Миколаївська преса

Друк

З виходом у 1865 р. у м. Миколаїв першої газети «Николаевский вестник», яку видавав та редагував Є.С.Павловський, розпочалася історія миколаївської преси. Друкували «Николаевский вестник» у типографії при штабі Чорноморського флоту тричі на тиждень. 1870 р. газету видавав В.М.Краєвський, котрий орендував її у спадкоємців Є.С.Павловського. 1872 р. газету орендував, редагував та видавав капітан-лейтенант Андрій Миколайович Юрковський, який відмовився від своїх прав на видавництво газети «Черноморский вестник». Як редактор А.М. Юрковський приділяв багато уваги місцевим новинам та подіям. Номери газети «Николаевский вестник» з 1884 р. виходили щодня, за винятком післясвяткових днів, число передплатників складало від 600 до 700 осіб.

1882 р. вийшла друком газета «Николаевский листок объявлений» (з 1884 р. – «Николаевский листок»), її видавець та редактор Василь Андрійович Даценко того ж року був затверджений на посаді міського голови та передав видавництво Митрофану Васильовичу Рюміну. Розпочавши видавництво газети, М.В. Рюмін змінив її назву на «Южанин», багато статей нової газети були присвячені питанням культури та просвіти. 1901 р. власником та редактором газети «Южанин» став Сергій Петрович Юріцин, який перейменував газету на «Южную Россию» – щотижневу політичну, економічну та літературну газету.

1905 р. громадський діяч Г.А. Властеліца розпочав видавництво газети «Новороссия» (замість припиненого видавництва «Южной России», випуск котрої було відновлено у 1915-1917 рр.).

На початку ХХ ст. у м. Миколаїв видавалось ще кілька газет: «Свобода и труд», «Вечерний курьер», «Николаевский голос», «Николаевская почта», «Николаевские отголоски» (безкоштовний додаток до газети «Одесские новости» м. Одеса), «Николаевская жизнь», «Трудовая копейка», «Трудовая газета», «Николаевский курьер».

У 1918-1920 рр. у м. Миколаїв видавалася газета «Луч», 1918-1919 рр. В.П.Юріцин (рідний брат С.П.Юріцина) організував випуск газети «Южное слово».

Виходили газети й «лівого напряму». Це «Известия Николаевского Совета рабочих депутатов» (1917-1918 рр.), «Власть труда», «Путь социал-демократа». 1919 р. розпочалося видавництво газети «Известия Советарабочих депутатов», з лютого 1920 р. видавалися «Известия» – орган Миколаївського губревкому.

Миколаївська періодика радянських часів (20-ті років ХХ ст.) була досить різноплановою, газетні видання мали наступні напрямки: загальнополітичний, губернський, економічний та кооперативний, професійний, комсомольський, червоноармійський.

Серед загальнополітичних видань найбільш значною була газета «Красный Николаев»– щоденнаробітнича (до 1926 р. – робітничо-селянська)газетаМиколаївського окружного виконавчого комітету, окружного комітету КП(б)У та окрпрофспілки.

Перший номер газети «Красный Николаев»вийшов друком 1 січня 1921 року, але історія робітничої газети почалася раніше. Редакція та контора газети знаходились по вул. Радянська, 8-10. Перші кроки газети були тяжкими, припали на період голоду 1921-1923 рр. Випуск кожного номеру потребував великих зусиль – не вистачало коштів, голодували наборщики та кореспонденти. Але газета виходила регулярно, висвітлювала міжнародну політику, державні події та життя Миколаївщини. Кілька спеціальних «голодних номерів» було направлено на врожайну Волинь, до якої була прикріплена Миколаївщина. Тираж 1921 року не перевищував 3000 екземплярів (редактором газети був М.Ленау). Тираж газети «Красный Николаев» було підвищено у листопаді 1923 р. до 5000 екземплярів, у грудні – до 5500, у січні 1924 р. – до 6500, у лютому та березні – до 7000. 75 відсотків всього тиражу (4500 екземплярів) припадали на робітничу підписку.

1926 р. розпочалося видавництво селянської газети «Червоний плугар», яка друкувалася українською мовою, у сількорівському русі брало участь до 300 осіб, тираж того ж року зріс з 800 екземплярів у жовтні  до 1500 у листопаді. Протягом 1925-1928 рр. попит на газету серед трудового населення Миколаївщини зростав. Тираж сягав приблизно 20 тисяч екземплярів.

Газета «Красный Николаев» виходила російською мовою до квітня 1930 року, 26 квітня відбулася українізація газети і вже з № 2791 газету перейменовано у «Червоний Миколаїв», статті друкувалися українською мовою.

Економічні та кооперативні видання були представлені газетами «Бюллетень Николаевского кооперативного союза» (згодом – «Кооператор»), «Рабочий кооператор» та щотижневою «Экономической газетой». У 20-ті роки ХХ ст. у м. Миколаїв виходили такі робітничі та селянські газети: «Гудок Марти», «Червоний залізничник», «Червоний плугар», «Работница и крестьянка», «За більшовицький порт» тощо. Комсомольські видання було представлено газетами «Клич молодежи», «Молодий пролетар»; червоноармійські – газетами «Красный моряк», «Сивашец».

Миколаївська преса 30-х років ХХ ст. була представлена такими газетами як «Шлях індустріалізації», «Більшовицький шлях»,«Южная Правда» (органи партійного та радянського керівництва Миколаївщини) та видавництвами, котрі мали професійну направленість: «За більшовицький порт», «Молот», «Ударник», «Зернофабрика», «За якість і темпи», «Пролетарські кадри», «Юний глядач», «Кіно-бюлетень».

