З історії діяльності Миколаївського комітету народних читань

Друк

В.С.Рябчинська, провідний спеціаліст
відділу інформації та використання
Державного архіву Миколаївської області

Народні читання були наймасовішим типом позашкільної освіти у дореволюційний період. Спочатку читання проводилися у великих містах. Проте вже наприкінці XIX ст. народні читання отримали поширення в інших містах і сільській місцевості.

Наприкінці 1880-х років був заснований Миколаївський комітет народних читань, підпорядкований піклувальнику Одеського навчального округу. До складу комітету входили голова, секретар, скарбник та члени, котрі приймалися за особистою заявою. Це були відомі громадські діячі міста, представники інтелігенції, офіцери, священнослужителі. У різний час членами комітету були: секретар міської думи Г.Ге, миколаївський міський голова В.Даценко, контр-адмірал М.Голенищев, командир 58-го піхотного Празького полку полковник І.Саблін, благочинний О.Зубов, священник П.Єланський, інженер-технолог В.Рюмін та інші.

Протягом багатьох років посаду голови обіймав директор Миколаївської чоловічої гімназії Олександр Іванович Балик, секретаря - А.М.Пелчевский, якого пізніше змінив П.С.Григорович, викладач Олександрівської гімназії. Скарбником був М.І.Токмаков, куратором майна - А.В.Добровольский.

Усі поточні справи обговорювалися на зборах членів комітету, котрі скликалися головою за необхідністю. Визначалася тематика читань, обговорювався їх план, на кожне читання призначалися лектор і чергові члени.

Діяльність комітету в основному складалася з проведення народних читань. Їх предметом були твори художньої літератури, лекції з історії, географії, природознавства та медицини.

Згідно звітам з 6 жовтня 1891р. по 22 березня 1892 р. було проведено 23 читання: з історії – «Милість Божа над царем», «Вбивство Царевича Дмитрія», «Бесіда про флот»; з літератури – «Пісня про царя Івана Васильовича, молодого опричника та вдалого купця Калашникова», «Муму», «М.В. Ломоносов», «Дідусь Крилов та його байки», «Кавказький полонений», «Тарас Бульба»; з географії – «Волга та її значення для Росії», «Про Малоросію та Малоросів», «Про грози» та багато інших, на котрих були присутні 12523 осіб. Читання супроводжувалися музикою 30-го флотського екіпажу, 58-го Празького піхотного полку та 7-го Донського козачого полку. За відсутності власного приміщення комітет улаштовував читання у театрі Монте з платою за читання: 16 крб. без опалення та 19 крб. з опаленням. Було проведено два читання, присвячені відомим подіям: 6 жовтня 1891 року у пам'ять 50-річчя від дня смерті М.Ю.Лермонтова та 27 жовтня 1891 року з нагоди святкування срібного весілля імператорського подружжя [1].

За період з 23 березня 1892 р. по 14 березня 1893 р. було проведено 10 читань: з історії – «Падіння Плевни», «Початок Християнства на Русі та її хрещення», «Куликовська битва»; з літератури – «Кольцов та його пісні», «Казки О.С.Пушкіна»; з географії – «Про землетруси та гори» та ін. Було проведено три читання, присвячених відомим подіям: 29 жовтня 1892 року у пам'ять 15-ліття від дня падіння Плевни, 13 грудня 1892 року у пам'ять 50-ліття від дня смерті поета Л.В.Кольцова та 21 лютого 1893 року на спогад 280-ліття обрання на царювання Михайла Федоровича Романова, на яких були присутні 4846 слухачів [2].

З 1 квітня 1894 р. по 1 квітня 1895 р. було проведено 12 читань: з історії – «Завоювання Сибіру», «Про Суворова»; з літератури – «Дідусь Крилов та його байки», «Коник-Горбунок», «Тарас Бульба»; з географії – «Христофор Колумб», «Про Малоросію та малоросів» та ін., на яких були присутні 6734 слухачів [3].

Комітет поставив за мету збудувати спеціальне приміщення для народних читань – так звану "народну аудиторію". Для цього вирішено було створити особливий грошовий фонд. З цією метою влаштовували концерти, вистави, літературно-музичні вечори тощо, кошти від проведення котрих йшли на будівництво аудиторії. Згідно протоколу ревізійної комісії, обраної комітетом народних читань, на 1 квітня 1895 року було зібрано 2244 крб. 22 к. [4]. Фінансову допомогу фонду для будівництва аудиторії надавала міська управа, Миколаївське казначейство, учні миколаївських чоловічої та жіночої гімназій, які провели патріотичний концерт та зібрали на користь фонду 175 крб. [5], портова реміснича школа [6], товариство кораблебудівних, механічних та ливарних заводів у Миколаєві [7], Чорноморський механічний завод у Миколаєві [8], Миколаївське товариство взаємного кредиту [9].

