Науково-дослідна діяльність миколаївських організацій і підприємств у галузі суднобудування

Друк

         На виставці представлено документи з фондів миколаївських організацій та підприємств, котрі здійснювали науково-дослідну діяльність у галузі суднобудування, а саме:

-         Центрального конструкторського бюро «Чорноморсуднопроект»(ф. Р-5556, створене 1956 року, займалось проектуванням суден);

-         Філії Центрального конструкторського бюро стандартизації – 4(ЦКБС-4, ф. Р-5640, створена 1958 року, реорганізована 1962 року в самостійне  Центрально-конструкторське бюро суднового машинобудування, займалося розробкою проектів шпилів, брашпилів з механічними приводами, вантажних ліфтів, транспортерів та інших механічних обладнань рибопромислових суден);

-         Науково-виробничого підприємства «Машпроект»( ф. Р-5650, у 1961-1966 рр. – поштова скринька № 96, з 1967 року – Союзне проектне бюро «Машпроект», з 1989 року – науково-виробниче об’єднання «Машпроект», з 1993 року – науково-виробниче підприємство «Машпроект», займається розробкою і впровадженням високоефективної газотурбінної техніки);

-         Проектно-конструкторського бюро «Прогрес»(ф. Р-5641, з 1962 року – Центральне конструкторське бюро суднового машинобудування, з 1966 року – проектно-конструкторське бюро (ПКБ) «Прогрес», 2004 року приєднано до ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроект»);

-         Українського державного науково-дослідного інституту стандартизації та сертифікації у суднобудуванні(ф. Р-5709, з 1964 року – конструкторський відділ загальносуднових виробів Центрального конструкторського бюро стандартизації, з 1971 року – Чорноморська філія Центрального науково-дослідного інституту стандартизації у суднобудуванні «ЛОТ», з 1991 року – Український державний науково-дослідний інститут стандартизації та сертифікації у суднобудуванні, 2005 року приєднаний до Казенного дослідно-проектного центру кораблебудування, займався проведенням дослідних робіт із визначення рівня типізації і стандартизації корпусів кораблів та суден, організації та здійснення науково-технічної експертизи проектів кораблів та суден, нових зразків суднового обладнання, розробкою комплексу галузевих нормативних матеріалів на проектно-конструкторські і науково-дослідні роботи у галузі стандартизації тощо);

-         Науково-дослідний інститут автоматизованих систем та інформатики у суднобудуванні(ф. Р-5613, з 1964 року – обчислювальний центр Ради народного господарства Чорноморського економічного району, з 1965 року – Миколаївський обчислювальний центр, у 1972 року уведений до складу Ленінградського центрального науково-дослідного інституту «Румб», з 1982 року увійшов до складу Чорноморської філії ЦНДІ «Центр», з 1992 року – Науково-дослідний інститут автоматизованих систем та інформатики в суднобудуванні, займався пристосуванням математичних методів і електронних обчислювальних машин для автоматизації проектування суден, а також впровадженням цих робіт для будівельних завдань Чорноморського раднагоспу);

-         Проектно-конструкторського бюро «Вектор»(ф. Р-5699, створене 1969 року, займалось розробкою та впровадженням автоматизованих систем управління та економіко-математичних методів і засобів обчислювальної техніки в управлінні виробництвом);

-         Українського державного проектного інституту «Діпросудмаш»(ф. Р-5900, з 1982 року – Державний союзний проектний інститут «Гіпросудмаш», з 1991 року – Український державний проектний інститут «Діпросудмаш», розробляє комплексні проекти на будівництво, розширення і технічне переозброєння підприємств  суднового машинобудування);

-         Державного підприємства проектно-конструкторського бюро виробів обладнання корпусів суден «Трап»(ДП ПКБ «Трап», створене 2005 року, ліквідоване 2009 року, займалось виконанням проектно-конструкторських робіт і забезпеченням єдності технічної політики щодо уніфікації виробів обладнання корпусів суден за номенклатурою підприємства).

 

Пошук