Головне меню

До 220-річчя з часу заснування с. Дмитрівка Березанського району Миколаївської області

Друк

2015 року виповнюється 220 років з часу заснування с. Дмитрівка Березанського району Миколаївської області. У Державному архіві Миколаївської області зберігаються документи, які розповідають про історію цього села.

Село Дмитрівка до 1917 року входило до складу Одеського повіту Херсонської губернії. У 1920-1922 роках перебувало складі Нечаянської волості Одеського повіту Одеської губернії, у 1923-1930 роках – Тилігуло-Березанського району Одеського округу, з 1932 року – Одеської, з 1937 року – Миколаївської області.

У документах Миколаївської обласної редакційної колегії тому «Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська область» є нарис з історії  с. Дмитрівка Березанського району, яке було засновано 1795 року (ф. Р-2878,  оп. 2, спр. 75, арк. 3-4).

 

У фонді «Колекція метричних книг установ релігійних культів, які існували на території Миколаївської області», є метричні книги Покровської церкви с. Марківка за 1878-1917 рр. (ф. 484, оп. 1, спр. 148, 150, 158, 159, 161, 167, 169-171, 174, 176, 178, 179, 183, 185, 189, 192, 193, 195, 1780, 1781, 1784, 1787, 1789, 1792, 1795, 1797) та Свято-Преображенської церкви с. Нечаяне Нечаянської волості Одеського повіту Херсонської губернії за 1878-1916 роки (ф. 484, оп. 1, спр. 284, 286, 288, 290, 292, 293, 295, 297, 306, 307,        313-315, 318, 321, 322, 325, 327, 329, 2070, 2073, 2077, 2081, 2082, 2085, 2090), парафіянами котрих були мешканці с. Дмитрівка.

 

У документах фонду «Колекція книг записів актів громадянського стану Миколаївської області» є книги реєстрації актів громадянського стану підвідділу ЗАГС Дмитрівської сільради (ф. Р-5950, оп. 4, спр. 1 – народження за 1924 р., спр. 3 – смерть за 1924 р., спр. 5 – розірвання шлюбу за 1924-1929 рр., спр. 6 – народження за 1925 р., спр. 9 – смерть за 1925 р., спр. 10 – шлюб за 1925 р., спр. 12 – народження за 1926 р., спр. 15 – смерть за 1926 р., спр. 17 – шлюб за 1926 р., спр. 22 – народження за 1927-1928 рр., спр. 24 – смерть за 1927-1928 рр., спр. 26 – шлюб за 1927-1928 рр., спр. 27 – народження за 1928-1929 рр., спр. 34 – смерть за   1935 р., спр. 37 – шлюб за 1935 р., спр. 39 – смерть за 1936 р., спр. 43 – народження за 1938 р., спр. 44 – народження за 1938 р.).

У фонді Нечаянського волосного революційного комітету є відомості про організацію у 1920 році у с. Дмитрівка ковальсько-теслярської ремонтної майстерні (ф. Р-238, оп. 1, спр. 23, арк. 18), а також статистичні відомості щодо чоловічого населення с. Дмитрівка: 1920 року у селі мешкало чоловіків від 15 до 60 років – 91, з них 28 було призвано до лав Червоної Армії (ф. Р-238, оп. 1, спр. 12, арк. 15-15 зв).

У документах Нечаянського волвиконкому є список голодуючих по с. Дмитрівка у 1921 році (ф. Р-221, оп. 1, спр. 66, арк. 21-21 зв.), відомості щодо надання допомоги голодуючим мешканцям села у 1921-1922 роках    (ф. Р-221, оп. 1, спр. 72, арк. 11, 13), про діяльність колгоспного театру у с. Дмитрівка у 1921 році (ф. Р-221, оп. 1, спр. 275, арк.3-3 зв.), статистичні відомості про договірні школи села на січень 1923 року (ф. Р-221, оп. 1,     спр. 281 ж, арк. 47), список куркулів по с. Дмитрівка у 1921 році (ф. 221, оп. 1, спр. 330, арк. 53).

У 1941-1944 роках с. Дмитрівка входило до складу Александрофельського району Очаківського повіту губернаторства Трансністрії (румунської зони окупації).

У фонді претури Александрофельського району Очаківського повіту за 1942 рік є список мешканців с. Дмитрівка із зазначенням року народження (ф. Р-1588, оп. 2, спр. 25, арк. 26-29 зв) та відомості про економічний стан мешканців села на 11 квітня 1942 року (ф. Р-1588, оп. 2, спр. 32, арк. 1-1 зв.), у документах фонду примарії с. Дмитрівка за 1942 рік – список радянських військовополонених, зареєстрованих румунською жандармерією (ф. Р-1821, оп. 1, спр. 8, арк. 5), а у фонді земельних громад Александрофельдського району Очаківського повіту зберігаються архівні справи, які характеризують економічний стан земельних громад с. Дмитрівка за 1941-1943 роки (ф. Р-1718, оп. 1, спр. 176-217).

У фонді архівного відділу Миколаївського облвиконкому є відомості проте, що с. Дмитрівка Тилігуло-Березанського району було окуповано німецько-румунськими військами 11 серпня 1941 року, визволено частинами Червоної Армії 30 березня 1944 року. Під час окупації було вивезено  на примусові роботи до Німеччини та Румунії 4 осіб (ф. Р-1002,   оп. 3, спр. 33, арк. 25).

У документах фонду Миколаївської обласної комісії зі сприяння у роботі Надзвичайної державної комісії з встановлення і розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників та їх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР є відомості про збитки, заподіяні під час румунської окупації 1941-1944 років громадянам Дмитрівської сільради на загальну суму 14615710 крб. (ф. Р-1894, оп. 1, спр. 170, арк. 198-202), а також акт комісії про завдані збитки колгоспу ім. Короленка с. Дмитрівка у       1941-1944 роках. В акті є відомості про економічний стан колгоспу на початку війни, вказана загальна сума збитків, заподіяних колгоспу ім. Короленка – 1 млн. 408 тис. 100 крб. (ф. Р-1894, оп.1, спр. 310, арк. 133-136 зв.).

У фонді Дмитриївської сільради Тилігуло-Березанського (з 1966 року – Березанського району) Миколаївської області за 1945-1986 роки є фінансові документи, протоколи сесій сільради та засідань виконкому сільради, матеріали постійних комісій сільради, протоколи загальних зборів громадян сільради, документи з виборів депутатів до сільради та ін.  (ф. Р-2132, оп. 2, спр. 1-388).

На зберіганні у держархіві Миколаївської області є документи колгоспу ім. Короленка с. Дмитрівка за 1944-1950 роки: виробничо-фінансові плани на 1944, 1945, 1948, 1950 роки (ф. Р-4527, оп. 5, спр. 1, 3, 6, 10, 12), звіти про господарську-фінансову діяльність колгоспу за 1944, 1950 роки (ф. Р-4527, оп. 5, спр. 2, 13) та інші документи. Основним напрямками у роботі колгоспу було виробництво зернової та м’ясо-молочної продукції.

Також на зберігання до держархіву області надійшли документи колгоспу «Шлях до комунізму» за 1958-1982 роки (з березня 1970 року – колгосп ім. Леніна): книги протоколів загальних зборів колгоспників та засідань правління колгоспу, річні звіти колгоспу, виробничо-фінансові плани колгоспу та ін. (ф. Р-4527, оп. 7).

У документах Миколаївського облстатуправління (ф. Р-2133) та Миколаївського обласного управління сільського господарства (ф. Р-2764) є річні звіти колгоспів с. Дмитрівка: ім. Короленка за 1945-1947 роки та 1949 рік (ф. Р-2764, оп. 2, спр. 157, арк. 186-194; спр. 314, арк. 267-274; спр. 456, арк. 433-440; ф. Р-2133, оп. 2, спр. 617, арк. 38-48 зв.) та колгоспу «Шлях до комунізму» за 1958, 1959, 1961, 1966-1969 роки (ф. Р-2133, оп. 4, спр. 547, арк. 222-241 зв.; спр. 572, арк. 279-300 зв.; спр. 622, арк. 222-241;    ф. Р-2764, оп. 8, спр. 291, арк. 319-345; спр. 438, арк. 339-366; спр. 579, арк. 384-414; спр. 715, арк. 353-384).

У фонді відділу народної освіти Березанського райвиконкому є відомості про Дмитрівську восьмирічну школу за 1967-1968, 1970-1971 навчальні роки (ф. Р-4700, оп. 1, спр. 78, арк. 28, спр. 139, арк. 26), а у документах відділу культури Березанського райвиконкому – відомості про діяльність гуртків художньої самодіяльності Дмитрівського сільського клубу за 1972 рік (ф. Р-4015, оп. 1, спр. 75, арк. 6).

На початку 1980-х років у с. Дмитрівка діяли восьмирічна школа, будинок культури з залом на 320 місць, бібліотека з книжним фондом 7,5 тис. прим., фельдшерсько-акушерський пункт, дитячий садок на 50 місць, пункт побутового обслуговування, 4 крамниці, відділення зв’язку, АТС на 50 абонентів, ощадна каса (ф. Р-2878, оп. 2, спр. 75, арк. 3-4).

Більш докладно ознайомитися з документами з історії с. Дмитрівка Березанського району Миколаївської області можна у читальних залах держархіву області (вул. Московська, 1; вул. Васляєва, 43), які працюють з понеділка по четвер з 9.00 до 16.00 (обідня перерва з 12.00 до 12.45).

 

Заступник начальника відділу                                                       О.В. Серединський

 

Анонси

Пошук

Посилання

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер