. Р-5394), уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по Кривоозерському району (1948-1956 рр., ф. Р-5528), Кривоозерського районного комітету народного контролю (1965-1991 рр.), Кривоозерського районного відділу статистики (1944-2003 рр., ф. Р-5664), прокуратури Кривоозерського району (1965-1973 рр., ф. Р-5700), народного суду Кривоозерського району (1966-1971 рр., ф. Р-5701), Кривоозерської міжколгоспної шляхобудівельної організації (1967-1985 рр., ф. Р-5729); профспілкових організацій: Кривоозерського районного комітету профспілки працівників агропромислового комплексу (1965-1993 рр., ф. Р-5620), Кривоозерського районного комітету професійної спілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації (1974-1989 рр., ф. Р-5750), Кривоозерського районного комітету професійної спілки працівників культури, (1966-1987 рр., ф. Р-5751) та Кривоозерського районного комітету професійної спілки працівників державних установ (1974-1984 рр., ф. Р-5752).

Докладніше ознайомитися з документами за розглянутою темою можна в читальних залах держархіву Миколаївської області.

 

Анонси

Пошук

Посилання

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер