З історії Миколаївського глиноземного заводу

Print

Ірина Крикалова,
головний спеціаліст
відділу інформації та використання
документів державного архіву Миколаївської області

 

2015 р. виповнюється 35 років з часу заснування Миколаївського глиноземного заводу, одного з провідних підприємств кольорової металургії України.

Рішення про будівництво Миколаївського глиноземного заводу з введенням у дію першої черги у 1977 р. було прийнято розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 19 жовтня 1972 р. № 2293-р. Технічний проект заводу був розроблений Всесоюзним науково-дослідним та проектним інститутом алюмінієвої, магнієвої та електродної промисловості (ВАМІ) потужністю 660 тис. тонн глинозему на рік та затверджений Міністерством кольорової металургії СРСР. Рада Міністрів СРСР постановою від 28 травня 1974 р. прийняла рішення про будівництво заводу на імпортному обладнанні з потужністю 1 млн. тонн глинозему на рік.

Read more...
 

До 100-річчя створення Миколаївського трубочного і електромеханічного заводу

Print

Наталя Нікольчук, головний спеціаліст
відділу інформації та використання
документів державного архіву
Миколаївської області

Миколаївський трубочний і електромеханічний завод «Темвод» був заснований у    липні 1915 року. Перебував у віданні Морського міністерства, котрому 25 липня 1915 року було надано розпорядження розпочати влаштування в Миколаєві нового казенного трубочного і електромеханічного заводу. Відкриття підприємства зумовили труднощі з постачанням флоту вибухових речовин та трубок необхідної якості. Для будівництва було надано фінансування за рахунок надзвичайних кредитів на потреби військового часу.

Read more...
 

Архівісти Державного архіву Миколаївської області – учасники бойових дій Другої світової війни

Print

О.В.Серединський,
заступник начальника відділу інформації
та використання документів Державного
архіву Миколаївської області

 

22 червня 1941 р. розпочалася війна між Третім Райхом та Радянським Союзом. Перед працівниками Миколаївського обласного державного архіву (з 1980 р. – Державний архів Миколаївської області) постало завдання: врятувати документальні матеріали, своєчасно їх вивезти в тил країни. З перших же тижнів війни в архіві була розпочата робота з відбору і підготовки документальних матеріалів до евакуації. Найцінніші з них були вивезені до м. Уральськ. Більша ж частина документів залишилася в архіві у м. Миколаїв. Працівники облдержархіву О.С.Теплицька та І.Н.Васильєва виїхали до м. Уральськ, де продовжували роботу [1].

Read more...
 

З історії діяльності Новобузького освітнього товариства

Print

Ганна Іванова, провідний спеціаліст
відділу інформації та використання
документів держархіву Миколаївської області

 

24 липня 1908 року группа членів – засновників звернулась до Херсонського губернатора з проханням затвердити проект статуту освітнього товариства у містечку Новий Буг Херсонського повіту Херсонської губернії. Основною метою освітнього товариства було влаштування та утримання навчальних закладів у м. Новий Буг [1].

26 серпня 1908 року Херсонським губернським комітетом про товариства та спілки було надано дозвіл  на заснування Новобузького освітнього товариства (затверджений Херсонським губернатором 8 вересня 1908 року), а 21 жовтня того ж року відбулись перші загальні   збори установи, на яких були обрані: голова товариства – лікар Руссінковський Д.В., заступник голови – земський начальник Піскарський В.Л., скарбник – нотаріус Биковський І.С., секретар – провізор Руттер Г.Б., а також 8 членів правління (всього 12 чоловік) [2].

Read more...
 

З історії Миколаївського комерційного училища ім. статс-секретаря С.Ю.Вітте

Print

Марина Мельник, начальник відділу
інформації та використання документів
держархіву Миколаївської області

Миколаївське комерційне училище було відкрите 9 грудня 1903 року [1] за клопотанням Миколаївського біржового товариства та миколаївського купецтва. Йому було присвоєне ім’я статс-секретаря С.Ю.Вітте – російського державного діяча, міністра фінансів (1892-1903 рр.), голови Комітету міністрів Росії (1905-1906 рр.), котрий сприяв створенню самостійної системи комерційної освіти. Подібні навчальні заклади були підпорядковані навчальному відділові Міністерства фінансів (згодом – Міністерства торгівлі та промисловості) і готували фінансових і торгівельних фахівців.

 

Read more...
 
More Articles...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Пошук