Під час тимчасової нацистської окупації Миколаївщини 1941-1944 рр. виходили газети «Українська думка» та «Новая мысль» (м. Миколаїв), «Новий час» (м. Вознесенськ), «Нове життя» та «Прибугські вісті» (м. Первомайськ). Більшість матеріалів, розміщених в них мали ідеологічне спрямування, висвітлювали питання не тільки місцевого значення, а й загальноєвропейського та загальноукраїнського аспектів. Частина публікацій була присвячена питанням господарського життя краю, стану населення під час окупації, діяльності культурних осередків. Слід зазначити, що нацистська пропаганда в Україні, зокрема на Миколаївщині, проводилася в основному через періодичну пресу.

Після визволення 28 березня 1944 р. м. Миколаїв від тимчасової нацистської окупації поновили видавництво ряд місцевих газет. 1946 р. газети «Південна правда» та «Бугская заря» виходили тиражем 27000 екземплярів кожна. Літом 1948 р. на полях Миколаївщини працювала виїзна редакція газети «Бугская заря» (пересувна типографія була змонтована на автомашині, випуск готували редакційний робітник та фотограф, два наборщика та печатник). Всього ця виїзна редакція працювала у районах області 35 днів, було випущено 24 номери газети тиражем по 600 екземплярів, 4 листівки «На допомогу агітатору», 4 «Блискавки».

Значну частину періодичних видань Миколаївщини складали районні газети та друковані багатотиражні газети, які видавалися в колгоспах, радгоспах та МТС Миколаївської області (періодичність видання становила 2 рази на тиждень, тираж кожної газети складав приблизно 500 екземплярів). Районні редакції газет до квітня 1964 р. перебували у віданні Миколаївського обласного (сільського) управління культури, потім були підпорядковані управлінню з преси виконкому Миколаївської облради депутатів трудящих, котрому підпорядковувалася й редакція обласної газети «Південна правда» (дублювалася російською мовою). У червні 1966 р. тираж «Південної правди» становив приблизно 21906 екземплярів (підписка – 19514, роздрібний продаж – 2337), «Южная правда»– 60217 екземплярів (підписка – 54323, роздрібний продаж – 5810).

На перший квартал 1969 р. на Миколаївщині видавалися: обласна газета – 1, комсомольська газета – 1, міськрайонна газета – 1, районних газет – 18, багатотиражних газет промислових підприємств та навчальних закладів – 6, багатотиражних колгоспних та радгоспних газет – 73.

1982 р. разовий тираж газет по редакціям області склав 421,8 тис. екземплярів, колгоспних, радгоспних, відомчих газет (друкувалися в типографіях облполіграфвидавництва) – 29 тис. екземплярів, відомчих (заводських) – 13,9 тис. екземплярів, всього – 464,3 тис. екземплярів.

У 90-х роках ХХ ст. на Миколаївщині традиційними джерелами інформації залишалися друковані засоби масової інформації.

1998 р. у Миколаївської області виходило 23 газети, що перебували у комунальній власності (серед них «Радянське Прибужжя», «Вечерний Николаев», «Голос Баштанщини», «Березань», «Прибузький вісник», «Чорноморська зірка») та 10 газетних та журнальних видань, засновниками яких виступали державні організації чи установи («Новая Николаевская газета», «Молодь Миколаївщини», «Медицина Миколаївщини»).

2003 р. у Миколаївській області була прийнята програма підтримки друкованих засобів масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких були місцеві органи виконавчого влади та органи місцевого самоврядування, на 2003-2010 роки. Мета програми: реалізація невідкладних і перспективних заходів щодо розвитку комунальних друкованих ЗМІ, як важливих соціальних інститутів, що великою мірою впливають на життя регіону в усіх сферах.

Розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 31 березня 2004 р. № 166-р затверджено заходи щодо реалізації державної програми «Журналіст» на 2004-2010 роки у Миколаївській області, котрими передбачено проведення конкурсів засобів масової інформації, участь місцевих журналістів у всеукраїнських конкурсах тощо.

Доречно згадати відомих миколаївських журналістів, представників нелегкої професії, яка вимагає таланту, енергії, терпіння, цілеспрямованості, віддачі. Серед них Охотніков Дмитро Олександрович, член спілки журналістів СРСР, який працював репортером, літературним працівником редакції газети «Красный Николаев» (1922-1930 рр.), відповідальним секретарем багатотиражної газети Чорноморського суднобудівного заводу (1931-1938 рр.), завідувачем відділу літератури та мистецтва газети «Южная правда» (1938-1941 рр.), відповідальним секретарем районної газети «Комунар» в Юргінському районі Омської області (1941-1943 рр.) та відповідальним секретарем редакції «Південна правда» (1944-1958 рр.). Особовий фонд Д.О. Охотнікова знаходиться на зберіганні у держархіві Миколаївської області. У газеті «Красный Николаев» працювали відомі поети Едуард Багрицькій (працював у 20-х роках ХХ ст.) та Яков Городськой (працював у газеті у 20-30-х роках ХХ ст., був репортером, писав вірші, фейлетони (підписувався псевдонімом Яго), публікувався також у місцевому поетичному журналі «Бурав», у подальшому працював у м Київ). У редакції цієї газети розпочав роботу Касян Федулов. Незважаючи на відсутність журналістської освіти, прекрасно володів українською мовою, мав хорошу підготовку в галузі літератури і мистецтва. Після війни працював у газеті «Південна правда» завідувачем відділу культури, багатьом миколаївським журналістам дав путівку в життя. К.Федулов створив та очолив кілька літературних об’єднань: при міській бібліотеці, при редакції газети. З його ім’ям пов’язано й початок діяльності відомого у м. Миколаїв літературного об’єднання Чорноморського суднобудівного заводу «Стапель». Всі перші літературні спроби миколаївських поетів та письменників спочатку потрапляли до нього, саме він був їх першим рецензентом.

У редакції газети «Южная Правда» з 1937 р. працював відомий миколаївський журналіст Борис Аров, після війни журналістами миколаївських газет стали колишні фронтовики: відомий письменник Михайло Божаткін, Олександр Маяцький, Володимир Чуніхін, Соломон Бродський – художник газет «Бугская заря» та «Южная правда», малюнки його були невід’ємною частиною публікацій та прикрашали багато номерів газет. Кореспондентом відділу сільського господарства газет «Бугская заря» та «Южная правда» працював Федір Місюра. З 1958 р. у газеті «Бугская заря» розпочала роботу Агнеса Виноградова, 1964 р. очолила відділ культури газети «Южная правда». У 1985-2001 рр. головним редактором газети «Южная правда» працював Анатолій Самойленко, голова обласної організації Спілки журналістів.

Безумовно, чимало талановитих журналістів працювали й продовжують роботу на Миколаївщині, саме їх журналістські статті роблять популярними випуски місцевих газет, та робота фотокореспондента не менш важлива для газетних репортажів. Так, фоторепортажі Олександра Кремка – фотокореспондента газет «Ленінське плем’я», «Рідне Прибужжя», «Вечерний Николаев» запам’яталися багатьом миколаївцям. Олександр Кремко – заслужений журналіст України, висвітлював важливіші події життя нашого міста та країни, лауреат міжнародного рейтингу «Золотая фортуна».

Традиційно, до Дня журналіста, облдержадміністрація відзначає кращих журналістів місцевих засобів масової інформації та переможців щорічної обласної журналістської премії ім. Анатолія Самойленка.

ХХІ ст. засоби масової інформації (ЗМІ), зокрема газети, продовжують відігрівати значну роль в житті суспільства. На 01 січня 2005 р. в Миколаївській області було зареєстровано 257 друкованих періодичних видань, з них газет – 223, журналів – 24, бюлетенів – 7, збірників – 2, дайджест – 1. Здійснювало випуск 108 газет, 7 журналів, 2 бюлетені, 1 збірник, 1 дайджест.

На 25 березня 2013 р. у Миколаївській області функціонували 31 комунальних засобів масової інформації, у тому числі 26 друкованих видань та 5 аудіовізуальних. На фінансування 31 комунального ЗМІ у місцевих бюджетах на 2013 рік було передбачено кошти у розмірі 3198,1 тис. грн., у тому числі на фінансову підтримку було передбачено 1472,2 тис. грн., укладено угод на інформування населення з актуальних питань суспільно-політичного та соціально-економічного життя району (міста) на загальну суму 1725,9 тис. грн. В Миколаївських ЗМІ систематично публікувалася статистична інформація про явища і процеси, що відбувалися на Миколаївщині.

Газети – це літопис епохи, відображення подій, світогляду людей, вони значною мірою впливають на життя в усіх його сферах.

 

Газети м. Миколаїв, які зберігаються у бібліотечному фонді

державного архіву Миколаївської області (перші номери кожного найменування; назви газет наведені мовою оригіналу)

 

Дорадянський період 1870-1916 рр.

«Херсонские губернские ведомости»– газета Херсонскогогубернськогоправління№ 83від 04 листопада 1870р.

«Николаевский листок объявлений»– щоденна довідковагазета № 59від 16 березня 1883р.

«Южанин» –щоденнагазета№ 163від 24 червня1885р.

«Южная Россия», щоденна газета№121від 13 травня 1902р.

«Телеграммы «Южной России»російське телеграфне агентство № 260від 29 січня 1904р.

«Новороссия» – політична, економічна та літературна газета № 1від 22 грудня 1905р.

«Николаевская газета»– політична талітературна газета № 199від 31 серпня1906р.

«Утренний курьер» – політична, економічна та літературна газета№ 102від 08 грудня 1906р.

«Николаевский голос»­ політична, економічна та літературна газета № 1від 22 січня1909р.,

«Трудовая копейка»– літературна, політична та економічнагазета № 2від 18 квітня 1909р.

«Николаевский курьер» – політична, економічна та літературна газета № 266, від 01 січня 1909р.

«Николаевская почта»політична,економічна та літературна газета № 3від 26 травня 1909р.

«Николаевская жизнь»– літературна, політичнатаекономічнагазета № 1 від 05 червня 1910р.

«Николаевские отголоски»безкоштовний додаток до № 8630 «Одесскихновостей»для миколаївських передплатників№ 2від 26 січня 1912р.

«Трудовая газета»– політична,економічна та літературна газета № 1141від 12 лютого 1913р.

Період Української революції 1917-1921 рр.

«Известия» – органМиколаївської Ради робітничих та військовихдепутатів№ 5від 18 квітня(01 травня) 1917р.

«Власть Советов» – одноденна селянська газета 07 листопада 1922 р.(1917-1922 рр.)

«Власть труда»– видання Миколаївської Ради робітничих та військових депутатів № 235 від 01 березня 1918р.

«Бюллетень» – виданняпрофесійної спілки робітників друку№ 249від 17 березня 1918р.

«Трудовая жизнь» – позапартійнасоціалістична газета № 17від 22 (09) березня1918р.

