Итоги первых послевоенных пятилеток на Николаевщине

Друк

Л.С.Климова
Главный научный сотрудник
госархива Николаевской области

Основные направления перестройки жизни в стране в условиях перехода к мирному строительству нашли конкретное выражение в плане четвертой пятилетки. В августе 1946 г. Верховным Советом УССР был принят Закон о восстановлении и развитии народного хозяйства Украины на 1946-1950 гг. Согласно ему в области предусматривалось полное восстановление разрушенных предприятий промышленности, транспорта, намечалось дальнейшее развитие предприятий местной промышленности, коммунального хозяйства городов и поселков. Важное место в плане отводилось быстрейшему восстановлению и развитию судостроительных заводов. На их возрождение было ассигновано 25 млн. рублей.

Далі
 

До 100-річчя від дня народження В.І.Стрельського

Друк

Юлія Анатоліївна Бугаєвська
Провідний спеціаліст відділу інформації та використання документів
Державного архіву Миколаївської області

До 100-річчя від дня народження В.І.Стрельського, вченого-історика, краєзнавця (1910-1983)

Стрельський Вячеслав Ілліч (1910-1983 рр.) – історик-архівіст та джерелознавець, доктор історичних наук, професор Київського університету, уродженець Курської губернії. Один із засновників, а пізніше й член президії правління Українського Товариства охорони пам’ятників історії та культури. Його батько – Ілля Дмитрович Стрєлков-Стрельський (1881-1938) був службовцем на залізниці, літератором та краєзнавцем-любителем, членом курської губернської навчальної архівної комісії. Після революції працював співробітником і секретарем редакції журналу «Вісник», що видавався військово-революційним комітетом Курської залізниці. У 1937 р. Ілля Дмитрович став жертвою сталінських репресій, реабілітований 1956 р. Пізніше Вячеслав Ілліч присвоїв собі журналістський псевдонім батька і зробив його своїм прізвищем (Стрельський – житель курської Стрелецької слободи). Народився В.І.Стрельський 28 вересня 1910 року, навчався у курській дослідно-показовій школі-девятилітці (1923-1930 рр.). З 1925 р. розпочав наукову діяльність у складі Курської губернської спілки краєзнавства, де керував юнацької секцією. Подорожуючи по повітах губернії, записував фольклор. Друкувався у журналі «Відомості Курської губернської спілки краєзнавства» («Пісні, частушки, замовляння та малозрозумілі слова села Конєво Курського повіту», «Прикмети, забобони, прислів’я та протяжні пісні селянства села Конєво Курського повіту»). Приймав участь в археологічних розвідках Соловйова і Булгакова, що проходили у басейні Сейму. Разом з курськими делегатами виїздив до Москви, де брав участь у раді на базі Центрального бюро краєзнавства.

Далі
 

Документы госархива области о Николаевской областной универсальной научной библиотеке им.А.Гмырева (К 125-летию библиотеки)

Друк


М.А.Мельник
Зам. начальника отдела информации
и использования документов госархива
Николаевской области


29 октября 1881 года Министр Внутренних Дел князь П.Вяземский утвердил проект устава Николаевской общественной библиотеки, учрежденной "с целью доставления жителям г. Николаева и его окрестностей возможно большего облегчения в деле самообразования". 28 января 1882 года была открыта бесплатная читальня в помещении библиотеки, нанятом в доме Йешке на углу Спасской и Молдаванской (Глазенаповской, ныне Декабристов) улиц. За возможность брать книги на дом читатели платили 5 руб. в год или 50 коп. в месяц; городская управа выделяла библиотеке ежегодно пособие в 1000 руб. Первым председателем Дирекции библиотеки был избран городской голова М.Паризо, первым библиотекарем назначена вдова дворянина М.К.Арсеньева. Уже в феврале 1882 года библиотеку ежедневно посещали около 120 человек, хотя в фонде библиотеки были только газеты и журналы. В декабре 1893 года на углу ул. Спасской и ул. Рождественской (ныне Лягина) было отведено место для постройки нового здания библиотеки, и с 1896 года она находилась в собственном помещении по ул. Спасской, 56, в котором размещалась до 1964 года. В течение 1914 года библиотекой пользовались 2939 читателей, в 1915 году - 3846, в 1916 - 5030; книг и журналов было выдано в 1914 году - 104244, в 1915 году - 133822, в 1916 - 171951. В штате библиотеки в 1917 году состояли: заведующая, 7 постоянных помощниц и 1 временная, 8 податчиц.

Далі
 


Сторінка 28 з 28

Пошук