З історії діяльності Новобузького освітнього товариства

Друк

Ганна Іванова, провідний спеціаліст
відділу інформації та використання
документів держархіву Миколаївської області

 

24 липня 1908 року группа членів – засновників звернулась до Херсонського губернатора з проханням затвердити проект статуту освітнього товариства у містечку Новий Буг Херсонського повіту Херсонської губернії. Основною метою освітнього товариства було влаштування та утримання навчальних закладів у м. Новий Буг [1].

26 серпня 1908 року Херсонським губернським комітетом про товариства та спілки було надано дозвіл  на заснування Новобузького освітнього товариства (затверджений Херсонським губернатором 8 вересня 1908 року), а 21 жовтня того ж року відбулись перші загальні   збори установи, на яких були обрані: голова товариства – лікар Руссінковський Д.В., заступник голови – земський начальник Піскарський В.Л., скарбник – нотаріус Биковський І.С., секретар – провізор Руттер Г.Б., а також 8 членів правління (всього 12 чоловік) [2].

Новобузьке освітнє товариство стало засновником приватного училища 2-го розряду змішаного типу з курсом урядових прогімназій (училище мало  підготовчий та 4 основних класи), в якому навчались хлопці і дівчата. Училище знаходилось на утриманні освітнього товариства, яке здійснювало нагляд за його навчальною діяльністю.

14 листопада 1909 року приватне училище одержало нове приміщення, збудоване коштом Новобузького освітнього товариства. Це приміщення складалося з 5 класних кімнат одного розміру, кімнати для вчителів і бібліотеки [3].

Освітнє товариство вишукувало кошти на будівництво та ремонт шкільних приміщень, укладало угоди з майстрами з виготовлення шкільних парт, сплачуючи за їхню роботу, назначало плату за навчання, звільняючи від оплати учнів з незаможних родин. До батьків, які не оплачували навчання своїх дітей, до суду подавали позови. Також від батьків дітей товариство вимагало сплату обов’язкових членських внесків. До обов’язків освітнього товариства входило запрошення викладачів для роботи в училищі, виплата їм заробітної плати за рахунок прибутків від сплати учнями за навчання та внесків правління освітнього товариства. Товариство організовувало сніданки для учнів, закуповувало дрова для опалення навчального закладу, за окрему плату організовувало уроки рукоділля для учнів [4].

11 червня 1915 року попечитель Одеського навчального округу дозволив правлінню Новобузького освітнього товариства відкрити за власний рахунок у містечку Новий Буг жіночу 4-х класну прогімназію замість закритого приватного училища 2-го розряду змішаного типу. При цьому освітнє товариство зобов’язувалось: встановити платню начальниці прогімназії ні менше ніж 800 карбованців при готовій квартирі або призначити їй квартирні гроші по 300 карбованців на рік; видавати викладачам винагороду ні менше ніж 40 карбованців за річний урок; при відкритті прогімназії витратити ні менше ніж 200 карбованців на поповнення бібліотеки та навчальних посібників, а в подальшому щорічно включати до кошторису на це по 100 карбованців. Всі учениці училища для вступу в прогімназію мали пройти приймальні іспити [5].

17 серпня 1915 року Новобузьке освітнє товариство за власний кошт відкрило 4-класну жіночу прогімназію. Станом на 1 січня 1916 року у прогімназії навчалось 68 учениць. У зв’язку з військовими діями матеріальне становище населення погіршилось і, щоб не втратити кількість учнів, освітнє товариство на прохання батьків звільняло їх від сплати одноразового членського внеску за влаштування дітей на навчання. Для покриття значних витрат з дозволу Херсонського губернатора Новобузьке освітнє товариство організовувало в приміщенні прогімназії платні дитячі вечори [6].

Жіноча прогімназія розміщувалась у приміщенні, де було 5 класних кімнат, в яких мало навчатись до 150 учениць. Приміщення було побудоване освітнім товариством спеціально для навчального закладу. На прохання Новобузького освітнього товариства попечитель Одеського навчального округу 18 квітня 1916 року дозволив відкрити п’ятий класс прогімназії у новому навчальному році [7].

З початком 1917-1918 навчального року у містечку Новий Буг була відкрита чоловіча гімназія. Організацію цієї справи було доручено освітньому товариству, яке займалось пошуком приміщення для новостворюваного закладу. Товариство також вносило клопотання до комісаріату Одеського навчального округу про призначення до Новобузької чоловічої гімназії вчителів [8].

Новобузьке освітнє товариство припинило свою діяльність з встановленням радянської влади 1920 року.

 

Використані джерела:

  1. Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО),ф. 205, оп. 1, спр. 1, арк. 1-1зв.
  2. ДАМО, ф. 205, оп. 1, спр. 4, арк. 1-1 зв.; ф. 122, оп. 1, спр. 18, арк. 8.
  3. ДАМО, ф. 122, оп. 1, спр. 5, арк. 5 зв.; спр. 18, арк. 16.
  4. ДАМО, ф. 205, оп. 1, спр. 3, арк. 1, 3, 16-16 зв., 17; спр. 5, арк. 2; спр. 10, арк. 4, 88-89; спр. 11, арк. 1.
  5. Там саме, спр. 12, арк. 4-4 зв.
  6. Там саме, арк. 9-10, 81, 82, 115.
  7. Там саме,  арк. 115, 150.
  8. Там саме, спр. 13, арк. 4, 8; ф. 114, оп. 1, спр. 33, арк. 9.
 

Пошук