До 70-річчя відкриття Миколаївського будівельного технікуму (нині Миколаївський будівельний коледж)

Друк

Олександр Серединський,
головний спеціаліст відділу інформації
та використання документів держархіву
Миколаївської області

 

30 травня 2014 р. виповнюється 70 років із часу відкриття у м. Миколаїв одного із провідних середніх спеціальних навчальних закладів – Миколаївського будівельного технікуму (нині коледжу).

Після звільнення 28 березня 1944 р. м. Миколаїв від нацистів гостро постало питання відбудови зруйнованого у роки війни майна, як у самому місті, так і в області. Для цього були потрібні кваліфіковані кадри спеціалістів середньої ланки, тому було прийнято рішення про організацію у м. Миколаїв будівельного технікуму.

30 травня 1944 р. Народний комісаріат СРСР з будівництва видав наказ   № 299, яким наказав відкрити у м. Миколаїв будівельний технікум і встановити контингент прийому учнів на 1-й курс у кількості 250 осіб. Технікум був підпорядкований Головному управлінню навчальних закладів Народного Комісаріату будівництва СРСР і розміщувався на вулиці Рози Люксембург, 58, у невеличкому будинку. Навчальний заклад мав три факультети: промислового та цивільного будівництва, будівельних машин та устаткування, електрообладнання промислових підприємств. Спеціальність будівельника користувалась популярністю серед молоді. Так, на 250 місць було подано       600 заяв, у зв’язку з чим було відкрито додаткове відділення та зараховано до технікуму 360 осіб. Викладацький склад навчального закладу був повністю укомплектований.

Заняття у Миколаївському будівельному технікумі розпочали  23 жовтня 1944 р. у складі семи груп на базі 7-8 класів, двох груп на базі 9 класів і однієї на базі середньої освіти. Умови життя студентів та і викладачів були дуже важкими. Взимку 1944-1945 навчального року не вистачало вугілля, більшість кімнат були холодними. Не було паперу, писали на старих газетах, в книжках між рядками, не вистачало меблів, а класною дошкою був шмат лінолеуму, який зняли з підлоги і прибили до стіни.

У 1945-1946 навчальному році на перший курс будівельного технікуму було прийнято 120 осіб. Був завершений ремонт приміщення, 8 аудиторій були повністю обладнані меблями та класними дошками; організовані фізико-хімічний, геодезичний, історичний кабінети, кімната для креслення, електротехнічна лабораторія. Бібліотека на початку 1945-1946 навчального року нараховувала 5846 томів різної літератури та підручників, а на кінець цього ж року – 11046 томів. Викладачів на початку 1945-1946 навчального року було 21, з них 19 з вищою освітою.

1946 р. Миколаївський будівельний технікум було підпорядковано Управлінню навчальних закладів та підготовки кадрів Міністерства будівництва військових і військово-морських підприємств СРСР. Навчальний заклад готував кадри середньотехнічного складу: а) техніків будівельників промислового та цивільного будівництва; б) техніків зі спеціальності «Будівельні машини та обладнання»; в) техніків з електрообладнання промислових підприємств; г) техніків зі спеціальності «Гідротехнічні споруди». У 1946-1947 навчальному році навчалось 559 учнів, навчальний корпус технікуму мав 11 аудиторій загальною площею 611 кв. м.

Навесні 1947 р: будівельний технікум переселився до відбудованого військовополоненими навчального корпусу (вул.1-ша Слобідська, 2), в якому знаходиться до сьогодні. Активну участь у відбудовчих роботах брали викладачі і студенти, що проходили тут виробничу практику. На першому та другому поверхах були обладнані навчальні кабінети, лабораторії, а на третьому – гуртожиток для учнів, який проіснував до 1952 р., доки поруч було збудовано триповерховий гуртожиток. У 1948-1949 навчальному році технікум мав 19 аудиторій, 13 кабінетів і лабораторій, бібліотеку, актовий та фізкультурний зали, а у 1951-1952 навчальному році – 25 кабінетів, лабораторій та аудиторій. На 1 липня 1952 р. у навчальному закладі працювали 23 викладача, 2 інструктора, 2 лаборанта, навчалось 498 учнів. 1952 р. технікумом було підготовлено 115 молодих спеціалістів (гідротехніків – 52, механіків – 19, електротехніків – 44). На 1 липня 1955 р. працювали 43 викладача, 2 інструктора, 3 лаборанта, навчалось 882 учня, 1955 р. було підготовлено 184 молодих спеціаліста (механіків – 100, гідротехніків – 84). У 1950-х роках учні навчались на денному, вечірньому та заочному відділеннях.

