Формування джерельної бази з історії польського етносу в Державному архіві Миколаївської області

Друк

У науковому журналі «Наукові праці»,
Том 304, Вип. 292, Серія «Історія»
(Миколаїв: Чорноморський національний університет ім. Петра Могили)
друком вийшла стаття директора держархіву Лариси Левченко  
«Формування джерельної бази з історії польського етносу в Державному архіві Миколаївської області» (стор. 44-63)


У статті висвітлено формування джерельної бази з історії польського етносу Миколаївщини в контексті історії Державного архіву Миколаївської області і склад фондів, що містять документи про поляків Миколаївщини. На основі статистичних джерел, що зберігаються в архіві, наведені статистичні відомості про польське населення Миколаївщини. На прикладі деяких архівних справ продемонстровані можливості джерельної бази в дослідженні історії польського етносу періоду до 1917 року, коренізації (діяльність польської секції), сталінських репресій (доля ксьондза Миколаївського римо-католицького костелу Святого Йосипа Християна Зиско і католицької громади Кривого Озера). Наведено відомості про поповнення архіву новими документами періоду Незалежності України, а саме колекцією книг записів актів громадянського стану, колекцією документів евакуйованих, репатрійованих осіб і переселенців, фондами Відділу у справах національностей та міграцій і Відділу у справах релігій Миколаївської обласної державної адміністрації.
Багато історичних документів втрачено назавжди і разом з ними в небуття пішли імена і долі людей, події, пов’язані часом із трагічною історією поляків Миколаївщини. Незважаючи на складну історію самого архіву, Державний архів Миколаївської області накопичив достатній обсяг архівних джерел, що дозволяє досліджувати різні теми історії польського етносу на території Миколаївської області, а також виконувати запити громадян, які звертаються за допомогою до архіву. Документи про поляків Миколаївщини не представлені в архіві компактними архівними фондами, вони зберігаються в різних фондах дорадянського, радянського періодів і періоду Незалежності України, їх виявлення вимагає копіткої дослідницької роботи.
У статті та додатках до неї наведено статистику польського населення за Всесоюзним переписом населення 1926 р. та Всесоюзним переписом населення 1979 р., а також список архівних справ за номерами, що зберігаються в архіві, репресованих громадян польської національності.
 

 

Пошук