З історії діяльності Миколаївського музичного училища у довоєнний час

Друк

Марина Мельник, начальник відділу
інформації та використання документів
Державного архіву Миколаївської області

 

У грудні 1921 року у Миколаєві було відкрито музичний технікум, що перебував у віданні Миколаївської губнаросвіти. У травні 1923 року він був перетворений на вищі музичні курси, у квітні 1925 року – вищі музично-драматичні курси. У грудні 1925 року курси були реорганізовані у музично-драматичну профшколу. У листопаді 1930 року школа перетворена на Миколаївський музичний технікум, у 1935 р. – на музичне училище, яке мало факультети: інструментальний, вокальний і теоретичний. У 1925–1930 рр. діяв драматичний факультет. Училище готувало кваліфікованих виконавців на музичних інструментах, співаків, керівників хорового співу, капельмейстерів оркестрів.

У Державному архіві Миколаївської області зберігаються документи Миколаївського музичного училища за 1935-1941 рр., які розповідають про історію діяльності освітнього закладу у довоєнний час.

У грудні 1936 року управлінський апарат технікуму налічував директора, заступника директора з навчальної частини, секретаря, завідувача господарством і бухгалтера. Штат технікуму складався з 21 педагога, 12 одиниць адміністративно-господарського персоналу та 141 учня. Термін навчання у технікумі – 6 років. Стипендію (від 60 до 120 крб.) отримували 105 учнів. [1]

На початок 1937-1938 навчального року училище було укомплектоване викладацьким персоналом та необхідним інвентарем, приміщення по вул. К.Маркса, 11 складалося із  залу та семи класних кімнат. У січні 1938 року в училищі навчалися 140 студентів (з початку року було відраховано 25 учнів). Уперше за 43 роки існування училища було організовано симфонічний та духовий оркестри, оркестр народних інструментів. Училище мало крім 15 клавішних, ще 106 музичних інструментів. У трьох кімнатах гуртожитку проживали 35 студентів. [2] У квітні 1938 року при музучилищі діяла бібліотека, котра обслуговувала 122 студенти та 33 викладача, у штаті – 2 особи, фонд – 5445 нот і 1618 книг (з них щодо музики – 368). [3]

Під час святкування 20-річчя Робітничо-Селянської Червоної Армії та Військово-Морського Флоту у лютому 1938 року було проведено бесіди зі студентами та педагогами, серед студентів організовано 2 стрілецьких гуртки (25 осіб), проведено 15 занять, отримали значок «Ворошиловський стрілець» 7 осіб, у залі музучилища організовано фотовиставку «РСЧА – 20 років», проведено 3 концерти у військових частинах 6257, 5092, 5096. 23 лютого в училищі було проведено великий вечір і концерт. [4]

Згідно з доповідною запискою професора Б.М.Рейгбальда, відрядженого Управлінням музичних установ при Комітетові у справах мистецтв до Миколаївського музичного училища у травні 1938 року для надання допомоги педагогам училища, приміщення закладу було маленоким, не облаштованим для музичних занять (6 класів, кабінет директора, зал і маленька кімната зі сценою), крім 154 студентів училища у приміщенні навчалися ще 300 учнів дитячої школи, 140 слухачів вечірніх курсів та балетна студія. Методична робота не велася, методкомісії не було. Було відмічено відсутність ряду дисциплін: історії музики, акомпанементу, фортепіанного ансамблю, методики викладання. Дитяча школа не мала керівництва та приміщення, за право займатися у класах викладачі «билися». [5]

1938 року було музучилище закінчили 18 студентів, а саме: керівники оркестру народних інструментів – 5, оркестрант-ансамбліст – 1, оркестранти симфонічного оркестру і керівники духового самодіяльного оркестру – 2, викладач дитячої музичної школи – 1, керівники самодіяльного духового оркестру – 2, оркестрант симфонічного оркестру і ансамбліст – 1, соліст-акомпаніатор, викладач дитячої музичної школи – 1, виконавець-ансамбліст, акомпаніатор, викладач дитячої 7-річної школи – 1,  соліст-виконавець опери і ансамбля – 1, ансамбліст, викладач сольного співу – 1, оркестрант, виконавець народних інструментів і керівник оркестру народних інструментів – 1, оркестрант симфонічного і духового оркестрів – 1. [6]

Наказом № 505 Управління у справах мистецтв при Раднаркомі УРСР від 7 вересня 1938 року «Про контингенти прийому до середніх навчальних закладів» для Миколаївського музичного училища було затверджено контингент прийому на 1938 рік – 40 осіб. [7] Після проведення перевірочних іспитів було відібрано 48 осіб, яких було розподілено: фортепіанний відділ – 6, духовий – 14, народних інструментів – 11, вокальних – 9, смичкових – 8. [8] На початку року кількість студентів становила 140 осіб, на 1 січня 1939 року – 122, на кінець навчального року – 113, з них у фортепіанному відділові – 17 осіб, у вокальному – 17, у смичковому – 28, народних інструментів – 16, духовому відділі – 35. [9]

У жовтні 1939 року директор музучилища клопотав перед облвідділом мистецтв щодо необхідності відкриття їдальні та буфету, пропонуючи виділити на це 3500 крб. економії з фонду стипендій. [10]

Для проходження практики студентами за музучилищем було закріплено Миколаївську філармонію, музичні гуртки та колективи Миколаєва, дитячу музичну школу при музучилищі (лист облвідділу у справах мистецтв при Миколаївському обласному оргкомітетові від 15 січня 1940 року). [11]

У жовтні 1940 року в училищі навчалися 8 відмінників: на першому курсі – 5, на третьому курсі – 1, на п’ятому курсі – 2. [12]

Згідно зі звітом за ІІ півріччя 1940-1941 навчального року учнівський контингент училища на 1 січня 1941 року складав 65 осіб на п’яти курсах, на 1 липня 1941 року – 52 особи. [13] Для проходження практики були направлені до дитячої музичної школи – 2 студенти, до симфонічного оркестру обласної філармонії – 4 (скрипалі), до театру юного глядача – 1 студент (флейтист), до оркестру цирку – 1 студент (контрабасист). [14] У симфонічному оркестрові училища практику проходили 16 студентів, у хорі училища – 21, практику управління хором проходили 2 студенти-випускники (з хором училища), практику аккомпаніменту в училищі проходили 6 студентів. Практикою студентів керували голови методичних комісій з фортепіано та аккомпаніменту педагог А.Н.Григорович та керівник симфонічного оркестру училища, педагог оркестрового відділу ЯМ.Фрідман, практикою з хору та диригування хором керував педагог-хормейстер А.К.Франко. У другому семестрові було проведено 2 відкритих академічних концерти, заліковий концерт випускників училища, а також вечір-концерт, присвячений 23-й річниці Червоної Армії. У цих концертах взяли участь: хор училища у складі 21 студента, симфонічний оркестр училища, котрий складався зі студентів та педагогів у складі 30 осіб, а також індивідуальних виступів студентів – 20. Крім того, у закритих концертах виступали 26 студентів. [15] (ф. Р-1202, оп. 1, спр. 36, арк. 5)  Училище мало гуртожиток на 35-40 осіб, при училищі працював буфет. Лише 15 студентів були приїжджими з районів. [16]

У серпні 1940 року було проведено ремонт будівлі музучилища, класи на початок навчального року повністю забезпечені столами, стільцями та дошками, закуплено прилади для хімічного та фізичного кабінетів, відремонтовано духові інструменти, роялі та фортепіано, а також частково – струнні та смичкові. Для гуртожитку придбано нові ліжка (40 шт.), але не вистачало меблів, матраців, занавісок, доріжок тощо. Студенти недостатньо забезпечені підручниками та зошитами. [17]

На 5 жовтня 1940 року у музучилищі навчалися 72 студенти (на першому курсі – 40, на другому – 18, на третьому – 10, на четвертому – 2, на п’ятому – 2), з них 15 були «ударниками», відмінників не було. [18]

У грудні 1940 року дирекція музучилища оголосила про додатковий набір студентів на всі відділення за фахами: фортепіано, струнні (скрипка, віолончель, контрабас), духові (флейта, гобой, кларнет, труба, валторна, тромбон тощо), вокал (сольний спів), народні інструменти (домбра, балалайка на інші)., а також хормейстерський та музично-педагогічний. На той час музучилище готувало працівників у галузі музичного мистецтва з середньою музичною освітою та викладачів усіх музичних інструментів, керівників хорів, оркестрів, а також викладачів музики у загальноосвітніх початкових та середніх школах. Термін навчання – 5 років. [19]

Згідно з актом прийому-передачі справ колишнім директором музучилища та дитячої музичної школи Л.Ф.Кацнельсоном новопризначеному А.С.Жданову від 9 липня 1940 року музучилище було передане у складі будівлі з 10 кімнат та концертного залу, педагогічного персоналу – 29 осіб, адміністративно-господарського – 19 осіб; успішність за минулий навчальний рік склала 93%, відвідуваність – 95,3%. [20]

У вересні 1940 року музичне училище мало 7 аудиторій (за потреби у 14), заняття проводили у 2 зміни (з 8 год. до 16-17 год. та з 16-17 год. до 23 год.). [21]

У червні 1941 року музучилище отримало нове приміщення за адресою: вул. 25-го Жовтня, 48. [22]

На початок липня 1941 року до лав Червоної Армії було призвано 3 педагоги та 1 студент. [23]

З початком тимчасової нацистської окупації училище припинило діяльність і відновило роботу лише 1959 року (на підставі наказу Міністерства культури УРСР від 27.08.1959 № 403).

 

Використані джерела:

 1. Державний архів Миколаївської області, ф. Р-1202, оп. 1, спр. 2, арк. 1.
 2. Там саме, спр. 16, арк. 30-31.
 3. Там саме, арк. 18.
 4. Там саме, арк. 28.
 5. Там саме, арк. 159-160.
 6. Там саме, арк. 25-26.
 7. Там саме, арк. 148.
 8. Там саме, спр. 93, арк. 30.
 9. Там саме, арк. 30 зв.
 10. Там саме, спр. 25, арк. 1.
 11. Там саме, спр. 29, арк. 9.
 12. Там саме, арк. 81.
 13. Там саме, спр. 36, арк. 1.
 14. Там саме, арк. 4.
 15. Там саме, арк. 5.
 16. Там саме, арк. 6.
 17. Там саме, спр. 37, арк. 6.
 18. Там саме, арк. 10.
 19. Там саме, спр. 38, арк. 28.
 20. Там саме, спр. 39, арк. 1-3.
 21. Там саме, спр. 32, арк. 80.
 22. Там саме, спр. 61, арк. 136-137.
 23. Там саме, арк. 141.
 

Пошук