З 1953 р. по 1957 р. будівельний технікум знаходився у підпорядкуванні управління навчальними закладами і підготовки кадрами Міністерства будівництва СРСР, а з грудня 1957 р. по 1963 р. – у підпорядкуванні управління будівництва промисловості будівельних матеріалів Ради народного господарства Херсонського адміністративно-економічного району.

У першій половині 1960-х років Миколаївський будівельний технікум випускав спеціалістів за двома спеціальностями: «Промислове і цивільне будівництво» та «Експлуатація і ремонт будівельних машин і обладнання». Якщо у 1962 р. технікум випустив 172 спеціаліста з двох спеціальностей, то у 1965 р. – 303 [9]. На денному, вечірньому та заочному відділеннях у 1962 р. навчалось 1336 учнів, то у 1965 р. – 2026. До послуг учнів технікуму були навчальний корпус загальною площею 8457 кв. м. з просторими кабінетами, лабораторіями та майстернями, гуртожиток на 320 місць, їдальня. У 1965 р. у технікумі працювали 46 штатних викладачів та 22 за сумісництвом.

1969 р. Миколаївський будівельний технікум відзначив 25 років свого існування. За цей час було підготовлено більше 5 тис. молодих спеціалістів з восьми спеціальностей. Технікум мав денне, вечірнє та заочне відділення, філіал у м. Херсон, які випускали техніків з промислового і цивільного будівництва та техніків-механіків з будівельних машин і обладнання.

У 1972-1973 навчальному році технікум мав 19 кабінетів, 6 лабораторій, 7 майстерень, полігон будівельних машин. У 1976 р. був введений до експлуатації дев’ятиповерховий будинок під новий гуртожиток на 408 місць, в якому функціонував буфет. Також діяли їдальня, буфет у навчальному корпусі, медпункт.

На початок 1977-1978 навчального року контингент учнів технікуму склав 1813 осіб, у тому числі на денному відділенні – 1053, на вечірньому – 290, на заочному – 470. Технікум мав філіал вечірнього відділення у м. Херсон. Викладачів було 85, у тому числі 14 – за сумісництвом у Херсонському філіалі. Всі викладачі були з вищою освітою. Підготовка спеціалістів проводилась за двома спеціальностями: «Промислове і цивільне будівництво» та «Будівельні машини і обладнання». З моменту організації навчального закладу у 1944 р. було підготовлено 8953 молодих спеціалістів.

Згідно наказу Міністерства промислового будівництва СРСР від 2 квітня 1981 р. № 52-ПК Херсонський вечірній філіал Миколаївського будівельного технікуму був закритий з 15 квітня 1981 р. Працююча молодь м. Херсон  почала навчатись на заочному відділенні технікуму.

У 1985-1986 навчальному році у технікумі працювали 77 штатних викладачів, 4 за сумісництвом, 5 майстрів виробничого навчання, 12 лаборантів. У 1987-1988 навчальному році були введенні до експлуатації дисплейний клас та майстерні для ковальських робіт.

Миколаївський будівельний технікум у 1963-1967 роках знаходився у підпорядкуванні Міністерства будівництва УРСР, у 1967-1977 роках – Міністерства промислового будівництва УРСР, у 1977-1986 роках – Міністерства промислового будівництва СРСР. У 1986 р. технікум передано у ведення Міністерства будівництва УРСР, яке постановою Кабінету Міністрів УРСР від 1 липня 1991 р. реорганізовано в Українську державну будівельну корпорацію.

Наприкінці 1980-х років став практикуватись розподіл студентів за ступенями по результатам навчання після закінчення першого курсу. На І ступені студенти навчалися за навчальним планом технікуму і отримували кваліфікацію «Технік-будівельник», «Технік-механік». На II ступені студенти навчались за експериментальним планом і отримували кваліфікацію «Молодший інженер-будівельник», «Молодший інженер-механік». Випускники II ступеня навчання мали право переводу за рекомендацією державної кваліфікаційної комісії на третій курс будівельного інституту.

27 грудня 1990 р. Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР та Міністерство будівництва УРСР видали спільний наказ про перетворення Миколаївського будівельного технікуму у будівельний коледж «з метою забезпечення підвищеного рівня підготовки кваліфікованих спеціалістів середньої ланки будівельного профілю у системі безперервної освіти, більш ефективного використання науково-педагогічної і навчально-лабораторної бази навчальних закладів» наказали: «на основі пропозицій Одеського інженерно-будівельного інституту, Миколаївського будівельного технікуму, ради директорів середніх спеціальних навчальних закладів, а також договорів на цільову підготовку спеціалістів із вищою освітою перетворити Миколаївський будівельний технікум у Миколаївський будівельний коледж з 1 січня 1991 р.» Досвід роботи педагогічного колективу дав можливість перейти до наступного етапу удосконалення навчального процесу. За висновками та пропозиціями експертної комісії Головного управління акредитації та атестації навчальних закладів Міністерства освіти України коледж одержав ліцензію на підготовку «Бакалаврів будівельників» та «Бакалаврів механіків», починаючи з 1994-1995 навчального року. Щорічно коледж набирає до 250 студентів на денне відділення і до 100 студентів на заочне відділення.

Реорганізації технікуму у коледж передувала спільна робота з Одеським та Дніпропетровським інженерно-будівельними інститутами з виконання наказу Державного комітету СРСР з народної освіти від 30 листопада 1989 р.  № 879 «Про організацію в порядку експерименту середніх спеціальних навчальних закладів підвищеного типу». З вказаними навчальними закладами було підписано угоди про створення навчальних комплексів, напрацьована відповідна навчально-методична документація (кваліфікаційні характеристики, навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін), що пройшла експертизу у відділах Мінвузу УРСР.

За період з 1990 по 1996 роки тривала апробація першої моделі коледжу, яка передбачала підготовку на базі випускників СЗОШ II ступені (9 класів) з базовою загальною середньою освітою протягом 3 років і 10 місяців «молодших інженерів» (відповідно до концепції колишнього Державного комітету CРСР з народної освіти) за умови продовження їх навчання, починаючи з ІІІ курсу, в Одеській і Придніпровській державних академіях будівництва та архітектури (ОДАБА і ПДАБА), а у подальшому – і у Київському національному університеті будівництва і архітектури (КНУБА).

Наказом Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2006 р. № 391 Миколаївський будівельний коледж було виключено із складу Міністерства будівництва України та будівельної корпорації «Укрбуд» та включено до складу Київського національного університету будівництва і архітектури на правах відокремленого структурного підрозділу.

Навчальний заклад працює у відповідності до "Положення про Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури", прийнятого трудовим колективом Миколаївського будівельного коледжу та схваленого вченою радою Київського національного університету будівництва і архітектури (протокол № 18 від 4 липня 2006р.).

Коледж проводить прийом випускників 9-11 класів на спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх машин і обладнання», «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем» на денну та заочну форму навчання. Випускники коледжу отримують диплом рівня «молодший спеціаліст» і «бакалавр». Вони мають можливість продовжити навчання у КНУБА, Одеській державній академії будівництва і архітектури (ОДАБА), деякі з них обирають продовження навчання у Миколаївському університеті кораблебудування ім. С. О. Макарова або Миколаївському національному аграрному університеті. Матеріальне забезпечення навчального закладу складається з двох навчальних корпусів та одного навчально-виробничого загальною площею 10937,3 м2, гуртожитку на 312 місць загальною площею 4307 м2; загальна площа службових приміщень у навчальних корпусах та в навчально-виробничому корпусі складає 4229,8 м2, загальна площа службових приміщень у гуртожитку складає 2537 м2. У розпорядженні викладачів та студентського колективу коледжу: 2 спортивні зали, актова зала, бібліотека з читальною залою, їдальня та буфет. Навчальний процес забезпечується у 36 атестованих кабінетах та 8 лабораторіях. Контингент студентів на 1 вересня 2012 р. складав 780 осіб.

Сучасний коледж складається із трьох навчальних корпусів, має добру матеріально-технічну базу, численні лекційні аудиторії, кабінети переддипломного проектування, лабораторії, два спортивних зали, де працюють гуртки волейбольний, баскетбольний, настільного тенісу, власний тир, гуртожиток. У 1990 р. було відкрито, у 1998 р. – переобладнано 1-й комп’ютерний клас, у 2001-2002 рр. відкрито 2-й, у 2006-2007 рр. – 3-й комп’ютерні класи у цикловій комісії «інформатика», у 2011 р. – відкрито комп’ютерний клас у цикловій комісії «філологічні дисципліни».

У 2001 р. у Миколаївському будівельному коледжі було відкрито нову спеціальність 5.080405 «Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем» за напрямом підготовки  0804  «Комп’ютерні науки». Серед тих, хто ініціював та безпосередньо приймав участь у відкритті даної спеціальності, була викладач-методист, спеціаліст вищої категорії Чекунова Л. Ф., яка завідувала цикловою комісією «Інформатика, обчислювальна техніка та електроніка». Після реорганізації комісії у нове відділення вона очолила його. Після другої акредитації спеціальності у 2010 р., підготовка молодших спеціалістів відбувається за новою спеціальністю 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення», а відділення перейменовано за напрямом підготовки 050103 «Програмна інженерія». Викладачі спеціальних дисциплін мають практичний досвід роботи на підприємствах та в організаціях як інженер-програміст. Випускники відділення продовжують навчання та працюють за фахом. Викладачі відділення стали ініціаторами створення сайту коледжу, запровадили дистанційне навчання, створили можливість розміщення учбових матеріалів у електронному форматі, інших нововведень.

У 2012 р. у коледжі працювало 10 циклових комісій: 1) гуманітарних та соціально-економічних дисциплін; 2) природничо-математичних дисциплін; 3) профілюючих дисциплін напряму підготовки «Будівництво»; 4) інформатики та обчислювальної техніки і електротехніки; 5) розрахунково-конструктивних дисциплін; 6) спеціальних дисциплін напряму підготовки «Інженерна механіка»; 7) фізичного виховання і ДПЮ; 8) архітектури та інженерної графіки; 9) загально-технічних дисциплін; 10) філологічних дисциплін.

За роки свого існування учбовий заклад надав путівку у життя більше ніж                         40000 випускникам: будівельникам, механікам, геодезистам, програмістам, як молодшим спеціалістам, так і бакалаврам.

