Демократичні рухи у 90-х рр. ХХ ст. на Миколаївщині

Друк

Початок 1990-х рр. у політичному житті України характеризувався, з одного боку, процесами послаблення тоталітаризму, політичної монополії КПРС-КПУ та поглибленням кризи радянської імперії, а з іншого – бурхливим наростанням національно-визвольних рухів. По всій Україні створювалися громадсько-політичні організації, товариства, клуби, які стали каталізаторами боротьби українського народу за демократію і національне відродження.

         На зберіганні у державному архіві Миколаївської області знаходяться документи Миколаївського міського партійного клубу Партії Зелених України, Миколаївської регіональної організації Громадянського конгресу України, Миколаївської обласної організації Конгресу українських націоналістів, Миколаївського відділу Союзу Українок.

Миколаївський міський партійний клуб партії Зелених України створений відповідно до рішення установчих зборів від 13 червня 1991 р. Це політичний союз, основна мета якого – створення умов для становлення незалежності Української держави шляхом сприяння перебудуванню економіці, впровадження в життя державних програм екологічної освіти, виховання і природокористування.

         Миколаївська обласна організація партії Громадянського конгресу України створена 26 жовтня 1992 р. відповідно до рішення ІІ Громадянського конгресу України (м. Донецьк) та установчої конференції. Політична партія, мета якої – консолідація демократичних сил для будівництва в Україні громадянського суспільства, відновлення зруйнованих внаслідок розпаду СРСР економічних, культурних, інформаційних та інших зв’язків між республіками колишнього СРСР.

         Миколаївська обласна організація Конгресу українських націоналістів створена 29 жовтня 1992 р. відповідно до рішення Установчого з’їзду Конгресу українських націоналістів, який проходив 17–18 жовтня 1992 р. у м. Київ, та установчої конференції. Це добровільне політичне об’єднання громадян України. Головна мета Конгресу: боротися за побудову Української самостійної соборної держави, за зміцнення і розбудову її та створення передумов для всебічного розвитку всіх творчих сил української нації.

         Миколаївський відділ Союзу українок був утворений відповідно до рішення загальних зборів від 18 лютого 1993 р. Це добровільна громадсько-просвітницька позапартійна і позаконфесійна організація. Метою є відродження демократичного жіночого руху, спрямування творчих сил українського жіноцтва на відродження та утвердження в суспільстві історичних святинь, ідеалів та духовної культури українського народу, виховання нової генерації української молоді, здатної будувати правову демократичну державу.

 

Пошук