«Николаевский вестник» –видання військової влади м. Миколаїв № 8від 12 квітня1918р.

«Путь социал-демократа»– орган Миколаївського комітету Російськоїсоціал-демократичної робітничої партії № 37від 05 липня 1918р.

«Южное слово» – щоденнаполітична, економічна тасуспільно-літературнагазета № 50від 13 грудня 1918р.

«ANZEIGERFURNikolajew» ErseheinttaglichansserMontags(так у виданні)№ 206від 01 січня 1919р.

«Луч» – газета професійної спілки робітників друку№ 22від 15 вересня1919р.

«Южная речь» – щоденнаполітична, економічна тасуспільно-літературнагазета № 117від 06 березня 1919р.

«Известия»– орган Миколаївської Ради робітничихдепутатів № 27від 27 березня 1919р.

«Знамя Коммунара» – орган Миколаївського комітету комуністичноїпартії(більшовиків) України№ 3від 30 червня 1919р.

«Известия» – органМиколаївської Ради робітничих, червоноармійських і червонофлотських депутатів№ 74від 01 липня 1919р.

«Николаевский бюллетень» – тимчасове щоденне видання№ 2від 08 (21) серпня 1919р.

«Николаевский день» – щоденнагазета № 9від 05 листопада 1919р.

«Известия» – органМиколаївського губернського революційного комітету№ 15від18 лютого 1920р.

«Борьба» – орган Херсонського губернського комітетута Миколаївської партіїлевих соціал-демократів(боротьбисти)№ 7 від 10 березня 1920р.

«Известия» – органВознесенськогоповітового революційного комітету № 53від 08 квітня 1920р.

«Крестьянская беднота» – органМиколаївського губернського комітету партіїкомуністів (більшовиків) України№ 6від 16 квітня 1920р.

«Первомайский субботник» –видання Миколаївського губернськогореволюційного комітету, 01 травня 1920р.

«Вестник»– орган Миколаївської губернської ради профспілок № 4від 31 травня1920р.

«Работница и крестьянка» – щоденнагазета губернського відділу з роботи середжінокпри губпарткомуКПУ№ 2від 24 червня 1920р.

«Известия» – органМиколаївського губернськоговиконавчого комітету№ 122від 30 червня 1920р.

«Красный моряк» –орган політвідділуЗахідногорайонуЧорного моря№ 3від 04 липня 1920р.

«Югроста»– Миколаївське губернське відділенняПівденного бюроРосійськоготелеграфного агентства№ 1 від 10 липня 1920р.

«Незаможний селянин»– газета Миколаївського губернського виконавчого комітету № 2 від 21 липня 1920 р.

«Известия»– газета МиколаївськогогубкомуКП(б)У№ 1від 20 вересня 1920р.

«Труд» – бюлетень МиколаївськогоГубкомтруда(так у виданні)№ 1від 24 вересня 1920р.

«Возукроста» –Вознесенське повітове відділення«УКРОСТА»(так у виданні), № 19від 10 листопада1920р.

«Красный Николаев»– газета Миколаївського губвиконкому тагубкомуКП(б)У № 2від 04 січня 1921р.

«Укроста»,м. Очаків № 29від 20 лютого 1921р.

«Известия»– газета Новобузького волвиконкому,райпарткомута професійної спілки№ 7 від 30 квітня 1921р.

«Красный Очаков» –Очаківськерайонне відділенняРадіо-Телеграфного Агентства України(РАТАУ)№ 1від 22 червня 1921р.

«Клич молодёжи» – орган Миколаївського комітету Комуністичної Спілки Молоді України № 1 від 24 липня 1921 р.

«Двухнедельный бюллетень»– газета МиколаївськогогубернськогокомітетуКП(б)У №2від 01 серпня 1921р.

«Плуг и молот» –Миколаївське губернське відділенняРадіо-Телеграфного Агентства України(РАТАУ)№ 46від 09 серпня 1921р.

«Наш Вестник» – органМиколаївського губернськогокомітетуКП(б)У№ 1-2від 22 вересня 1921р.

«Экономическая газета» –газетагубекономради№ 9від 05 жовтня 1921р.

«Голос Труда» – органВознесенскогоУисполкомаи Упаркома (так у виданні) № 30від 06 листопада 1921р.

Період радянської доби

«25 лет борьбы» – спільний випускредакцій газет «Красный Николаев» та «Власть труда», присвячений25-річчюРКП(б) № 1від 14 березня1923р.

«Бюллетень»– видавництво Миколаївської товарної біржі№ 75від 28 вересня 1925р.

«Червоний плугар»– орган окружного комітету комуністичної партії (більшовиків) України, окружного виконавчого комітету рад та окружної ради професійних спілок Миколаївщини № 334 від 05 січня 1929 р.

«Молодий пролетар» –окружна комсомольська газета окружної ЛКСМУ Миколаївщини № 2 від 11 жовтня 1929 р.

«Вісті» – орган Всеукраїнського ЦВК Ради робітничих та червоноармійських депутатів № 59 від 12 березня 1930 р.

«Шлях індустріалізації» –щоденна масова робітнича газета Миколаївського міського комітету КП(б)У, міськради і міськпрофради № 2916 від 01 жовтня 1930 р.

«За більшовицький порт» – багатотиражна робітнича газета Миколаївського торгпорту, парткомітету та райкомводу № 21 від 15 квітня 1933 р.

«Молот» –масова робітнича газета Миколаївського заводу с-г машинобудування (так у виданні) «Плуг та молот» № 23 5від 15 квітня 1933 р.

«Ударник» – орган ЗПК і завкому ВСРТМ (так у виданні) Миколаївського держзаводу ім. Марті № 146 від 30 грудня 1933 р.

«Зернофабрика» –орган політвідділу і робіткому радгоспу ім. Г.Петровського Миколаївського р-ну Одеської області № 1 від 04 січня 1934 р.

«За якість і темпи» – орган ЗПК і завкому ВСРТМ (так у виданні) Миколаївського держзаводу ім. Марті № 80 від 08 квітня 1935 р.

«Пролетарські кадри» – газетапарткомітету, профкому та комітету ЛКСМУ (так у виданні) № 10 від 22 жовтня 1935 р.

«Юний глядач» –газета Миколаївського театру Юного Глядача (так у виданні) № 6 від 01 грудня 1935 р.

«Кіно-бюлетень» –газета комсомольського звукового кінотеатру ім. Ілліча № 1 від 04 грудня 1935 р.

«Більшовицький шлях» –газета оргбюро ЦК КП(б)У, оргкомітету ЦВК УРСР по Миколаївської області та міському КП(б)У № 1 від 01 січня 1938 р.

«Южная Правда» – газетаоргбюро КП(б)У оргкомітету ЦВК УРСР по Миколаївській області та міськкому КП(б)У№ 1від 10 січня 1938р.

«Бугская заря»–газета Миколаївського обкому та горкомуКП(б)У, обласної та міської Раддепутатів трудящих№ 1від 01 лютого 1942р.

Період тимчасової нацистської окупації Миколаївської області 1941-1944 рр.

«Український голос»(Українська думка) № 1 від 22 вересня 1941 р.

«Українські вісті»– українська газета м. Первомайськ № 3 від 04 листопада 1941 р.

«Новий час»– газета Вознесенського комісаріату № 4.1. від 02 січня 1942 р.

«DEUTSCMEBUGZEITUNG»– AmtsblattdesGeneralKomm’ssarsfurdenGeneralbezinkNikolajew№ 2 від 18 marz1942 (так у виданні)

«Новое слово»,NowojeSlowo– NeuesWort(так у виданні) № 61 від 02 серпня 1942 р.

«Прибугські вісті» – газета Голтянського повіту № 37 від 09 серпня 1942 р.

«Нове життя» – Первомайський повітовий часопис № 4.16. від 10 серпня 1942 р.

«Новая мисль»,м. Миколаїв № 1 від 19 жовтня 1943 р.

«DERKAMPFFELDZEITUNGEINERARMEE»№ 4783, 14 Marz, 1944

Період радянської доби

«Південна Правда» – газетаМиколаївського обкому і міського комітету КП(б)У, обласної та міської Рад депутатів трудящих № 3 від 13 квітня 1944 р.

«За стахановський рух» – орган райкому КП(б)У та районної Ради депутатів трудящих Миколаївського сільського району Миколаївської області № 6 від 20 липня 1944 р.

«Трибуна стахановца» – органпарткому, завкомупрофспілки тадирекціїМиколаївського суднобудівного заводуім. І.Носенка№ 63від 08 серпня 1956р.

«Трибуна рабочего»– орган парткому, завкому, комітетуВЛКСМтадирекціїМиколаївського суднобудівного заводуім. І.Носенка№ 1від 05 січня 1957р.

«Комсомольська іскра» – орган Миколаївського обкому ЛКСМУ № 1 від 30 листопада 1958 р.

«Коммунаровец» –орган парткому, завкомупрофспілкита дирекціїзаводуімені61-го Комунара№ 95від 17 грудня1958р.

«За доблесну працю» –орган парткому, завкому профспілки і дирекції заводу (назва заводу не вказана) № 13 від 01 квітня 1960 р.

«За комуністичну працю» –орган партійного комітету, профспілки і дирекції підприємства (назва підприємства не вказана) № 1 від 04 січня 1964 р.

«Кораблестроитель» –орган партійної, профспілкової, комсомольської організації та ректорату Миколаївського кораблебудівного інституту ім. адмірала С.Й.Макарова № 32 від 15 жовтня 1964 р.

«Строитель»– орган Миколаївського обкому профспілки робітників будівництва та пробудматеріалів № 1 від 06 січня 1965 р.

«Ленінське плем’я» –орган Миколаївського обкому ЛКСМУ № 1 від 01 січня 1967 р.

«Ленинский путь» –орган партійногокомітету, завкомупрофспілок, комітетукомсомолутадирекціїзаводу (назва заводу не вказана)№ 1від 06 січня 1976р.

«Мирный атом» –орган парткому, комітетупрофспілки, комітетуЛКСМ України та управліннябудівництваПівденно-Української електростанції№ 5від 01 січня 1978р.

«Южная Правда – Ленинское племя» – газета Миколаївського глиноземногозаводу№ 1від 10 квітня 1978р.

«Металлург» –орган парткому, комітетупрофспілок,комітетуЛКСМ УкраїнитадирекціїМиколаївського глиноземногозаводуім. ХХVIз’їзду КПРС№ 22від 03 червня 1981р.

«Радянська Україна» – органЦентрального комітету КПУ, Верховної Ради і Ради Міністрів УРСР № 1 від 06 жовтня 1982 р.

«Вестник Прибужья» – додаток догазети «ЮжнаяПравда» № 1від 06 січня 1984р.

«Электрон» – органпарткому, профкомутадирекціївиробничого об’єднання«Ніконд»№ 2від 14 січня 1987р.

«Энергетик» –орган парткому, профкому, комітетукомсомолутаадміністраціїПівденно-УкраїнськоїАЕС№ 3від 01 січня 1988р.

«Прогресс НПО «Машпроект» – орган парткому, профкому, комітету ЛКСМУ та адміністрації підприємства № 1 від 02 січня 1989 р.

«За коммунистический труд»органпарткому, профкому, комітетуЛКСМУ тадирекціїорденуТрудового Червоного Прапорузаводу (назва заводу не вказана)№ 1від 04 січня1989р.

«Вечерний Николаев» –орган Миколаївської міської Радинародних депутатів№ 1від 01 січня1991р.

«Молодёжь Николаевщины» – суспільно-політичне видання № 1від 15 січня 1991р.

«Радянське Прибужжя» – газета Миколаївської обласної Ради народних депутатів № 17 від 02 березня 1991 р.

Період незалежної України

«Турбинист» – газета трудовогоколективуорденуТрудового Червоного ПрапоруВО «ЗОРЯ»№ 1від 06 січня 1995р.

«Новая Николаевская газета» – міська суспільно-політичнагазета№ 1від 04 січня 1996р.

«Николаевские новости» № 1від 04 січня1996р.

«Родной причал» – щотижнева газета Миколаївської обласної організації спілки журналістів України№ 1від 04-10 січня1996р.

«Прибузький вісник» – газета Первомайської міської і районної Рад народних депутатів № 1 від 04 січня 1997 р.

«Время вперёд» – обласна суспільно-політичнагазета№ 1від 12 лютого 1998р.

Список районних газетМиколаївської області

Арбузинський район:

«Соціалістична перемога» –орган АрбузинськогоРПК і районноїРадидепутатів трудящих Миколаївської області №35від 02 вересня 1944 р.

«Колгоспна правда» –органпартійноїорганізаціїі правління колгоспу імені ХХ з’їзду КПРС, №1від 12 березня 1959 р.

«Нове життя» – органАрбузинськогорайкомаКП України та районноїРадидепутатів трудящих Миколаївської області №1від 02 березня 1967 р.

Баштанський район:

«Під прапором Леніна» – органБаштанськогорайпарткому, райпрофрадита райколгоспспілки№24від 04 березня 1932 р.

«Соціалістична праця» –орган партійної, комсомольськоїі профспілковоїорганізаційзернорадгоспу «Баштанський» №1від 26 травня 1957 р.

«Голос колгоспника» –орган партійноїорганізаціїі правління колгоспу імені Калініна Баштанського району Миколаївської області №1від 04 квітня 1964 р.

«Шляхом Леніна» – орган БаштанськогорайкомуКП України та районноїРадидепутатів трудящих Миколаївської області №1від 01 січня 1968 р.

Березанський район:

«Ленінська правда» – органБерезанськогорайкомуКП(б)У і районноїРадидепутатів трудящих№18від 14 липня 1944р.

Березнегуватський район:

«Комунар» – орган БерезнегуватськогорайкомуКП(б)У та районноїРадидепутатів трудящих Миколаївської області №2від 16 вересня 1945р.

«Колгоспна правда» – органБерезнегуватськогорайкомуКомуністичної Партії України та районної Ради депутатів трудящих№ 1 від01 січня 1957 р.

«Народна трибуна» – орган БерезнегуватськогорайкомуКПУ і районноїРадидепутатів трудящих Миколаївської області№ 1 від 01 квітня1965 р.

Братський район:

«Степовий колгоспник» –орган БратськогорайкомуКП(б)У та районноїРадидепутатів трудящих Миколаївської області№ 26 від 05 травня1945р.

«Перемога» –орган БратськогорайкомуКПУ та районноїРадидепутатів трудящих Миколаївської області №99від 20 серпня 1958р.

«За трудові успіхи» –орган партійної,профспілковоїорганізаційта дирекціїрадгоспу «Братський» Братського району Миколаївської області №5 від 01 квітня 1964 р.

«По шляху Леніна» –орган партійноїорганізаціїта правління колгоспу ім. Леніна, с. Братське, Братського району Миколаївської області№5від 27 травня 1967р.

Веселинівський район:

«Сталінський шлях» – органВеселинівського райкомуКП(б)У ірайонноїРадидепутатів трудящих№2від 10 червня 1945 р.

«Зоря» – органВеселинівськогорайкомуКП(б)У і районноїРадидепутатів трудящих Миколаївської області №1від 01 січня 1957 р.

«Степова зірка» –орган парторганізації і правління колгоспу «Ленінський шлях» Веселинівського району Миколаївської області № 11 від 29 вересня 1965 р.

Вознесенський район:

«Комунар» –орган Вознесенського райкому КП(б)У і районної Ради депутатів трудящих Миколаївської області № 14 від 13 липня 1944 р.

«Радянська правда» –орган Вознесенської райкому КП(б)У і районної Ради депутатів трудящих Миколаївської області №1від 15 травня 1962 р.

«Будівник комунізму» –орган партійної, комсомольської і профспілкової організацій та дирекції раднаргоспу ім. Луначарського Вознесенського району Миколаївської області № 11 від 11 серпня 1965 р.

«Колгоспне життя» –орган партійноїорганізаціїі правління колгоспу ім. Жданова №1від 01 січня 1972 р.

«Ленінська правда»орган партійноїорганізації, сільрадита правління колгоспу імені Леніна №4від 27 лютого 1990 р.

Врадіївський район:

«Шляхом Леніна» – органВелико-ВрадіївськогорайкомуКП(б)У і районноїРадидепутатів трудящих Миколаївської області №25від 25 березня 1954 р.

«Колгоспник» –орган парторганізаціїі правління колгоспу «Шляхом Леніна» Велико-Врадіївського району Миколаївської області, №4від 08 серпня 1959 р.

«Колгоспна правда» – органпарторганізаціїта правління колгоспу ім. ХХ з’їзду КПРС №1від 01 січня 1968 р.

«Правда колгоспника» – багатотиражна газета парткому,правління колгоспу «Україна» Врадіївської селищної ради Врадіївського району Миколаївської області №7від 02 березня 1972 р.

Доманівський район:

«Ударник степу» – орган ДоманівськогорайкомуКП(б)У та районноїРадидепутатів трудящих Одеської області №2від 05 січня 1947 р.

«Радянська правда» – органДоманівськогорайкомуКП(б)У та районноїРадидепутатів трудящих Миколаївської області №1від 01 січня 1957 р.

«Ленінський шлях» –орган партійноїорганізаціїта дирекціїрадгоспу «Шляховий» Доманівського району Миколаївської області №1від 05 червня 1959 р.

«Вперед»– орган партійноїорганізаціїта дирекціїрадгоспу «Суха Балка» Доманівського району Миколаївської області №8від 04 серпня 1965 р.

«За комуністичну працю» –орган партійної, профспілковоїорганізаціїта дирекціїрадгоспу «Акмечетські Ставки» Доманівського району Миколаївської області №7від 05 червня 1967 р.

«Трибуна Хлібороба» – орган ДоманівськогорайкомуКПУ та районноїРадидепутатів трудящих Миколаївської області №1від 01 січня 1971 р.

Єланецький район:

«Сталінська трибуна» – органЄланецькогорайкомуКП(б)У та районноїРади депутатів трудящих Миколаївської області №1від 02 листопада 1944 р.

«Вперед» – органЄланецькогорайкомуКП(б)У та районноїРадидепутатів трудящих Миколаївської області №1від 01 січня 1957 р.

«Промінь Жовтня» – орган партійної організації та правління колгоспу «Жовтень» Єланецького району Миколаївської області № 2 від 02 березня 1958 р.

«Будівник комунізму» – органЄланецького райкому КП(б)У та районної Ради депутатів трудящих Миколаївської області № 1 від 01 квітня 1965 р.

«За нове життя» –орган партійної і комсомольської організацій та правління колгоспу «40-річчя Жовтня» Єланецького району Миколаївської області № 1 від 22 вересня 1965 р.

Жовтневий район:

«За стахановський рух» – органрайкому КП(б)У та районної Ради депутатів трудящих Жовтневого району Миколаївської області № 11 від 18 квітня 1945 р.

«Прапор Жовтня» –орган Жовтневого райкому КПУ та районної Ради депутатів трудящих Жовтневого району Миколаївської області № 1 від 01 січня 1957 р.

«Вперед» –орган первинної партійної, профспілкової та комсомольської організацій радгоспу ім. Карла Маркса Жовтневого району Миколаївської області № 9 від 14 липня 1965 р.

Казанківський район:

«Червоний прапор» – органрайкомуКП(б)У та районноїРадидепутатів трудящих Казанківськогорайону Миколаївської області №2від 23 вересня 1944 р.

«Голос правды» –органпарткому та правління колгоспу «Шлях до комунізму»Казанківськогорайону Миколаївської області№7від 24 липня1972 р.

Кривоозерський район:

«Колгоспник Кривоозерщини» – органКривоозерського райкомуКП(б)У та районноїРадидепутатів трудящихКривоозерськогорайону Миколаївської області,№15від 21 лютого 1954 р.

«Ленінським шляхом» – органКривоозерськогорайкомуКП(б)У та районноїРадидепутатів трудящихКривоозерського району Миколаївської області №1від 01 січня 1960 р.

«Заповіти ЛенінаорганКривоозерськогорайкомуКП(б)У та районноїРадидепутатів трудящихКривоозерського району Миколаївської області №1від 01 квітня 1965 р.

Правда колгоспника» –багатотиражна газета партійної організації і правління колгоспу «Україна»Врадіївської сільради Кривоозерського району Миколаївської області №4від 25 серпня 1965 р.

Миколаївський район:

«Радгоспний робітник» –орган партійної, комсомольської та профспілкової організацій та дирекції радгоспу «Нечаянський» № 7 від 31 липня 1958 р.

«Чорноморська зірка» –орган Миколаївського обкому КПУ та облради депутатів трудящих по Варварівському територіальному виробничому колгоспно-радгоспному управлінню № 2 від 29 квітня 1962 р.

«Маяк» –орган Миколаївського райкому КПУ та районної Ради депутатів трудящих Миколаївської області № 39 від 01 квітня 1965 р.

«Жовтень» –орган дирекції, партійної, комсомольської та профспілкової організацій радгоспу імені Петровського Миколаївського району Миколаївської області № 1 від 01 січня 1966 р.

«Прибузька правда» –орган парткому, робкому і дирекції радгоспу імені ХХІІІ з’їзду КПРС Миколаївського району Миколаївської області, № 1 від 26 лютого 1972 р.

Новобузький район:

«За колективізацію» – органНовобузького райкомуКП(б)У та районноїРадидепутатів трудящих Новобузькогорайону Миколаївської області №2від 05 травня 1944 р.

«Новобузька правда» – органНовобузького райкомуКПУ та районноїРадидепутатів трудящих Новобузького району Миколаївської області №1від 01 січня 1953 р.

«Вперед» – органМиколаївськогообкомуКПУ та облрадидепутатів трудящих по Новобузькомутериторіальному виробничому колгоспно-радгоспному управлінню№1від 01 травня 1962 р.

«Голос правды» –багатотиражна газета Новобузькогорайону Миколаївської області№3від 27 мая 1964 р.

«За комунізм»орган партійноїорганізаціїта правління колгоспу «Радсело» Новобузького району Миколаївської області №1від 29 січня 1972 р.

Новоодеський район:

«Прибузький колгоспник» – органНовоодеськогорайкомуКП(б)У та районноїРадидепутатів трудящих Новоодеського району Миколаївської області №21від 13 липня 1944 р.

«Радгоспні вісті» – орган партійноїорганізаціїта правління радгоспу «Бузький»Новоодеського району Миколаївської області №7від 12 жовтня 1957 р.

«Ленінський промінь» –орган парткомуНовоодеського виробничого колгоспно-радгоспного управління і районноїРадидепутатів трудящих Миколаївської області №24від 14 травня 1963 р.

«Колгоспна правда» – орган партійноїорганізаціїта правління колгоспу ім. ЧапаєваНовоодеського району Миколаївської області №1від 01 січня 1965 р.

«Світанок» –орган парткомута правління колгоспу «Світанок» Новоодеського району Миколаївської області №1від 28 березня 1972 р.

«Радсад» –орган профспілковоїта комсомольськоїорганізаційі дирекціїрадгоспу «Радсад» №4-5від 29 грудня 1972 р.

Очаківський район:

«Колективіст Очаківщини» –орган Очаківського райкому КП(б)У та районної Ради депутатів трудящих Очаківського району Миколаївської області № 22 від 12 липня 1944 р.

«Чорноморська зірка» – органОчаківського райкому КП(б)У та районної Ради депутатів трудящих Очаківського району Миколаївської області №1від 01 січня 1961 р.

«Голос робітника» – органпартійної, профспілковоїорганізаційта дирекціїрадгоспу ім. Шмідта Очаківського району Миколаївської області №5від 20 жовтня 1965 р.

«Ленінське слово» –орган первинної партійної організації та правління колгоспу ім. Леніна Очаківського району Миколаївської області №1від 07 червня 1967 р.

«Прапор перемоги» – орган партійної організації та правління Червонопрапорного колгоспу «Україна» і виконкому Кам’янської сільради Очаківського району Миколаївської області № 1 від 24 січня 1972 р.

Первомайський район:

«Прибузький коммунар» –орган Первомайського міськкому і райкому КПУ, міської та районної Рад депутатів трудящих Первомайського району Миколаївської області № 2 від 05 січня 1955 р.

«Зоря» – газета Миколаївського обкому КПУ та облради депутатів трудящих по Первомайському територіальному виробничому колгоспно-радгоспному управлінню №1від 29 травня 1962 р.

«Будівник комунізму» – орган партійної організації та правління колгоспу ім. ХХ з’їзду КПРС с. Секретарка Первомайського району Миколаївської області №1від 01 січня 1964 р.

«Прапор комунізму» – багатотиражна газета партійної організації і правління колгоспу «Дружба» Лисогірської сільради Первомайського району Миколаївської області № 4 від 31 травня 1967 р.

Снігурівський район:

«Соціалістичним шляхом» –орган Снігурівського райкому КП(б)У та районної Ради депутатів трудящих Снігурівського району Миколаївської області № 1 від 19 червня 1944 р.

«Зоря» – орган партійної, профспілкової організацій радгоспу ім. ХХ з’їзду КПРС Снігурівського району Миколаївської області № 12 від 16 серпня 1957 р.

«Комуністичним шляхом» –газета Миколаївського обкому КПУ та облради депутатів трудящих по Снігурівському територіальному виробничому колгоспно-радгоспному управлінню №1від 15 травня 1962 р.

«Вперед»–орган первинноїпартійної, профспілковоїта комсомольськоїорганізаційрадгоспу ім. Карла Маркса Снігурівськогорайону Миколаївської області № 10від 05 листопада 1964 р.

«Прожектор Ілліча» –орган первинноїпартійноїта профспілковоїорганізаційта дирекція радгоспу ім. Ілліча Снігурівського району Миколаївської області№ 1 від 25 лютого 1972 р.

«Вісті Снігурівщини» –орган райком КПУ, районноїРадинародних депутатів і радиАПО Миколаївської області №1від 01 січня 1991 р.

Широколанівський район:

«Перемога» – органШироколанівського райкомуКПУ та районноїРадидепутатів трудящих Миколаївської області №2від 08 січня 1948 р.

Володимирівський район:

«Блискавка» –спеціальний випуск районної газети «Колгоспний шлях»від 04 серпня 1958 р.

Лисогірський район:

«Більшовицька правда» – орган Лисогірського райкомуКП(б)У та районноїРадидепутатів трудящих Лисогірськогорайону Миколаївської області №40від 21 грудня 1944 р.

«Прапор комунізму» – органЛисогірськогорайкомуКП(б)У та районноїРадидепутатів трудящих Лисогірського району Миколаївської області №1від 01 січня 1953 р.

Привільнянський район:

«Колхознаяжизнь» – орган партійної організаціїта правління колгоспу іменіКарла Маркса Привільнянського району Миколаївської області№2від 11 березня1958 р.

Мостівський район:

«Комуніст» – орган МостівськогорайкомуКП(б)У та районної Ради депутатів трудящих Мостівського району Миколаївської області №1 від 10 липня 1958 р.

 

Анонси

Пошук

Посилання

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер