До 135-річчя з часу заснування с. Новосергіївка Баштанського району Миколаївської області

Друк

Г.А.Іванова,
провідний спеціаліст
Відділу інформації і використання
документів НАФ
держархіву
Миколаївської області

 

2014 р. виповнилось 135 років з часу заснування с. Новосергіївка Баштанського району Миколаївської області. У державному архіві Миколаївської області зберігаються документи, що розповідають про історію цього села.

Село Новосергіївка (центр сільської ради) засноване 1879 року, розташоване за 18 км від районного центру та у 8 км від залізничної станції Горожени (История городов и сел  Украинской ССР : в 26-ти т.: Николаевская область. Киев, 1981, с. 192).

За адміністративно-територіальним поділом  1886 року село Новосергіївка входило до складу Полтавської волості  Херсонського повіту Херсонської губернії. У цей час на території села проживало 796 осіб: 446 чоловіків та 350 жінок; налічувалося 137 дворів (Список населених міст Херсонської губернії. Херсон, 1886, с. 464).

1916 року на території села Новосергіївка проживало 1063 особи: 436 чоловіків,       627 жінок, налічувалося 233 дворів. (Список населених міст Херсонської губернії. Херсон, 1917, с. 120).

У документах фонду Миколаївського міського статистичного комітету знаходяться картки Всеросійського сільськогосподарського перепису за 1917 р. з відомостями про господарства мешканців с. Новосергіївка (вказані: прізвище господаря, кількісний склад родини, площа земельного наділу, наявність сільськогосподарського реманенту та худоби) (ф. 239, оп. 3, спр. 212).

У жовтні 1920 року у с. Новосергіївка знаходилося 293 дворів, проживало 1196 осіб, з них 560 чоловіків та 636 жінок (ф. Р-52, оп. 1, спр. 2, арк. 15).

У документах фонду Миколаївського окружного статистичного бюро за 1923 р. є відомості, що с. Новосергіївка засновано  у 1887 р. (так у документі). Станом на 1 березня 1917 р. с. Новосергіївка входило до складу Полтавської, а на 1 січня 1922 р. – Новополтавської волості. В липні 1923 р. село перебувало у складі Новосергіївської сільради Новобузького району Миколаївського округу. У той час у селі  нараховувалося 302 господарства, кількість населення становила 1244 особи (з них     чоловіків – 572, жінок – 672), національність переважно українська, у селі діяли трудова школа, споживче та сільськогосподарське товариства (ф. Р-985, оп. 1, спр. 946, арк. 52).

У документах фонду Миколаївської окружної інспектури народної освіти є справа Новосергіївської трудової школи за 1923-1929 рр. Трудова школа у с. Новосергіївка почала працювати у 1920 р. (рік початкового заснування як міністерської однокласної дитячої установи – 1898 р.), приміщення складалося з однієї класної кімнати, учительської, квартири, коридору; система опалення - пічна, освітлення в школі не було, водою користувалися з криниці; бібліотека, книжки, лабораторія та майстерні були відсутні, при школі була пасіка, приміщення школи використовувалось також для загальних зборів селян. Станом на            15 вересня 1923 р. навчання у школі велося в дві зміни, працював один вчитель – Добровольський С., заняття проводилися у І-ІІІ групах, школу відвідували 72 учня, з них хлопчиків – 40, дівчат - 32, навчання велося українською мовою. В березні 1924 р.  школу відвідували 110 учнів, з них хлопчиків – 62, дівчат – 48. На 1 травня 1924 р. у школі було всього 70 підручників (придбаних за рахунок батьків дітей), діяли 2 дитячі гуртки: драматичний та з бджільництва й садівництва. Станом на 1 січня 1925 р. у школі працював  один вчитель – Косячний Кость Максимович, школу відвідували 87 учнів, з них 38 хлопчиків та 39 дівчат, навчання велося українською мовою, школа працювала у три зміни, у І групі навчався 38 учнів, у ІІ – 30, у ІІІ –19 учнів (ф. Р-99, оп. 2, спр. 80, арк. 5-27 зв.).

Наприкінці вересня 1926 р. у с. Новосергіївська проживало 1377 мешканців, налічувалося 304 господарства та 286 дворів (ф. Р-939, оп. 1, спр. 23, арк. 30-30 зв.).

У серпні 1920 р. був створений Новосергіївський сільський комітет незаможних селян (сільКНС). До складу членів президії комітету входили: Нікітін Харлампій Андрійович, Бабченко Прокопій Феодорович, Руденко Юхим Терентійович. Загальна кількість незаможних селян склала 632 особи, з них 298 чоловіків та 354 жінки (ф. Р-916, оп. 2,        спр. 495, арк. 17-22).

У фонді Баштанського  районного комітету незаможних селян за 1926 р. є протокол загальних зборів членів Новосергіївського сільКНС Полтавського району Миколаївського округу від 19 грудня 1926 р. № 12, де розглядали питання чергових завдань організації КНС серед бідноти (ф. Р-1230, оп. 1, спр. 11, арк. 133-134).

У лютому 1927 р. головою Новосергіївської сільради затверджено Нікуліна П., а секретарем - Колиханова С. На той час на території сільради налічувалося 365 господарств, 310 робочих коней, 290 корів, діяли сільськогосподарське товариство взаємодопомоги, комітет незаможних селян, інших громадських організацій не було. При сільраді зберігалися архівні документи з 1922 р., здійснювалися записи актів цивільного стану за всіма видами. Військового кутка також не було у зв’язку з відсутністю окремого помешкання під           хату – читальню. В червні 1927 р. з виділеної на ремонт шкіл Баштанського району суми в 3000 крб. Новосергіївській сільраді надано найбільшу серед сільрад суму, а саме 380 крб. (1926-1927 рр. Р-161, оп. 1, спр. 438, арк. 33, 145-146, 165).

На 1 січня 1928 р. у с. Новосергіївка діяли 2 трудові школи, де навчалося 98 учнів, школа лікнепу, котру відвідувало 24 учня, сільськогосподарське товариство взаємодопомоги, комітет незаможних селян (ф. Р-985, оп. 1, спр. 702, арк. . 25, 37, 68, 75, 82).

У документах фонду Баштанського районного виконавчого комітету Миколаївської округи є наступні відомості з історії с. Новосергівка:

- згідно з актом прийому Новобузьким та передачі Привільнянським районами Новосергіївської сільради від 28 вересня 1926 р. в присутності голови Новосергіївської сільради Косячного (ім’я та ім’я по батькові не вказано) комісією з прийому-передачі сільрад прийнято: помешкання сільради, справи, книги, протоколи засідань сільради за               1922–1926 рр., 15 книг відділу ЗАЦС, по 2 шафи, стільці, столи та інше майно (ф. Р-939,     оп. 1, спр. 23, арк. 30-30 зв.).

- копії протоколів, акти ревізійної комісії, листування Новосергіївської сільради з Баштанським райвиконкомом Миколаївської округи за 1927 р. (ф. Р-939, оп. 1, спр. 57);

- відомості про розподіл борошна по сільрадам Баштанського району, в тому числі Новосергіївській сільраді за 1928 р. (ф. Р-939, оп. 1, спр. 71, арк. 148, 224, 283, 325);

- відомості про розподіл пайків серед населених пунктів Баштанського району для допомоги голодуючим дітям, в тому числі й для Новосергіївської сільради за 1928-1929 рр. (ф. Р-939, оп. 1, спр. 71, арк. 273-276);

- у жовтні 1928 р. у Новосергіївській сільраді кількість голодуючих осіб, які потребували харчової допомоги, склала 169 осіб, з них 99 дітей віком до 12 років, а в грудні 1928 р. - 107, з них 42 дорослих і 65 дітей (ф. Р-939, оп. 1, спр. 71, арк. 337, 349-352);

- у березні 1929 р. на території Новосергіївської сільради було 20 немовлят, що потребували допомоги у харчуванні молоком (ф. Р-939, оп. 1, спр. 115, арк. 52);

- список з 7 осіб по Новосергіївській сільраді, яки були позбавлені виборчих прав у 1928 р. (ф. Р-939, оп. 1, спр. 116, арк. 1 зв.);

- листування з соціально-економічних питань Новосергіївської сільради з Баштанським райвиконкомом Миколаївської округи за 1929 р. (ф. Р-939, оп. 1, спр. 111);

- відомості про збитки, заподіяні під час нацистської окупації колгоспам ім. Карла Маркса, ім. Ворошилова, підприємству «Новосергіївське СПО» і навчальній школі Новосергіївської сільради в період 1941-1944 років (ф. Р-939, оп. 2, спр. 6, арк. 2, 4-5).

У документах фонду архівного відділу Миколаївського облвиконкому за 1944–1951 рр. є хронологічна довідка Новосергіївської сільради депутатів трудящих Баштанського району від 13 червня 1946 р. № 613: село Новосергіївка було окуповане нацистами 12 серпня 1941 р. та звільнено частинами Червоної Армії 13 березня 1944 р. У період окупації було примусово вивезено до Німеччини 42 жителя, розстріляно двох (ф. Р-1002, оп. 3, спр. 17, арк. 26-26 зв.).

У документах фонду Миколаївської обласної комісії зі сприяння у роботі надзвичайної державної комісії з встановлення і розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників та їх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР є відомості про господарство колгоспу ім. Карла Маркса с. Новосергіївка Новосергіївської сільради Баштанського району Миколаївської області до початку німецько-фашистської окупації та збитки, заподіяні йому під час нацистської окупації. Колгосп було організовано у 1931 р., у ньому налічувалося 318 господарств, 721 особа, 3299 га землі (акт на довічне користування землею колгоспу наданий  1936 р.). У 1941 році у колгоспі були житлові будинки 7776 куб. м., клуб 1216 куб. м., сільськогосподарські споруди: конюшні, двори для худоби, зерносховища, а також насадження: 2 га винограднику та 5 га фруктових садів. Загальні збитки, нанесені окупантами населеному пункту, оцінювались у 1944 р. у 5330009 крб. (ф. Р-1894,   оп. 1,   спр. 39, арк. 52-55).

Мешканці с. Новосергіївка були  парафіянами церков в ім’я Святого Миколая й Успіння Пресвятої Божої Матері, що знаходилися в с. Полтавка Херсонського повіту Полтавської волості Херсонської єпархії.

У метричних книгах церкви в ім’я Святого Миколая містяться актові записи про народження, реєстрацію шлюбу та смерть жителів села Новосергіївка за 1828, 1830-1833, 1839, 1841, 1849, 1853, 1854 рр. (фонд «Церкви Херсонського повіту Херсонської губернії» ф. 410 ОАФ, оп. 1, спр. 167-168, 171, 177, 179, 180). У документах фонду «Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували на території Миколаївської області» містяться актові записи цієї ж церкви: про народження - за 1875-1894, 1897-1907,             1909-1916 рр. (ф. 484, оп. 1, спр. 88, 95, 97, 102, 107, 109, 116, 119, 125, 128, 135, 136, 139, 142-143, 146-147, 293, 1742, 1745, 1749, 1754, 1757, 1759, 1763, 1768); про реєстрацію шлюбу  за 1875-1877, 1881-1886, 1889-1890, 1893-1894, 1897-1898, 1901-1907, 1909-1920 рр. (ф. 484, оп. 1, спр. 88, 95, 102, 107, 109, 119, 125, 128, 135-136, 139, 142-143, 146-147, 1742, 1745, 1749, 1754, 1757, 1759, 1763, 1768, 1775); про смерть - за 1875-1877, 1879, 1881-1890,      1893-1894, 1897-1898, 1901-1907, 1909-1916 рр. (ф. 484, оп. 1, спр. 88, 95, 102, 107, 109, 119, 125, 128, 135-136, 139, 142-143, 146-147, 1742, 1745, 1749, 1754, 1757, 1985, 1759, 1763, 1768, 1999).

У метричних книгах церкви Успіння Пресвятої Божої Матері містяться актові записи про народження, реєстрацію шлюбу та смерть жителів села Новосергіївка за 1894, 1896-1898, 1901-1920 рр. (ф. 484, оп. 1, спр. 123, 119, 125, 128, 135, 136, 139, 143, 146-147, 1737, 1742, 1745, 1748, 1754, 1757,1759, 1763, 1768, 1774, 1778).

Книги реєстрації актів громадянського стану підвідділу ЗАЦС Новосергіївської сільської Ради за 1920-1922, 1924-1933, 1935-1936 рр. є у фонді «Колекція книг записів громадянського стану Миколаївської області» (ф. Р-5950, оп. 3, спр. 3, 16, 25, 36, 73, 76,      85-86, 89).

Більш докладно ознайомитися з документами з історії с. Новосергіївка Баштанського району Миколаївської області можна у читальних залах держархіву області                       (вул. Московська, 1; вул. Васляєва, 43), які працюють з понеділка по четвер з 9.00 до 16.00 (обідня перерва з 12.00 до 12.45).