Головне меню

До 250-річчя з часу заснування с. Баратівка Снігурівського району Миколаївської області

Друк

О. В. Серединський,
заступник начальника
відділу інформації і використання
документів

 

2014 р. виповнилось 250 років з часу заснування с. Баратівка Снігурівського району Миколаївської області. У Державному архіві Миколаївської області зберігаються документи, які розповідають про історію цього села.

Село Баратівка до 1917 р. входило до складу Херсонського повіту Херсонської губернії. У 1920-1922 рр. перебувало у складі Снігурівської волості Херсонського повіту Миколаївської губернії, у 1923-1930 рр. – Снігурівського району Херсонського округу, з 1932 р. – Одеської, з 1937 р. – Миколаївської області.

У документах Миколаївської обласної редакційної колегії тому «Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська область» є нарис з історії  с. Баратівка Снігурівського району, яке було засновано 1864 р. поселенцями з м. Очаків (ф. Р-2878, оп. 1, спр. 391).

У документах фонду «Колекція книг записів актів громадянського стану Миколаївської області» є книги реєстрації актів громадянського стану підвідділу ЗАГС Баратівської сільради (ф. Р-5950, оп. 19, спр. 18, арк. 54-56 – про шлюб за 1935 р., спр. 7, арк. 23-27 зв. – про розлучення за 1924 р., спр. 6, арк. 41-63 – про смерть за 1925 р., спр. 1, арк. 1-75 – про народження за    1924-1925 рр., спр. 17, арк. 66-74 – про смерть за 1935 р.).

У фонді Снігурівського волосного революційного комітету є відомості за 1921-1922 рр. про конфіскацію майна у громадян с. Баратівка (ф. Р-1538, оп. 1, спр. 11, арк. 1-14) та послужні списки робітників Баратівської сільради за 1922 р. (ф. Р-1538, оп. 1, спр. 17, арк. 1-4).

У документах Снігурівського волвиконкому є відомості, що у               с. Баратівка у 1922 р. була крамниця, мешкало чоловіків від 18 років – 74, жінок від 18 років – 79, дітей – 162, було 66 дворів, земельна площа складала 751, ¾ гектара (ф. Р-1507, оп. 1, спр. 4, арк. 10). Також у цьому фонді за    1921 р. є списки домогосподарів с Баратівка зі статистичними відомостями майнового та господарського характеру (ф. Р-1507, оп. 1, спр. 15,                  арк. 39-39 зв.) і військовозобов’язаних 1881-1905 років народження              (ф. Р-1507, оп. 1, спр. 68, арк. 7-8 зв.), а за 1922 р. – списки виборців до Баратівської сільради з зазначенням віку та майнового стану виборців          (ф. Р-1507, оп.1, спр. 49, арк. 66-67 зв.) і громадян с. Баратівка позбавлених виборчих прав (ф. Р-1507, оп. 1, спр. 49, арк. 72).

У фонді Баратівського сільського комітету незаможних селян є списки членів Баратівського сільКНС з вказівками їх майнового положення за      1925 р. (ф. Р-1575, оп. 1, спр. 2, арк. 37-37 зв) та неписьменних і малописьменних мешканців с. Баратівка від 16 до 35 років за 1925 р.            (ф. Р-1575, оп. 1, спр. 1, арк. 132).

У документах Снігурівського районного КНС є список членів КНС       с. Баратівка з анкетними даними за 1925 р. (ф. Р-1508, оп. 1, спр. 44,            арк. 3-10) та довідка за 1930 р. з історії Баратівського сільКНС, який був заснований у 1921 р. (ф. Р-1508, оп. 1, спр. 67, арк. 36-36 зв.).

У 1928 р. у с. Баратівка організувалися два ТСОЗи – «Трудовик» і «Червоний Жовтень», які наступного року були об’єднані у колгосп «Маяк Комуни» (ф. Р-2878, оп. 1, спр. 391, арк. 8).