У технікумі, згодом – коледжі, працювали і працюють адміністратори і педагоги, які зробили значний внесок у навчання і виховання юних мешканців м. Миколаїв і області, республік колишнього СРСР, областей незалежної України. Це директори: Шубін Петро Іванович (директор з 1 червня 1944 р. по 22 лютого 1955 р.), Мішутін Володимир Андрійович (директор з 22 лютого 1955 р. по 17 квітня1956 р.); Вареник Іван Георгійович (директор з 17 квітня 1956 р. по 1 вересня 1984 р.), Нестерчук Валерій Андрійович (директор з 1 вересня1984 р. по 14 березня 2013 р.); к.т.н. Бондаренко Георгій Григорович (в.о. директора з 14 березня по 20 вересня 2013 р., директор з 20 вересня 2013 р.); заступники директора з учбової роботи: Торлецький Олександр Васильович; Ватіпко Борис Олександрович, Мішутін В. А., Воєводкін Василь Павлович; Решетняк Григорій Матвійович, Дулін Георгій Петрович, Морозов Володимир Петрович, Волчо Іван Дмитрович, Аржаєв Геннадій Олександрович, Антонова Алла Адамівна, Скарлат Валентин Федорович, Дейнека Людмила Іванівна, Бондаренко Георгій Григорович. Щербина Олексій Вікторович; заступники директора з виробничого навчання: Корнійчук Віталій Іванович, Малицький Олександр Григорович, Московко Олексій Олексійович; заступники директора з виховної роботи: Фещенко Наталія Миколаївна, Заворотній Станіслав Миколайович, Смирнова Антоніна Олександрівна; завідуючи денним відділенням спеціальності «будівництво»: Шмурянов Н. П., Бондаренко Г. Г., Гаркуша Алла Дмитрівна, Слуцька Валентина Олексіївна, Застава Наталія Маратівна, Волчо Руслана Іванівна; завідуючи денним відділенням спеціальності «механіка»: Дубельт Михайло Іванович, Чернов Володимир Петрович, Дмитрієва Олена Олексіївна, Слободчіков Віталій Валерійович; завідуючи денним відділенням спеціальності «інформатика»: Чекунова Людмила Федорівна, Мартиновський Іван Григорович; завідуючий вечірнім відділенням: Дулін Г. П.; завідуючи заочним відділенням: Баштова А. П.; Скарлат В. Ф., Первушина Світлана Михайлівна, Щербина Олексій Вікторович; завідуючи методичним кабінетом коледжу: Гриняєва Т. С., Литвиненко Ірина Станіславівна, Савченко Наталія Миколаївна.

Золотим фондом коледжу є висококваліфікований досвідчений колектив викладачів, майстрів, лаборантів і службовців. Викладачі технікуму об'єднані у десять циклових комісій, в яких плідно працюють над пошуком нових форм і методів навчання. Значна частина викладачів бере участь у роботі міських методичних об'єднань. Переважна більшість викладачів працює над розробкою навчально-методичної та спеціальної літератури, деякі викладачі займаються науковою роботою, патентують свої науково-технічні розробки. Сім та більше років віддали роботі у коледжі наступні викладачі: Вербицький Ілля Йосипович, Клюр Ц. М., Уваров Георгій Павлович, Христо Георгій Іванович, Григор’єв Володимир Петрович, Агафонов Іван Григорович, Брежнєв Лев Михайлович, Коркешко Заїра Сергіївна, Дроздова Олександра Миколаївна, Бебік Георгій Іванович (циклова комісія «будівельні машини»); Ковбасюк Людмила Леонтіївна, Дудчик Галина Миколаївна, Малиновська Ірина Сергіївна, Геллер Клара Абрамівна, Коган Лазар Матвійович, Самсонова Неля Євгенівна, Вакатов Геннадій Кузьмич, Бережинський Костянтин Андрійович, Авербух Михайло Ісаакович, Фещенко Н. М., Московко О. О., Шиліна Ірина Петрівна, Файст Ганна Андріївна, Атанасова Віра Андріївна, Петренко Світлана Петрівна, Каральна Наталія Олексіївна, Малиновська Ольга Олександрівна (циклова комісія «фізико-математичних дисциплін»); Гельман Яків Ізраілевич, Ганчо Микола Микитович, Комогорцева Олена Прокофіївна, Милюков Павло Арсенійович, Первушин Микола Яковлевич, Бобков Євген Миколайович (майстри виробничого навчання); Басистова Олександра Павлівна, Перцева Алла Леонідівна, Сакара Валентина Миколаївна, Крижанівська Вероніка Цесарівна, Шепелєва Лідія Миколаївна, Людковська Тамара Єфимівна (циклова комісія «спецдисципліни напрямку «будівницво»); Кунакова Олександра Андріївна, Бойлук Раїса Іванівна, Бринза Галина Григорівна, Сморчкова Анна Іванівна, Соп’яненко Валентина Василівна, Пігарьова Людмила Леонідівна, Атланова Віра Георгіївна, Дубельт Тетяна Михайлівна (циклова комісія «теоретична механіка та геодезія і геологія»); Гаркуша А. Д., Усенок Лідія Василівна, Цуканов Вадим Петрович (циклова комісія «будівельні конструкції»); Дмитрієва О. О., Первушина С. М., Пернатій Елла Наумівна, Федченко Надія Іванівна, Філіна Інна Іванівна (циклова комісія «креслення і малювання»); Бондаренко Г. Г., Козодоєва Алла Володимирівна, Сєткова Ольга Олексіївна, Литвиненко І. С., Савченко Н. М. (циклова комісія «будівельні розрахунки і архітектура»); Єлізарова Алевтина Федорівна, Зирянова Світлана Борисівна, Кошовий Борис Григорович, Пилюк Етері Івліанівна, Поздняков Анатолій Михайлович, Понєвєжа Валерій Григорович, Малицький Олександр Григорович (циклова комісія «ТОСП»); Чекунова Л. Ф., Бандура Сергій Іванович, Поживатенко Віталій Володимирович, Ісакова Олександра Володимирівна, Круковська Віра Григорівна, Цимбал Наталія Олексіївна, Маламан Алла Феліксівна, Маламан Руслан Миколайович, Жилін Володимир Миколайович, Поліщук Олександр Сергійович (циклова комісія «інформатика, обчислювальна та електротехніка»); Аржаєв Г. О., Сорокін Борис Ігнатович, Коркешко Петро Григорович, Красніков Володимир Федорович, Кугій Олексій Олексійович, Цупа Василь Іванович, Музиченко Антон Миколайович (циклова комісія «СМО»); Кравченко Л.А., Харченко Г.А., Верещагіна Віра Дмитрівна, Одаховська Євгенія Григорівна, Марченко Валентина Володимирівна, Дем’яненко Юрій Миколайович, Коновалова Тетяна Вікторівна, Розмариця Світлана Анатолівна, Завірюха Юлія Павлівна, Боднар Ольга Олександрівна, Безугла Валентина Олексіївна, Тульчевська Любов Олександрівна, Федоренко Володимир Васильович, Принько Віра Дмитрівна, Пономаренко Тетяна Борисівна, Гончарова Наталія Миколаївна, Косарєва Галина Сергіївна (циклова комісія «філологічні дисципліни»); Нестерчук В. А, Смирнова А. О., Щербина О. В., Губанов Геннадій Леонтійович, Пищурін Дмитро Васильович, Чуріков Олександр Максимович, Андрієнко Галина Сергіївна, Лаврик Ірина Миколаївна, Попова Ольга Вікторівна (циклова комісія «соціально-економічні дисципліни»); Гіренко Сталіна Кузмінічна, Слуцька Валентина Олексіївна, Ляшенко Віра Олексіївна (циклова комісія «економіка»); Ремественський Ю. Г., Франков К. П., Асєєв Василь Федорович, Якубов Євген Іванович, Якубов Сергій Євгенович, Гончар Валерій Олександрович, Дробіцко Микола Васильович, Кулинич В.В., Ліньов Олег Борисович, Яценко Костянтин Дмитрович, Щербина Юрій Михайлович, Діденко Микола Григорович, Сєнік Лариса Василівна, Корнілова Лілія Валентинівна, Соломіна Галина Андріївна, Рябініна Світлана Михайлівна (циклова комісія «фізичне виховання»).

Допомагають нормальному функціонуванню коледжу: бухгалтерія на чолі із головним бухгалтером Надією Михайлівною Удовиченко, технічні працівники на чолі з заступником директора з господарської частини Дмитром Олексійовичем Лагунцем і комендантом Тамарою Олексіївною Дюміною, бібліотека на чолі із її керівником Тамарою Іванівною Колосович, гуртожиток на чолі із комендантом Лідією Юменівною Остролуцькою.

У коледжі постійно, або за запрошенням працювали і працюють провідні спеціалісти, доктора і кандидати наук: д. т. н. Барашеков Арнольд,  к. т. н. Сорокін Б. І., к. т. н. Бондаренко Г. Г. та ін.

Технікум, згодом – коледж, по праву пишається своїми видатними випускниками Героями Соціалістичної праці, кавалерами орденів Трудового Червоного прапору, Трудової Слави, серед них Герої Соціалістичної Праці: Боришевський В.І. – технік-механік, випускник 1964 р., Болдирєв О.Т. – технік-будівельник, випускник 1974 р., Сліпченко І.К. - механік-будівельник, випускник 1979 р., Єганов С.З. – технік-будівельник, випускник 1958 р., заслужений будівельник, Олександрова В.І. – технік-будівельник, випускниця 1981 р., нагороджена орденом Трудової слави III і II ступенів, Заремба М.М. – технік-будівельник, випускниця 1981 р., нагороджена двома орденами Радянського Союзу.

Значне місце в житті колективу займає спортивно-масова та оздоровча робота. Ще на початку існування технікуму, у 1947-1948 рр. збірна команда з футболу на чолі із Войцешко Юрієм становилась переможцем змагань серед команд м. Миколаїв. У коледжі працюють секції: волейбольна, баскетбольна, легкої атлетики, плавання, кульової стрільби, футболу, шахів, тенісу. У 1970-х – 1990-х рр. було підготовлено 26 майстрів спорту, 42 кандидати в майстри спорту, 148 спортсменів першого розряду. Серед випускників технікуму, які досягли значних спортивних результатів, слід назвати прізвища: Алієв Валерій (майстер спорту з важкої атлетики); Афанасьєв Євген (майстер спорту СРСР з баскетболу); Безуглов Сергій (майстер спорту СРСР з настільного тенісу); Брусник Світлана (майстер спорту СРСР з спортивної гімнастики); Гнатенко Любов (майстер спорту з академічної греблі); Дзеказ Борис (майстер спорту СРСР з водно-моторного спорту); Згурська Лідія (майстер спорту з морського багатоборства); Іванов Євген (майстер спорту СРСР з фехтування); Кришня Ольга (майстер спорту з військово-прикладного багатоборства); Лакутін Олег (майстер спорту СРСР з плавання); Лєсків Володимир (майстер спорту міжнародного класу з велоспорту); Перцев Борис (майстер спорту СРСР з морського багатоборства); Поляков Олександр (майстер спорту СРСР з академічної греблі); Пономаренко Анатолій (майстер спорту СРСР з військово-прикладного багатоборства); Савицький Сергій (майстер спорту СРСР з академічної греблі); Усачов Олександр (майстер спорту СРСР з академічної греблі, чемпіон СРСР 1976 р., призер чемпіонатів Європи); Четвертак Галина (майстер спорту СРСР з академічної греблі); Шевченко Олександр (майстер спорту СРСР з греблі на байдарках і каное). За успіхи у роботі з фізичного виховання та високі показники на спартакіадах народів СРСР серед спеціальних середніх учбових закладів Міністерства будівництва технікум неодноразово нагороджувався дипломами, почесними грамотами, матеріальними і фінансовими подарунками. Ці досягнення стали можливими завдяки плідній праці викладачів початкової військової підготовки Ковбасюка К. І. і фізичного виховання Якубова Є. І. У 2012-2013 навчальному році студентська команда з баскетболу, очолювана тренером Бондаренко Г. Г., виборола 1-ше місце серед закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Змістовно працює студентський клуб з естетичного виховання та організації відпочинку студентів. Щорічно проходять студентські науково-практичні конференції, конкурси художнього і прикладного мистецтва, екскурсії, конкурс «Козацькі забави», вечори відпочинку, концерти та інші заходи.

Сьогодні у коледжі на денному та заочному відділеннях навчається близько тисячі студентів, які підтримують традиції колективу, опановують саму мирну і одну із самих творчих професій – будівельника.

 

Пошук