Діяльність Миколаївських обласної та міської комісій з поліпшення життя дітей (1936-1939 рр.)

Print

1935 р. став вирішальним у розвитку системи соціальної допомоги дітям. 31 травня 1935 р. РНК СРСР і ЦК ВКП(б) було прийнято спеціальну постанову «Про ліквідацію дитячої безпритульності і бездоглядності», де зазначалося, що в країні ліквідована масова безпритульність, а відповідальність за своєчасне влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, покладалася на місцеві органи влади. Таким чином, товариство «Друзі дітей» виконало свої основні функції у справі ліквідації дитячої безпритульності та бездоглядності та було ліквідовано.

 

1936 р. для загального керівництва справою ліквідації дитячої безпритульності та бездоглядності, поліпшення роботи дитячих будинків та інших дитячих закладів, а також для надання допомоги дітям та для організації участі в цьому громадськості при Центральному виконавчому комітеті УСРР була утворена Центральна комісія з поліпшення життя дітей (диткомісія при  ЦВК УСРР).

 

Згідно з постановою президії Миколаївської міської Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів від 29 лютого 1936 р. «Про ліквідацію товариства «Друзі дітей» та організацію диткомісії» Миколаївське міське товариство «Друзі дітей» було ліквідовано з 01 березня 1936 р. та організовано диткомісію.

На підставі постанови президії ЦВК УСРР від 20 січня 1936 р. про ліквідацію товариства «Друзі дітей» та передачу його майна диткомісіям підприємства, які перебували у складі товариства «Друзі дітей» у м. Миколаїв, а саме: металокомбінат (вул. Скороходова (нині Кузнецька), 62) та швейний комбінат (вул. Мархлевського (нині адмірала Макарова), 43) були передані диткомісії. Одним з напрямків діяльності диткомісії була підготовка кваліфікованих робітників для потреб місцевої промисловості. Зокрема, у липні 1936 р. на металокомбінаті працювало 123 підлітка, на швейному – 56, 135 підлітків було працевлаштовано до державних підприємств міста.

У листопаді 1937 р. була утворена Миколаївська обласна дитяча комісія у складі 7 працівників (була розташована на вул. Радянська (нині Соборна), 40), діяльність якої поширювалася на територію Миколаївською області. На 03 грудня 1937 р. на території Миколаївської області діяли чотири підприємства диткомісії: у м. Миколаїв – металокомбінат та швейний комбінат, у м. Херсон – бондарно-шевська майстерня, у м. Кірове – мебльово-дзеркальна майстерня. Загальна чисельність дітей, котрі перебували на патронаті, становила 8267, у 39 дитячих будинках Миколаївщини перебувало 6292 дитини.

Миколаївськими міською та обласною диткомісіями надавалася допомога дитячим будинкам, школам, дитячим садам, підліткам, що працювали на виробництві та індивідуальна допомога малозабезпеченим дітям, організовувалося оздоровлення дітей, екскурсії.

На зберіганні у державному архіві Миколаївської області знаходяться документи миколаївської міської комісії з поліпшення життя дітей (диткомісія) при міській Раді робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (ф. Р-1284, 1936-1937 рр.) та Миколаївської обласної комісії з поліпшення життя дітей при Організаційному комітеті Президії Верховної Ради УРСР по Миколаївській області (ф. Р-37, 1937-1939 рр.).

 

Пошук