Головне меню

Адміністративно-територіальний поділ Миколаївщини (довідники)

Print
 1. Хронологический справочник об оккупации населенных пунктов Николаевской области и освобождении их частями Красной Армии (1941–1944 гг.). – Державний архів Миколаївської області, ф. Р-1002, оп. 3, спр. 87.
 2. Українська РСР: адміністративно-територіальний поділ (Миколаївська область), 1962 р. –Державний архів Миколаївської області, науково-довідкова бібліотека.
 3. Справочник по истории административно-территориальных изменений на Николаевщине. Т. 2. – 1963–1974 гг. – Державний архів Миколаївської області, науково-довідкова бібліотека. Инв. № 11208183.
 4. Справочник по истории административно-территориальных изменений на Николаевщине. Т. 1. – 1920–1962 гг. – Державний архів Миколаївської області, науково-довідкова бібліотека.
 5. Список населенных мест Николаевской губернии, составлен на основании данных предварительного подсчета. Херсонский уезд. (Всероссийская Демографическая перепись 1920 г. Выпуск 2. Гор. Николаев, 1920 г.). – Державний архів Миколаївської області, науково-довідкова бібліотека. Инв. № 11207659.
 6. Миколаївщина: Статистичний щорічник, 1927 рік. – Ц.С.У. Округове статистичне бюро при Миколаївському окрвиконкомі. – Державний архів Миколаївської області, науково-довідкова бібліотека. Инв. № 9079.
 7. Українська РСР. Адміністративно-територіальний устрій на 1 січня 1987 року. – Київ: Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1987. – Державний архів Миколаївської області, науково-довідкова бібліотека. Инв. № 13570.
 8. Миколаївська область: адміністративно-територіальний устрій на 1 квітня 1986 року. Довідник. – Одесса: Маяк, 1987. – Державний архів Миколаївської області, науково-довідкова бібліотека. Инв. № 11208108.
 9. Миколаївська область: адміністративно-територіальний поділ на 1 квітня 1978 року. Довідник. – Одесса: Маяк, 1978. – Державний архів Миколаївської області, науково-довідкова бібліотека. Инв. № 11208164.
 10. Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 січня 1972 року. Упорядник Д. О. Шелягін. – Київ: Вид-во політичної літератури України, 1973. – Державний архів Миколаївської області, науково-довідкова бібліотека. Инв. № 12619.
 11. Миколаївська область: адміністративно-територіальний поділ, 1960 рік. – Миколаїв: Херсонське обласне видавництво, 1960. – Державний архів Миколаївської області, науково-довідкова бібліотека. Инв. № 11207287.
 12. Миколаївська область: адміністративно-територіальний поділ на 1 січня 1969 року. – Одесса: Маяк, 1969. – Державний архів Миколаївської області, науково-довідкова бібліотека. Инв. № 11208106.
 

Пошук