Верф на Інгулі (до 220-річчя заснування Миколаївського суднобудівного заводу ім. 61 комунара)

Друк

Ірина Валентинівна Крикалова Крикалова
Головний спеціаліст державного
архіву Миколаївської області

Миколаїв - місто потомствених суднобудівників. Місцевість, де розташо-ваний Миколаїв, довгий час знаходилась під владою турок. Війни за цю тери-торію слідували одна за другою. Результатом російсько-турецької війни 1768-1774 рр. став Кючук-Кайнарджийський мирний договір, за яким до Російської імперії відійшли території Південної України та Південного Бугу, фортеці Кін-бурн, Керч, Єнікале. На той час це забезпечувало Росії право вільного море-плавства на Чорному морі та вихід через чорноморські протоки. Потребу закрі-пити свої завоювання міг задовольнити тільки сильний військовий флот.

Далі
 

Насильницьке вивезення мирного населення Миколаївщини на примусові роботи під час Великої Вітчизняної війни

Друк

І.В. Крикалова
Головний спеціаліст державного
архіву Миколаївської області

У серпні 1941 р. фашистські війська окупували Миколаївщину. Її територія була поділена між Німеччиною та Румунією. Документи державного архіву Миколаївської області яскраво характеризують кровавий "новий порядок", встановлений німецько-румунські окупантами на території нашого краю. У Миколаєві було розстріляно, замучено, повішено 80 тисяч мирних громадян і військовополонених, а взагалі по області більше 105 тисяч осіб.

Однією зі складових частин окупаційного режиму нацистських загарбників було насильницьке вивезення мирного населення Миколаївщини на примусові роботи до країн Західної Європи, окупованих Німеччиною, у 1942-1944 рр. (в основному вивозили юнаків та дівчат 1926-1927 року народження). За відмову їхати до Німеччини мирне населення підлягало тюремному замкненню, а то і розстрілу.

Далі
 

Миколаївщина в період правління гетьмана П.Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.)

Друк

Олександр Валентинович Серединський,
заступник начальника відділу
інформації та використання документів
Державного архіву Миколаївської області.

17 березня 1918 року німецько-австрійські війська увійшли до Миколаєва. У місті був встановлений окупаційний режим, почались пограбування та розстріли. З думкою представників Центральної Ради німецьке командування не рахувалось.

29 квітня 1918 року на Конгресі організації партії Українських хліборобів-землевласників у Києві гетьманом України був проголошений генерал Павло Скоропадський. Центральна Рада була розпущена, нове керівництво України фактично опинилось в залежності від німецької влади. 10 червня комісар м.Миколаїв Шатоха оголосив населенню міста про призначення його представником германської влади у м. Миколаїв та про визнання німцями гетьмана П.Скоропадського. Отаманом міста був призначений Черепанов. Ще раніше у Миколаєві була розпущена демократична дума, обрана на підставі закону Тимчасового уряду у 1917 році і відновлена царська цензова дума складу 1916 року.

Далі
 

Звинувачено ката чи обмовлено принципового слідчого?

Друк

О. Шамбора
Провідний спеціаліст відділу інформації та використання документів
Державного архіву Миколаївської області,
член Національної спілки журналістів України.

30 червня 1956 року вийшла Постанова Президії ЦК КПРС "Про подолання культу особи і його наслідків", яка ознаменувала початок реформ М.С.Хрущова. Не дивлячись на прогресивні процеси, які відбувалися в тогочасному суспільстві з настанням т.зв. "відлиги", мали місце і деякі суперечності та непослідовність.

Далі
 

До 115-річчя збудування першого Миколаївського елеватора

Друк

І.В. Крикалова
Головний спеціаліст державного
архіву Миколаївської області

З відкриттям у червні 1862 року Миколаївського комерційного порту зна-чно пожвавішала міська торгівля. Серед великої кількості вантажу, який проходив через морський порт, основний обсяг займала хлібна торгівля. Значний поштовх у розвитку комерційної діяльності порту дало відкриття у 1873 році Харківсько-Миколаївської казенної залізниці, яка значно розширила зв'язки з районами хлібної торгівлі півдня Росії. Вивіз хліба, який раніше доходив до 18 тис. чнтвертей на рік, у 1862 р. піднявся до 20 тис. четвертей (четверть пшениці - 170 кг), а у 1892 р. склав 1 678 046 у десятипудових четвертях.

Далі
 


Сторінка 26 з 28

Пошук