Читання супроводжувалися показом тіньових картин, демонстрованих за допомогою проекційного ліхтаря та музики. Грали оркестри 58-го піхотного Празького полку та 7-го Донського козачого полку.

Публічні читання проводилися у міських театрах (Монте, Шеффера, Ковальова), в нічліжному притулку № 2, у чайній товариства піклування про народну тверезість [10]. На засіданні лекційної комісії комітету народних читань у м. Миколаїв 7 серпня 1912 року вирішили провести народні читання разом із об’єднаною ювілейною комісією у різних частинах міста: на хуторі Водопій (лектор Я.І.Теодорович); у нічліжному домі (лектор К.А.Федоров), на суднобудівному заводі (лектор А.В.Касимовський), у садах товариства Тверезості № 1 та № 2 (лектори А.В.Касимовський та К.А.Федоров) [11].

26 березня 1889 року та 31 серпня 1890 року були проведені читання для народу, де були прочитані твір І.І.Шалфєєва «Цар Петро Великий», коротка замітка про заснування Миколаєва зі статті священика П.Єланського та «Пісня про царя Івана Васильовича, молодого опричника та вдалого купця Калашникова» [12].

21 листопада 1890 року пройшло читання з тіньовими картинами у театрі Монте, де читався твір Максимова «Голодовка і зимівля на Новій Землі» [13].

9, 16 та 20 грудня 1890 року відбулися читання для народу з тіньовими картинами у театрі Л.Л.Ковальова [14].

Також у театрі Л.Л.Ковальова 13, 20, та 27 січня 1891 року було проведено читання для народу з тіньовими картинами, на котрих було прочитано: твір М.В.Гоголя «Тарас Бульба», повість І.С.Тургенєва «Муму», твір О.Булгакова «Героїчна оборона Баязета в останню російсько-турецьку війну» [15]. 3, 10, 17, 24 лютого 1891 року читали: твір Я.Нікітінського «Про кам’яне вугілля», твір О.С.Пушкіна «Капітанська дочка», твір  Рождєствєнського  «Про Суворова», переказ повісті Марлінської  «Морехід Нікітін» [16].

У театрі Монте 10, 17, 24, 31 березня та 7 квітня 1891 року проводили читання для народу з тіньовими картинами. Було прочитано: оповідання Нікольського «Падіння Плевни 28 листопада 1877 року і план Османа-Паши зі всією його армією», твір Філонова «Дідусь Крилов та його байки» та ін. [17].

Миколаївський комітет народних читань вів листування з Петербурзькою майстернею, яка виготовляла каталоги чарівних ліхтарів та картини до них [18], з паровою фабрикою та магазином Є.С.Триндіна [19], з художньою майстернею картин В.Г.Курчевського [20], з майстернею Е.П.Шебаліна [21], з спеціальною майстернею при елементарній школі та майстерні проекційних картин [22], з фізико-механіком та оптиком двору його імператорської величності Ф.Швабе [23] щодо надання переліку картин до чарівних ліхтарів.

Народні читання, будучи типом громадської, недержавної діяльності, у низці заходів щодо позашкільної освіти займали гідне місце і були позитивної формою освіти населення дореволюційного Миколаєва.

______________________________________

Використані джерела:

 1. Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО), Ф. 208, оп. 1, спр. 2, арк. 1-2;      спр. 33, арк. 6-7зв.
 2. Там саме, оп. 1, спр. 2, арк. 6-9.
 3. Там саме, спр. 2, арк. 21-22зв.
 4. Там саме, спр. 4, арк. 1.
 5. Там саме, спр. 13, арк. 3 зв.-4.
 6. Там саме, спр. 14, арк. 1.
 7. Там саме, спр. 14, арк. 4.
 8. Там саме, спр. 14, арк. 6.
 9. Там саме, спр. 32, арк. 1.
 10. Там саме, спр. 12, арк. 1-1 зв.
 11. Там саме, спр. 25, арк. 1.
 12. Там саме, спр. 35, арк. 10-11.
 13. Там саме, спр. 35, арк. 12.
 14. Там саме, спр. 35, арк.15-17.
 15. Там саме, спр. 35, арк. 18-20.
 16. Там саме, спр. 35, арк. 21-24.
 17. Там саме, спр. 35, арк. 25-29.
 18. Там саме, спр. 5, арк. 1-3зв.; спр. 8, арк. 1-8 зв.; спр. 9, арк. 1-3; спр. 19, арк. 1-3.
 19. Там саме, спр. 19, арк. 4-5 зв.
 20. Там саме, спр. 31, арк. 2-3.
 21. Там саме, спр. 31, арк. 5-5зв., 10-10зв.
 22. Там саме, спр. 31, арк. 6-7зв.
 23. Там саме, спр. 31, арк. 8-9.