Соціально-економічний та культурний розвиток с. Баратівка за       1923-1930 рр. та 1944-1994 рр. характеризують документи Баратівської сільради. У цьому фонді є списки платників трудового податку за 1923 р. та  платників єдиного сільськогосподарського податку с. Баратівка за            1924-1925 роки (ф. Р-1516, оп. 1, спр. 7, арк. 40-40 зв., спр. 54, арк. 15-17). За 1924 р. – відомості про кількість сільськогосподарського інвентарю у мешканців с. Баратівка (ф. Р-1516, оп. 1, спр. 21, арк. 14) та статистичні відомості про економічний стан села. На той час у селі мешкало                   169 чоловіків та 176 жінок, були: сільськогосподарське товариство, вітряк, крамниця, 6 грунтових криниць, 55 дворів, 67 господарств (ф. Р-1516, оп. 1, спр. 52, арк. 7-7 зв.). За 1925 р. є список домогосподарів с. Баратівка з відомостями про кількість їдців та худоби (ф. Р-1516, оп. 1, спр. 81,             арк. 3-3 зв.). Ухвалою протоколу № 10 засідання культурно-освітньої секції Баратівської сільради від 29 жовтня 1929 р. при Баратівській трудовій школі була організована безкоштовна школа лікнепу (ф. Р-1516, оп. 1, спр. 89,     арк. 44 зв.).

У фонді Снігурівського райвиконкому є відомості за 1924-1925 роки про економічний стан Баратівської сільради (ф. Р-1554, оп. 1, спр. 291,       арк. 4-4 зв., спр. 320, арк. 7-8), за 1925 р. – про переселенців, які мешкали на території сільради (ф. Р-1554, оп. 1, спр. 288, арк. 394-395 зв.), за 1929 р. – списки домогосподарів с. Баратівка (ф. Р-1554, оп.1, спр. 362, арк. 95-96), дітей, які потребували харчування за допомоги Червоного Хреста (ф. Р-1554, оп. 1, спр. 388, арк. 1 зв.-2), а також описи конфіскованого куркульського майна (ф. Р-1554, оп. 1, спр. 463, арк. 48-61). У фонді Снігурівського райвиконкому є відомості, що 1952 р. у с. Баратівка мешкало 580 громадян, до Баратівської сільради входили села: Баратівка, Гречанівка, Новоселівка, Петропавлівка, Романо-Булгаково з хутором Красний, Галаганівка (ф. Р-1554, оп. 4, спр. 81, арк. 7), а за 1954 р. – довідка про основні економічні показники Баратівської сільради (ф. Р-1554, оп. 4, спр. 107, арк. 68).

У фонді архівного відділу Миколаївського облвиконкому є відомості, що с. Баратівка Снігурівського району було окуповано нацистами 18 серпня 1941 р., визволено частинами Червоної Армії 14 березня 1944 р. Під час окупації було вигнано на примусові роботи до Німеччини 23 людини            (ф. Р-1002, оп. 3, спр. 32, арк. 39).

У документах фонду Миколаївської обласної комісії зі сприяння у роботі надзвичайної державної комісії з встановлення і розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників та їх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР є відомості про збитки, заподіяні під час нацистської окупації Баратівській сільраді та колгоспу «Маяк Комуни» у 1941-1944 роках. Загальна сума збитків завдана Баратівській сільраді склала 10060 крб. (ф. Р-1894, оп. 1, спр. 293, арк. 25-25 зв.). Колгосп «Маяк Комуни» с. Баратівка був організований 1929 р. На початок війни до складу колгоспу входило 112 господарств, членів колгоспу було 176 осіб. Колгосп мав 1711 га землі, посівна площа під урожай 1941 р. склала 960 гектарів. Колгосп мав  138 голів великої рогатої худоби, робочих волів – 24, овець – 135, курей – 1100, свиней – 180 голів. Загальна сума збитків, заподіяних колгоспу «Маяк Комуни» під час нацистської окупації 1941-1944 рр., склала    12903192 крб. (ф. Р-1894, оп.1, спр. 294, арк. 1, 29-29 зв.).

На зберіганні у держархіві Миколаївської області є документи колгоспу «Маяк Комуни» за 1944-1950 рр.: виробничі плани на 1944, 1945, 1949,     1950 роки (ф. Р-4221, оп. 1, спр. 2, 7, 28, 32), плани розвитку тваринництва на 1944, 1945, 1947 роки (ф. Р-4221, оп. 1, спр. 3, 8, 18), звіти про господарську діяльність колгоспу за 1944, 1945, 1949 роки (ф. Р-4221, оп. 1, спр. 4, 9, 29), протоколи загальних зборів членів та засідань правління колгоспу за 1946, 1947, 1948, 1949-1950 роки (ф. Р-4221, оп. 1, спр. 13, 16, 17, 24, 27, 31) та інші документи.

У фонді Снігурівського районного управління сільського господарства зберігаються документи колгоспу «Маяк Комуни»: виробничі плани за 1945, 1946 роки (ф. Р-3644, оп. 1, спр. 2, арк. 170-176 зв., спр. 7, арк. 164-171 зв.), річні звіти за 1945-1949 роки (ф. Р-3644, оп. 1, спр. 3, арк. 163-169 зв., спр. 9, арк. 271-278 зв., спр. 17, арк. 158-165 зв., спр. 26, арк. 171-180 зв., спр.36,  арк. 25-39 зв.).

У 1957 р. колгосп «Маяк Комуни» було реорганізовано у радгосп          ім. 40 річчя Жовтня. На 1 січня 1967 р. радгосп ім. 40-річчя Жовтня                с. Баратівка Снігурівського району мав земельні угіддя – 3881 гектар, з них орної – 2901 га, у тому числі зрошувальної – 1531 га, під садами і виноградниками – 117 гектарів, під пасовищами – 861 га. Радгосп мав       1686 голів великої рогатої худоби, 275 свиней, 2489 штук птиці. На ланах радгоспу працювало 58 тракторів, 13 комбайнів, 25 автомашин. Основний напрям господарства був овочево-молочний (ф. Р-2878, оп. 1, спр. 391, арк. 5, 6, 9).

У фонді відділу культури Снігурівського райвиконкому за 1961 р. є відомості про Баратівський сільський клуб на 220 місць, якого було електрифіковано та радіофіковано, малась кінокамера (ф. Р-3646, оп. 1,      спр. 38, арк. 6). У 1975 р. клуб мав глядачевий зал на 350 місць, було проведено 27 культурно-просвітницьких заходів, 65 лекцій, діяло 9 гуртків художньої самодіяльності, в яких було 155 учасників. Мешкало на той час у селі 1143 жителя (ф. Р-3646, оп. 1, спр. 162, арк. 15-15 зв, 82, 98).

Баратівська сільська бібліотека у 1961 р. мала 7577 друкованих видань, у 1966 р. – 10786, а у 1971 р. – 11196 (ф. Р-3646, оп. 1, спр. 38, арк.1, спр. 97, арк. 137, 142).

1967 р. у с. Баратівка працювало 10 спеціалістів сільського господарства, 29 вчителів, діяла амбулаторія. До послуг мешканців села були: 4 магазини, м’ясний та овочевий ларьки, книжковий кіоск, їдальня, комбінат побутового обслуговування, відділення зв’язку (ф. Р-2878, оп. 1, спр. 391, арк. 6, 7).

У 1966 р. в особистій власності мешканців села було 2 автомашини,      25 холодильників, 120 пральних машин, 240 телевізорів, 190 радіоприймачів, 65 мотоциклів, кожний двір мав велосипед (ф. Р-2878, оп. 1, спр. 391, арк. 7).

Більш докладно ознайомитися з документами з історії с. Баратівка Снігурівського району Миколаївської області можна у читальних залах держархіву області (вул. Московська, 1; вул. Васляєва, 43), які працюють з понеділка по четвер з 9.00 до 16.00 (обідня перерва з 12.00 до 12.45).

 

Анонси

Пошук

Посилання

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер