Головне меню

З історії с. Новопетрівка Снігурівського району Миколаївської області

Друк

Рябчинська В.С.,
провідний спеціаліст
Відділу інформації і
використання документів НАФ
держархіву
Миколаївської області

 

2013 року с. Новопетрівка Снігурівського району Миколаївської області виповнилось 145 років.

У Державному архіві Миколаївської області зберігаються документи, що розповідають про історію цього села.

У документах Миколаївської обласної редакційної колегії тому «Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська область» є довідка з історії села, яке виникло у середині ХІХ ст. Спершу воно іменувалося Петрівкою, але в офіційних документах закріпилася назва «Новопетрівка». Особливо інтенсивно заселення села відбувалося у 60-80-х роках позаминулого століття, насамперед за рахунок селян Херсонської губернії та солдат-відставників з Воронезької, Сибірської та Курляндської губерній, які одержували тут за довголітню службу земельні наділи. Значну частину жителів становила безземельна біднота.

Хліборобство було основним заняттям населення. Новопетрівці перебували на становищі державних селян.

1891 року у Новопетрівці було 175 дворів і 1029 мешканців. Жили селяни у напівземлянках, так званих мазанках. У селі були церква, шинок, 4 торгові двори. Обслуговувала новопетрівців Снігурівська земська лікарня. Багато селян не мали можливості влаштовувати дітей до церковно-парафіяльної школи, відкритої 1886 року, заняття у котій проводив один учитель. 1895 року у Новопетрівці навчався 61 учень (53 хлопчики та 8 дівчаток). 1907 року з 158 дітей шкільного віку до школи ходило лише 77. На базі церковного хору у Новопетрівці на початку ХХ ст. засновано гурток любителів хорового співу.

Під час першої російської революції, у грудні 1905 році, селяни розігнали варту в економіях князя Трубецького та поміщика Юхименка, зруйнували амбари, забрали хліб та підпалили будівлі. Каральний загін козаків жорстоко придушив повстання селян. Восени 1906 року повстанців судили. Селян О.Бабича, І.Супруна, І.Рощенка, В.Бунчука, Є.Агафонова, В.Данильченка та інших відправили на каторгу.

Під час першої світової війни понад 150 чоловіків пішли на фронт. На початку 1915 року до Новопетрівки почали прибувати поранені фронтовики.

26 січня 1918 року у Новопетрівці була обрана Рада селянських і батрацьких депутатів. У березні того ж року село захопили австро-німецькі окупанти. Вони примусили селян повернути поміщикам землю, майно, робочу худобу. У грудні 1918 року на зміну їм прийшли франко-грецькі інтервенти. Наприкінці лютого 1919 року частини української Червоної Армії вибили загарбників. Невдовзі у Новопетрівці було обрано Раду та створено комітет бідноти (ф. Р-2878, оп. 1, спр. 397, арк. 1-7).

На території села знаходилась церква Св. Петра і Павла. Відомості про реєстрацію народжених, одружених та померлих мешканців села Новопетрівка за 1884, 1886, 1888-1889, 1890, 1893, 1894, 1896, 1899-1900, 1902, 1905-1906, 1908, 1909, 1910-1911, 1914, 1915-1916 рр. є у документах «Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували на території Миколаївської області» (ф. 484, оп. 1, спр. 108, 1110, 1111, 1121, 1123, 1128, 2328, 2329, 2342).

Згідно з описом церковного майна, укладеним 10 червня 1925 року, церква Св. Петра і Павла в с. Новопетрівка мала: кам’яний храм, 5 мідних дзвонів вагою по 85 пудів, дерев’яний іконостас з іконами, культове майно (ф. Р-1481, оп. 1, спр. 1, арк. 1-3). Також у цих документах є список служителів релігійної общини Петро-Павлівської церкви (ф. Р-1481, оп. 1, спр. 1, арк. 15-16) та наступні відомості про парафіян церкви:

Кількість членів релігійної громади:

 

станом на 1926 р.

станом на 1927 р.

станом на 1928 р.

чоловіків:

69

821

71

жінок:

3

804

4

Вік членів:

від 18 до 20 років

-

207

75

від 20 до 25 років

-

275

5

від 25 до 30 років

12

270

7

від 30 до 50 років

45

645

48

від 50 років і старше

15

224

15

Культурний рівень членів громади:

неписьменні

10

301

-

нижча освіта

62

1320

-

Соціальний та майновий стан членів громади:

селян

72

1621

75

у тому числі:

незаможних

 

46

 

1920

 

41

середняків

26

601

41

(ф. Р-1481, оп. 1, спр. 1, арк. 5-5 зв.)

У документах Снігурівського волосного виконавчого комітету РК та КР депутатів Снігурівської волості Херсонської губернії є відомості про населення, двори, кустарні підприємства, артілі та колективи станом на 1922 рік. Кількість чоловіків від 18 років – 332, жінок від 18 років – 409, дітей до 18 років – 607; число дворів – 330; площа земель – 45839, присадибні ділянки – 873. У с. Новопетрівка було 2 кузні. Діяла артіль «Серп і молот» (ф. Р-1507, оп. 1, спр. 4, арк. 16).

27 жовтня 1923 року було проведено організаційне зібрання інвалідів с. Новопетрівка Снігурівської волості Херсонської губернії, де вирішено організувати артіль трудових мукомолів (ф. Р-1554, оп. 1, спр. 34, арк. 2).

Під час проведення засідання культурно-просвітницької секції сільради 20 грудня 1923 року було вирішено відкрити хату-читальню у Новопетрівці. (ф. Р-1554, оп. 1, спр. 20, арк. 98-98 зв.)

На загальних зборах сільради с. Новопетрівка Снігурівського району 22 січня 1924 року було виділено кошти для допомоги Японії, котра постраждала від землетрусу, а також трудящим Німеччини (ф. Р-1554, оп. 1, спр. 79, арк. 16-17).

Документи Снігурівського районного виконавчого комітету робітничо-селянських та червоноармійських депутатів містять відомості про засновників та членів сільськогосподарського колективу «Серп і молот» (ф. Р-1554, оп. 1, спр. 285, арк. 29), статут та список членів сільськогосподарської артілі «Радянське село» Новопетрівської сільради за 1930 рік (ф. Р-1554, оп. 1, спр. 372, арк. 1-14).

У документах фонду Миколаївського обласного земельного відділу Народного Комісаріату землеробства УРСР є річний звіт колгоспу ім. Будьонного селища Новопетрівка Новопетрівської сільради Снігурівського району Миколаївської області УРСР за 1939 рік, відомості з якої надаються:

  1. Назва та статутна форма колгоспу с/г артіль. Рік організації колгоспу 1930 рік.
  2. Місцезнаходження колгоспу: УРСР, область Миколаївська, район Снігурівський, сільрада Новопетрівська, селище Новопетрівка.
  3. Поштовий адрес: поштовий відділ Снігурівський, району Снігурівського, області Миколаївської.
  4. Віддалення від колгоспу: а) до районного центру 14 км., б) до МТС, що обслуговує колгосп, 12 км.
  5. Назва найближчої залізничної станції/пристані Снігурівська, віддалення від неї 12 км.

І. Склад колгоспу на 1 січня 1940 р., вступ та вибуття за рік з 1 січня 1939 р. до 1 січня 1940 р.

ІІ. Виробіток трудоднів у 1939 р. з 1 січня по 31 грудня1939 р.

кількість

 

Нараховано трудоднів колгоспникам та трактористам (не включаючи нараховані як премії і без вирахування знятих)

кількість

89

1. Всього налічується в колгоспі за списком дворів (сімей та одинаків) на 1 січня 1940 р.

1. У рільництві

27254

10

2. Всього за 1939 р. вступило до колгоспу дворів (сімей та одинаків)

2. У луківництві

176

 

В тому числі:

3. У городництві та баштанництві

136

10

а) перейшло з ін. колгоспів

4. У садівництві та виноградарстві (без включення трудоднів, нарахованих за роботи по закладці садків та виноградників)

175

-

б) з них, в порядку планового переселення

5. Разом нараховано трудоднів в рослинництві

27741

7

3. Всього за 1939 р. вибуло з колгоспу дворів (сімей та одинаків), не рахуючи тих, що тимчасово перебувають у відході

6. У тому числі, під бавовну

6142

-

4. В тому числі в порядку планового переселення

7. По догляду за робочим скотом

4388

1

5. Виключено в 1939 р. з колгоспу окремих колгоспників

8. В тваринництві (на товарних фермах та поза фермами)

5734

-

6. Крім того вибуло колгоспників, що не виробили встановленого мінімуму трудоднів.

8а. У тому числі, за продані колгоспниками для ферм телиці та нетелі

290

89

7. Число наявних дворів (сімей та одинаків)

9. На будівництві (спорудження будівель і споруд; капітальний ремонт будівель, споруд, с/г машин та устаткування)

1331

275

8. в них наявного населення (не включаючи окремих членів сім’ї, що перебувають на 1 січня 1940 р. поза колгоспом)

10. На закладці садків, виноградників, хмільників та інших плантацій багаторічних культур

599

 

В тому числі:

11. У підсобних підприємствах

1394

203

а) наявних працездатних віком 16 років і старше

12. У культурно-побутових установах

821

29

б) наявних підлітків від 12 до 16 років

13. Адміністративно-управлінському персоналу

4504

29

9. Крім того, з населення наявних дворів перебуває на 1 січня 1940 р. поза колгоспом (в Червоній Армії, в учбових закладах, у відході, на службі) осіб

14. На інших роботах всередині колгоспу

643

29

10. В тому числі віком 16 років і старше

15. На інших роботах поза колгоспом (організований відход, візництво)

-

 

 

 

 

 

11. З числа працездатних 16 років і старше, що перебувають на 1 січня 1940 р. поза колгоспом (п. 10), відпущено колгоспом у відход (в промисловість, на транспорт тощо)

16. Нараховано трудоднів за відпуск, що надається вагітним колгоспницям

176

3

а) всього чоловіків

17. Всього нараховано трудоднів за 1939 рік

47329

1

б) всього жінок

18. Крім того додатково нараховано трудоднів

-

-

в т. ч. перебувають у відході більше року

19. Знято трудоднів за погану роботу

-

-

12. Число дворів в колгоспі, що підлягають заселенню

20. Число трудоднів, на яке проведено розподіл прибутків

47329

-

13. Фактично зселено дворів на 1.1.1940 р.

21. В т. ч. трудодні трактористів

3487

 

 

22. Число колгоспниць, яким було надано відпуск по вагітності

18

 

ІІІ. Склад виробничих бригад і ланок колгоспу по рослинництву та тваринництву

 

 

 

 

 

Бригади:

Кількість бригад

В них постійно діючих осіб

Крім того брало участь в роботі підлітків до 16 років

Число ланок в бригаді

В них постійно діючих осіб

Крім того брало участь в роботі підлітків  до 16  р.

Загальна площа посіву в бригадах га

дорослих 16 років і старше

разом

дорослих 16 років і старше

разом

чоловіків

жінок

чоловіків

жінок

Ріль-ничі

2

80

111

191

12

-

60

60

120

-

968

 

Тва-ринні

3

6

6

12

2

-

-

-

-

-

-

  

ІІІ-а. Закріплення культур за ланками

 

Н А З В А     К У Л Ь Т У Р

озимі зернові

ярі зернові

у тому числі

кормовий буряк

соняшник

однорічні трави

конопля

бавовна

посівна силосу

однорічні трави на зерно

багаторічна трава на сіно

багаторічні трави на насіння

ефірно-олійні

картопля

городньо-баштанні

всього посіву в колгоспі

кукурудза

просо

вся площа посіву, га

540

181

15

5

-

25

41

-

120

20

5

9

10

-

10

13

977

 

Х. Єдиний земельний масив колгоспу і його використання.

1. Державний акт на вічне користування землею одержано 1 серпня 1936 року.

2. За державним актом за колгоспом закріплено землі 1379,7 га.

3. У фактичному користуванні колгоспу є всього землі 1379,7 га.

4. З єдиного земельного масиву: а) громадських земель колгоспу 1379,7 га

з них: ріллі 1244,2 га, садів та городів 13 га, сіножаті 40 га, вигонів та пасовиськ 26 га;

б) всього присадибних ділянок для особистого користування колгоспників 36 га, з них фактично знаходиться в особистому користуванні 85 колгоспних дворів 20,5 га.

№ з/п

Види худоби

Було на 1.1.1939 р. голів

Повинно бути на 1.1.1940 р. за держпланом голів

Фактично на 1.1.1940 р. є  голів

1

Велика рогата худоба (включаючи робочих волів)

в тому числі: корови (без нетелів)

воли старше 2 років

телята народженні у 1939 р.

68

 

24

4

-

98

 

28

6

36

108

 

25

6

51

2

Свині

в тому числі свиноматки старше 9-ти міс.

65

13

90

16

90

17

3

Вівці

в тому числі дорослих вівцематок

молодняк народжений у 1939 р.

63

-

-

60

49

20

85

49

35

4

Коні  (включаючи коней на конефермах)

в тому числі робочі коні

лошата народженні у 1939 р.

90

36

-

90

-

16

84

36

16

Баланс колгоспу на 1 січня 1940 року становив 229412 крб. (ф. Р-2764, оп. 1, спр. 1163, арк. 309-309 зв., 310, 313, 316 зв.-317).

Село  Новопетрівка було окуповане нацистськими військами 18 серпня 1941 року та звільнено частинами Червоної Армії 13 березня 1944 року. Під час тимчасової нацистської окупації Миколаївської області 1941-1944 рр. на примусові роботи до Західної Європи було вивезено 56 осіб, розстріляно – 1 особу (ф. Р-1002, оп. 3, спр. 32, арк. 40).

У документах Миколаївської обласної комісії зі сприяння у роботі Надзвичайної державної комісії з встановлення і розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників та їх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР є відомості про збитки, заподіяні під час тимчасової нацистської окупації громадянам та колгоспам: згідно акту про збитки, завдані німецько-фашистськими загарбниками колгоспу ім. Політвідділ, Новопетрівської сільської ради Снігурівського району Миколаївської області № 1698 від 8 червня 1944 року, складеного Дмитриченком Миколою Павловичем, Дендеренком Іллєю Івановичем, Говоруном Андрієм Даниловичем загальний розмір збитків становив 146,360 крб. за зруйновані та пошкоджені будівлі; 66,292 крб. за розграбований та знищений сільськогосподарський інвентар; 2283,740 крб. за розграбований, знищений під час війни врожай; 470,472 крб. за розграбовану та знищену під час війни худобу та птицю; 1524,400 крб. за знищені запаси насіння, корму та продуктів; 152,722 крб. за недоодержання прибутків через припинення чи скорочення діяльності колгоспу. Знищене чи пошкоджене майно колгоспу:

- будівлі: жилі будинки – 2, худобні двори – 1, конюшні – 3, свинарники – 1, вівчарні – 1, птахоферми – 1, зерносховища – 1, авто гаражі – 1, механічні млини – 1, майстерні з ремонту с/г машин – 1;

- сільськогосподарські машини: автомашини вантажні – 3 шт., плуги кінні – 3 шт., борони – 40 шт., сівалки – 2 шт., граблі кінні – 2 шт., жатки – 7 шт., сортувалки – 2 шт., молочні сепаратори – 1 шт., вози – 26 шт., збруя – 75 шт., пожежні машини – 1 шт.;

- поголів’я худоби: бики-плідники – 2 гол., корови – 20 гол., воли робочі – 14 гол., маленькі телята – 10 гол., молодняк великої рогатої худоби – 20 гол., кабани – 1 гол., свиноматки – 13 гол., молодняк свиней – 28 гол., баранів – 2 гол., вівцематки – 110 гол., жеребці-плідники – 1 гол., кобили – 45 гол., мерини – 22 гол., лошата племінні – 12 гол., лошата робочі – 34 гол., кури – 220 гол.;

- запаси сільськогосподарських продуктів: зернові – 22010 цнт., соняшник – 191 цнт., картопля – 1370 цнт., овочі – 6725 цнт.;

- посіви сільськогосподарських культур: зернові – 1079 га, картопля – 18 га, городи та баштан – 20 га, льон – 118 га (ф. Р-1894, оп. 1, спр. 294, арк. 65-68).

Згідно акту № 1697 від 10 червня 1944 року, складеного Сухорученко Клавдією Андріївною, Поляшенко Григорієм Яковичем, Тищенком Антоном Васильовичем, Вильковацьким Петром Ульяновичем про збитки, завдані німецько-фашистськими загарбниками колгоспу ім. Будьоного, Новопетрівської сільської ради Снігурівського району Миколаївської області. Загальний розмір збитків становив: зруйновано та пошкоджено будівель та споруд – 127,650 крб.; розграбовано та знищено сільськогосподарського інвентарю – 50,550 крб.; розграбовано, знищено під час війни посівів та врожаю на суму – 1036,710 крб.; знищено садів (га) на суму – 14,500 крб.; розграбовано та знищено під час війни худоби та птиці на суму – 564,979 крб.; розграбовано та знищено запаси насіння, корму, продуктів та матеріалів на суму – 2028,820 крб.; недоодержано прибутків через припинення чи скорочення діяльності колгоспу – 145,000 крб. Знищене чи пошкоджене майно колгоспу:

-  будівлі: жилі будинки – 4, худобні двори – 1, конюшні – 2, свинарники – 1, вівчарні – 1, сараї та навіси – 1, птахоферми – 1, зерносховища – 1, сарай зерносховища – 1, автогаражі – 1, колодязі – 1, ковальні – 1;

- сільськогосподарські машини: автомобілі вантажні – 3 шт., плуги кінні – 12 шт., жатки – 6 шт., сортувалки – 2 шт., молочні сепаратори – 1 шт., вози – 8 шт., сані – 5 шт., збруя – 40 шт., пожежні машини – 1 шт.;

- поголів’я худоби: бики-плідники – 2 гол., корови – 36 гол., воли робочі – 6 гол., молодняк великої рогатої худоби – 50 гол., кабани – 1 гол., свиноматки – 9 гол., молодняк свиней – 30 гол., баранів – 4 гол., вівцематки – 60 гол., ягнята – 60 гол., жеребці-плідники – 2 гол., кобили – 36 гол., мерини – 27 гол., лошата робочі – 14 гол., кури – 890 гол.;

- багатолітні насадження: кісточкові – 5 га, виноградники – 1 га, лісові насадження – 3 га;

- запаси сільськогосподарських продуктів: зернові – 59436 цнт., борошно та висівки – 130 цнт., соняшник – 500 цнт., картопля-полотно – 800 цнт., картопля – 500 цнт., овочі – 50000 цнт., сіно – 617210 цнт., кукурудза – 7200 цнт.;

- посіви сільськогоспрдарських культур: зернові – 120 га, картопля – 10 га, цукровий буряк – 6 га, городи та баштан – 11 га, кормові культури – 15 га, бавовна – 10 га, соняшник – 20 га (ф. Р-1894, оп. 1, спр. 294, арк. 173-176).

Після визволення колгоспи «Політвідділ», ім. Будьонного, ім. Тельмана, «Радянське село» відновили свою діяльність. У грудні 1944 року при Новопетрівській сільраді було відкрито школу трактористів, яку відвідували 60 осіб. На 1 січня 1945 року артіль «Політвідділ» мала 8 корів, 5 робочих коней, 6 кінних плугів, 30 борон, 7 культиваторів. 1948 року жителі Новопетрівки освоїли довоєнну посівну площу. Після реорганізації МТС артіль придбала 12 тракторів, 8 сівалок, 6 зернових комбайнів, 4 вантажних автомашини, 11 тракторних плугів (ф. Р-2878, оп. 1, спр. 397, арк. 13, 14). 1960 року у машинному парку артілі «Політвідділ» налічувалося 19 тракторів різних марок, бульдозер, 6 комбайнів, 11 автомашин, 5 автопричепів, 8 плугів, 11 культиваторів, 2 бурякосівалок, 5 причіпних жаток. Було збудовано 3 дворядні корівники, 2 телятники, свинарник, гараж, майстерні. (ф. Р-2878, оп. 1, спр. 397, арк. 13-15).

На 1 січня 1971 року у господарстві радгоспу «Комунар» налічувалося: великої рогатої худоби – 1974 голів; свиней – 2431 голів; коней – 115 голів. Тракторів – 125 шт.; комбайнів: зернових – 13 шт., кукурудзозбірних – 1 шт., силосозбірних – 2 шт.; автомашин – 24 шт., електромоторів – 140 шт. 1970 року господарство у середньому зібрало з одного гектара: зернових – по 29,7 цнт., кукурудзи – по 23,7 цнт.; соняшнику – по 12,7 цнт., буряків – по 265 цнт., сої – по 5,0 цнт. (ф. Р-2878, оп. 1, спр. 390, арк. 5).

За післявоєнні роки у господарстві збудовано дитячий садок, школу, школу-інтернат, магазин, їдальню, лікарню, лазню.

За даними перепису населення 1970 року у селі проживало 2229 осіб (ф. Р-2878, оп. 1, спр. 390, арк. 6).

Фонд виконавчого комітету Новопетрівської сільської ради за 1925-1989 роки містить такі документи: протоколи засідань виконкому сільської ради, протоколи сесій виконкому сільради, плани роботи сільради, статистичні звіти та ін. (ф. Р-1481).

Більш докладно ознайомитися з документами за даною темою можна в читальних залах держархіву Миколаївської області, які працюють з понеділка по четвер з 8 до 17 год., обідня перерва з 12 до 12-45.

 

Анонси

Пошук

Посилання

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер