Фонди і описи фондів періоду до 1917 року

Друк

Список фондів періоду до 1917 року станом на 01 січня 2021р.

Фонди і описи фондів періоду до 1917 р.

Ф. 2 Володимирівське волосне правління,1902, 1913, 1917-1918 рр.

Ф. 4 Возсіятський волосний суд,1910-1913 рр.

Ф. 5 Новобузький волосний суд,1896-1899, 1903-1917 рр.

Ф. 6 Балацківське волосне правління, 1867-1870, 1888, 1912 рр.

Ф. 7 Ковалівське волосне правління,1888, 1898-1917 рр.

Ф. 8 Антонівське волосне правління,1904, 1911-1919 рр.

Ф. 9 Горожанське волосне правління, 1917-1918 рр.

Ф. 10 Полтавське волосне правління,1905, 1919 рр.

Ф. 12 Кисляківське волосне правління,1899, 1907-1916 рр.

Ф. 14 Новобузьке волосне правління,1858, 1883-1919 рр.

Ф. 15 Возсіятське волосне правління, 1908-1910, 1913, 1917-1918 рр.

Ф. 16 Тернівське волосне правління,1914-1917 рр.

Ф. 17 Інгульське волосне правління,1915, 1917-1918 рр.

Ф. 23 Ганнівське 2-е сільське управління,1912, 1913, 1915 рр.

Ф. 24 Новопетрівське сільське управління, 1911-1915 рр.

Ф. 25 Новомиколаївське сільське управління, 1911-1915 рр.

Ф. 27 Кашперівське сільське управління,1913-1915 рр.

Ф. 28 Оленівське сільське управління,1912-1915 рр.

Ф. 29 Сербулівське сільське управління,1858, 1912-1914 рр.

Ф. 31 Інгульське сільське управління,1908 р

Ф. 32 Володимирівське сільське управління, 1858-1901 рр.

Ф. 33 Нововолодимирівське сільське управління,1892, 1900-1901, 1907, 1910-1914 рр.

Ф. 34 Полтавське сільське управління,1915 р.

Ф. 35 Майєрівське сільське управління,1911-1912, 1914-1915 рр.

Ф. 36 Баратівське сільське управління,1899, 1913-1915 рр.

Ф. 37 Володимирівська сільська розправа, 1858 р.

Ф. 38 Новоочаківське сільське управління, 1897-1919 рр.

Ф. 39 Новобузьке сільське управління,1893, 1901-1919 рр.

Ф. 40 Антонівське сільське управління, 1910-1916 рр.

Ф. 44 Тернівський сільський приказ, 1906 рік

Ф. 46 Миколаївський міський громадський банк, 1884, 1901, 1915- 1917 рр.

Ф. 47 Миколаївське відділення Одеського облікового банку,1908, 1914- 1917 рр.

Ф. 48 Миколаївське відділення державного банку, 1895-1920 рр. Опис №1

Ф. 48 Миколаївське відділення державного банку, 1910-1919 рр. Опис №2

Ф. 49 Миколаївське відділення З’єднаного банку, 1909 – 1919 рр.

Ф. 51 Миколаївське відділення Російського для зовнішньої торгівлі банку, 1907-1920 рр.

Ф. 53 Інспекція дрібного кредиту при Миколаївському відділенні Державного банку, 1900-1920 рр.

Ф. 54 Миколаївська спілка кредитних і ощадно -позичкових товариств, 1911-1921 рр.

Ф. 63 Володимирівське кредитне товариство, 1909, 1913 рр.

Ф. 64 Миколаївське кредитне товариство, 1897-1920 рр. Опис №1

Ф. 64 Миколаївське кредитне товариство, 1898-1920 рр. Опис №2

Ф. 65 Новобузьке товариство взаємного кредиту, 1910-1918 рр.

Ф. 66 Миколаївське товариство взаємного кредиту, 1877-1918 рр.

Ф. 68 Воскресенське кредитне товариство, 1906-1915 рр.

Ф. 71Миколаївське товариство взаємного сільськогосподарського кредиту, 1914-1919 рр.

Ф. 72 Управління Миколаївської телефонної мережі, 1902-1923 рр.

Ф. 73 Вознесенська телефонна станція Вознесенської поштово -телеграфної контори Одеського поштово -телеграфного округу, 1914-1919 рр.

Ф. 74 Миколаївська телеграфна станція, 1859-1887 рр.

Ф. 78 Управління Миколаївського телеграфного відділення телеграфного департаменту Міністерства пошт і телеграфів, 1859 – 1886 рр.

Ф. 87 ОАФ Поштово-телеграфні контори і відділення Одеського поштово-телеграфного округу Херсонської губернії,1830-1921 рр.

Ф. 114 Новобузька чоловіча чотирикласна гімназія, 1917-1920 рр.

Ф. 115 Миколаївський учительський інститут, 1913-1920 рр.

Ф. 116 Миколаївська жіноча гімназія, 1904-1920 рр.

Ф. 117 Миколаївська 5-а жіноча гімназія, 1908-1920 рр.


Ф. 118 Миколаївська третя чоловіча семикласна гімназія, 1902-1903, 1913-1914, 1916-1919 рр.

Ф. 119 4-а чоловіча гімназія м. Миколаєва, 1915-1920 рр.

Ф. 120 Миколаївська 1-ша міська жіноча гімназія, 1863-1920 рр.

Ф. 121 Миколаївська 2-а жіноча гімназія 1883-1920 рр.

Ф. 122 Новобузька жіноча прогімназія, 1908-1921 рр.

Ф. 123 Миколаївська Олександрівська перша чоловіча гімназія, 1894- 1920 рр.

Ф. 124 Вознесенська жіноча гімназія, 1883-1920 рр.

Ф. 125 Володимирівська земська школа, 1898-1920 рр.

Ф. 126 Новобузька 3-я земська початкова школа, 1909-1918 рр.

Ф. 127 Полтавська земська взірцева школа, 1877-1918 рр.

Ф. 128 Миколаївське міське жіноче початкове професійне училище, 1843-1851 рр.

Ф. 129 Миколаївське казенне двохкласне початкове єврейське чоловіче училище, 1897-1917 рр.

Ф. 130 Миколаївське Ломоносівське початкове народне однокласне училище, 1910-1919 рр.

Ф. 131 Миколаївське перше вище початкове училище, 1847-1919 рр.

Ф. 132 Миколаївське реальне чоловіче училище, 1880-1919 рр.

Ф. 133 Миколаївське чоловіче комерційне восьмикласне училище ім. статс-секретаря графа С.Ю.Вітте, 1903-1920 рр.

Ф. 134 Миколаївське друге вище початкове училище, 1911-1920 рр.

Ф. 135 Миколаївське політехнічне училище з нижчою ремісничою школою, 1911-1918 рр. Опис 1

Ф. 135 Миколаївське політехнічне училище з нижчою ремісничою школою, 1906-1907 рр. Опис 2

Ф. 137 Новобузька учительська семінарія, 1874-1923 рр.

Ф. 138 Педагогічні курси при Миколаївському першому вищому початковому училищі, 1910-1919 рр.

Ф. 139 Миколаївська двохкласна морехідна,1873, 1877-1878, 1883-1885, 1894, 1897, 1900-1909 рр.

Ф. 140 Миколаївська приватна гімназія Метельського, 1907-1908 рр.

Ф. 142 Миколаївська міська громадська бібліотека, 1881-1923 рр. Опис 1

Ф. 142 Миколаївська міська громадська бібліотека, 1883-1892 рр. Опис 2

Ф. 143 Контора миколаївського нотаріуса Ісаченка Миколи Лаврентійовича, 1884-1920 рр.

Ф. 144 Контора миколаївського нотаріуса Мілеанта Володимира Георгійовича, 1914-1920 рр. Опис 1.

Ф. 144 Контора миколаївського нотаріуса Мілеанта Володимира Георгійовича, 1914-1919 рр. Опис 2.

Ф. 145 Контора миколаївського нотаріуса Міхаеля Володимира Миколайовича, 1917, 1919 рр.

Ф. 146 Контора миколаївського нотаріуса Містюка Петра Лукича, 1908-1920 рр. Опис 1.

Ф. 146 Контора миколаївського нотаріуса Містюка Петра Лукича, 1907-1915 рр. Опис 2.

Ф. 148 Контора Новобузького нотаріуса Биковського Івана Станіславовича, 1907-1914 рр. Опис 1

Ф. 148 Контора Новобузького нотаріуса Биковського Івана Станіславовича, 1898, 1907-1914 рр. Опис 2

Ф. 149 Контора миколаївського нотаріуса Н.П. Каверина, 1873-1892 рр.

Ф. 150 Контора миколаївського нотаріуса Бартошинського І.Ф., 1893, 1896-1903-1908 рр.

Ф. 151 Контора миколаївського нотаріуса Будковського, 1908-1914 рр.

Ф. 152 Контора миколаївського нотаріуса В.І. Штулькерца, 1900-1915 рр.

Ф.153 Державна ощадна каса № 44 при Великокорениському поштовому відділенні Одеського поштово -телеграфного округу, 1915-1918 рр.

Ф. 154 Миколаївська центральна державна ощадна каса № 112, 1913, 1914, 1917 рр.

Ф. 157 Правління позичково-ощадної каси при Миколаївському міському громадському управління,1894, 1901, 1910 рр.

Ф. 158 Позичково-ощадна каса службовців Російського суднобудівного акціонерного товариства, 1913-1918 рр.

Ф. 160 Лікарняна каса заводу Російського суднобудівного товариства "Руссуд", 1914-1915 рр.

Ф. 163 Лікарняна каса Миколаївського суднобудівного заводу "Наваль", 1913 р.

Ф. 167 Миколаївський комітет партії "Правового порядку", 1912 р.

Ф. 168 Миколаївський адміралтейський собор протопресвітера військового і морського духівництва, 1792-1919 рр.

Ф. 169 Очаківська Свято-Миколаївська соборна церква, 1806-1908, 1922-1925 рр.


Ф. 185 ОАФ Церкви Одеського повіту Херсонської губернії, 1790-1873 рр.

Ф. 193 Єдиновірський православний Різдво-Богородичний собор м. Миколаєва, 1863-1868, 1870, 1872 рр.

Ф. 198 Єврейський молитовний будинок колонія Єфінгар, 1855 р.

Ф. 199 Єврейський молитовний будинок колонія Добре, 1860-1872 рр.

Ф. 202 Миколаївське трудове товариство автомобільного сполучення, 1909-1910 рр.

Ф. 203 Миколаївська комісія з організації свят з нагоди коронації Олександра III, 1883 р.

Ф. 204 Миколаївська комісія з організації свят з нагоди коронації Миколи II, 1896 р.

Ф. 205 Правління Новобузького освітнього товариства, 1908-1920 рр.

Ф. 206 Українське товариство "Просвіта", 1907-1924 рр. Опис 1

Ф. 206 Українське товариство "Просвіта", 1905-1923 рр. Опис 2

Ф. 207 Миколаївський комітет піклування про народну тверезість, 1898-1918 рр.

Ф. 208 Миколаївський комітет народних читань, 1889-1917 рр.

Ф. 209 Миколаївський піклувальний про тюрми комітет, 1864, 1875, 1882, 1890-1900 рр. Опис 1

Ф. 209 Миколаївський піклувальний про тюрми комітет, 1870, 1873, 1889-1890, 1903-1919 рр. Опис 2

Ф. 210 Миколаївське товариство взаємодопомоги осіб , які займаються ремісничою працею, 1908-1916 рр.

Ф. 211 Миколаївський військово-промисловий комітет, 1901-1919 рр.

Ф. 212 Миколаївський відділ ліги оновлення флоту, 1907-1911 рр.

Ф. 213 Комісія по опікуванню родин запасних при Очаківському міському громадському комітеті, 1914-1918 рр.

Ф. 214 Миколаївський комітет Російського товариства Червоного хреста,1904, 1915 рр.

Ф. 215 Очаківська міська управа, 1868-1917 рр.


Ф. 216 Миколаївська городська управа, 1870-1920рр. Опис 1 (стр 1 - 56)

Ф. 216 Миколаївська городська управа, 1870-1920рр. Опис 1 (стр 57 - 116)

Ф. 216 Миколаївська городська управа, 1870-1920рр. Опис 1 (стр 117 - 176)

Ф. 216 Миколаївська городська управа, 1870-1920рр. Опис 1 (стр 177 - 236)

Ф. 216 Миколаївська городська управа, 1870-1920рр. Опис 1 (стр 237 - 296)

Ф. 216 Миколаївська городська управа, 1870-1920рр. Опис 1 (стр 297 - 356)

Ф. 216 Миколаївська городська управа, 1870-1920рр. Опис 1 (стр 357 - 416)

Ф. 216 Миколаївська городська управа, 1870-1920рр. Опис 1 (стр 417 - 476)

Ф. 216 Миколаївська городська управа, 1870-1920рр. Опис 1 (стр 477 - 534)

Ф. 216 Миколаївська городська управа, 1870-1920рр. Опис 1 (стр 535 - 576)

Ф. 216 Миколаївська городська управа, 1792-1919рр. Опис 2

Ф. 216 Миколаївська городська управа, 1917-1919рр. Опис 3

Ф. 216 Миколаївська городська управа, 1905-1917рр. Опис 4

Ф. 216 Миколаївська городська управа, 1909-1919рр. Опис 5

Ф. 217 Новобузька земська управа, 1917-1919 рр.

Ф. 218 Миколаївська міщанська управа, 1857-1919 рр.

Ф. 219 Богоявленська міщанська управа, 1899 р.

Ф. 220 Миколаївська купецька управа, 1909 р.

Ф. 221 Миколаївська міська реміснича управа, 1855-1902 рр. Опис 1

Ф. 221 Миколаївська міська реміснича управа, 1846-1902 рр. Опис 2


Ф. 222 Миколаївська міська дума, 1812-1920 рр. Опис 1 (стр 1 - 51)

Ф. 222 Миколаївська міська дума, 1812-1920 рр. Опис 1 (стр 52 - 105)

Ф. 222 Миколаївська міська дума, 1812-1920 рр. Опис 1 (стр 106 - 162)

Ф. 222 Миколаївська міська дума, 1812-1920 рр. Опис 1 (стр 163 - 220)

Ф. 222 Миколаївська міська дума, 1812-1920 рр. Опис 1 (стр 221 - 256)

Ф. 222 Миколаївська міська дума, 1797-1918 рр. Опис 2

Ф. 222 Миколаївська міська дума, 1916-1920 рр. Опис 3

Ф. 224 Очаківська міська дума, 1867-1874 рр.

Ф. 225 Вознесенська міська дума, 1862-1864 рр.

Ф. 226 Воскресенсько-Калинівська посадська дума, 1873-1895, 1909, 1912-1914 рр.

Ф. 227 Березнегувато-Висунська посадська дума, 1915-1916 рр.

Ф. 228 Богоявленсько-Покровська посадська дума, 1914-1920 рр.

Ф. 229 Канцелярія Миколаївського градоначальника, 1887-1917 рр. Опис 1

Ф. 229 Канцелярія Миколаївського градоначальника, 1890-1917 рр. Опис 2

Ф. 229 Канцелярія Миколаївського градоначальника, 1894-1917 рр. Опис 3

Ф. 229 Канцелярія Миколаївського градоначальника, 1900-1918 рр. Опис 4

Ф. 229 Канцелярія Миколаївського градоначальника, 1900-1918 рр. Опис 4 (стр 1 - 53)

Ф. 229 Канцелярія Миколаївського градоначальника, 1900-1918 рр. Опис 4 (стр 54 - 108)

Ф. 229 Канцелярія Миколаївського градоначальника, 1893-1903 рр. Опис 5

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1805 - 1854 рр. Опис 1 том 1 (стр 1 - 57)


Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1805 - 1854 рр. Опис 1 том 1 (стр 58 - 119)

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1805 - 1854 рр. Опис 1 том 1 (стр 120 - 183)

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1805 - 1854 рр. Опис 1 том 1 (стр 184 - 226)

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1855 - 1860 рр. Опис 1 том 2 (стр 1 - 68)

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1855 - 1860 рр. Опис 1 том 2 (стр 69 - 128)

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1855 - 1860 рр. Опис 1 том 2 (стр 129 - 185)

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1855 - 1860 рр. Опис 1 том 2 (стр 186 - 233)

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1861 - 1870 рр. Опис 1 том 3 (стр 1 - 58)

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1861 - 1870 рр. Опис 1 том 3 (стр 59 - 123)

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1861 - 1870 рр. Опис 1 том 3 (стр 124 - 187)

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1861 - 1870 рр. Опис 1 том 3 (стр 188 - 231)

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1861 - 1870 рр. Опис 1 том 3 (стр 232 - 280)

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1871 - 1882 рр. Опис 1 том 4 (стр 1 - 42)

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1871 - 1882 рр. Опис 1 том 4 (стр 43 - 86)

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1871 - 1882 рр. Опис 1 том 4 (стр 87 - 134)

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1871 - 1882 рр. Опис 1 том 4 (стр 135 - 184)

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1871 - 1882 рр. Опис 1 том 4 (стр 185 - 227)

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1883 - 1900 рр. Опис 1 том 5 (стр 1 - 39)

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1883 - 1900 рр. Опис 1 том 5 (стр 40 - 84)

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1883 - 1900 рр. Опис 1 том 5 (стр 85 - 127)

 


 

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1883 - 1900 рр. Опис 1 том 5 (стр 128 - 167)

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1883 - 1900 рр. Опис 1 том 5 (стр 168 - 211)

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1883 - 1900 рр. Опис 1 том 5 (стр 212 - 248)

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1812 - 1901 рр. Опис 2

Ф. 230 Канцелярія Миколаївського військового губернатора, 1808 - 1900 рр. Опис 3

Ф. 231 Миколаївськa міська поліция, 1840 - 1916 рр. Опис 1 (стр 1 - 52)

Ф. 231 Миколаївськa міська поліция, 1840 - 1916 рр. Опис 1 (стр 53 - 106)

Ф. 231 Миколаївськa міська поліция, 1840 - 1916 рр. Опис 1 (стр 107 - 163)

Ф. 231 Миколаївськa міська поліция, 1840 - 1916 рр. Опис 1 (стр 164 - 223)

Ф. 231 Миколаївськa міська поліция, 1840 - 1916 рр. Опис 1 (стр 224 - 281)

Ф. 231 Миколаївськa міська поліция, 1840 - 1916 рр. Опис 1 (стр 282 - 300)

Ф. 231 Миколаївськa міська поліция, 1862 - 1909 рр. Опис 2

Ф. 231 Миколаївськa міська поліция, 1862 - 1909 рр. Опис 3

Ф. 231 Перевідна таблиця старих і нових номерів

Ф. 231 Міжфондовий тематичний покажчик

Ф. 232 Пристав заводу 'Русского суднобудівного акціонерного товариства 'Руссуд' в м.Миколаєві, 1911 - 1917 рр. Опис 1

Ф. 232 Пристав заводу 'Русского суднобудівного акціонерного товариства 'Руссуд' в м.Миколаєві, 1911 - 1913 рр. Опис 2

Ф. 234 Николаевское городское особое по городским делам присутствие, 1873 - 1886 рр.

Ф. 235 Контора нотаріуса Д.А. Пясецького, 1915 - 1917 рр.

Ф. 236 Миколаївський міський комітет, 1823 - 1879 рр. Опис 1 (стр 1 - 80)

Ф. 236 Миколаївський міський комітет, 1823 - 1879 рр. Опис 1 (стр 81 - 147)

Ф. 236 Миколаївський міський комітет, 1861 - 1873 рр. Опис 2

Ф. 236 Миколаївський міський комітет, 1834 - 1877 рр. Опис 3

Ф. 236 Миколаївський міський комітет, 1837 - 1876 рр. Опис 4


Ф. 237 Миколаївський міський розпорядчий комітет, 1875 - 1893 рр. Опис 1

Ф. 237 Миколаївський міський розпорядчий комітет, 1878 - 1901 рр. Опис 2

Ф. 237 Миколаївський міський розпорядчий комітет, 1877 - 1886 рр. Опис 3

Ф. 238 Миколаївська міська квартирна комісія, 1852 - 1876 рр. Опис 1

Ф. 238 Миколаївська міська квартирна комісія, 1865 - 1876 рр. Опис 2

Ф. 239 Миколаївський міський статистичний комітет, 1861 - 1909 рр. Опис 1

Ф. 239 Миколаївський міський статистичний комітет, 1863 - 1908 рр. Опис 2

Ф. 239 Миколаївський міський статистичний комітет, 1915 - 1917 рр. Опис 3

Ф. 240 Миколаївський комітет шкіл грамотності одеського навчального округу, 1872 - 1912 рр.

Ф. 242 Дирекція Богоявленських казенних фабрик, 1823 - 1835 рр.

Ф. 243 Канцелярія будови міста, 1787 - 1798 рр.

Ф. 245 Канцелярія завідувача казенними садами і землями морського відомства, 1874 - 1915 рр.

Ф. 246 Чорноморська виконавча експедиція, 1818 - 1823 рр. Опис 1

Ф. 246 Управління чорноморських адміралтейських селищ, 1800 - 1862 рр. Опис 2

Ф. 246 Управління чорноморських адміралтейських селищ, 1833 - 1862 рр. Опис 3

Ф. 248 Контора нотаріуса В.І. Мельникова, 1897 - 1899 рр.

Ф. 249 Миколаївський стряпчий, 1865 - 1868 рр.

Ф. 250 Миколаївська каторжна в'язниця №2, 1881 - 1916 рр. Опис 1

Ф. 250 Миколаївська каторжна в'язниця №2, 1912 - 1919 рр. Опис 3

Ф. 250 Миколаївська каторжна в'язниця №2, 1919 р. Опис 4

Ф. 250 Миколаївська каторжна в'язниця №2, 1919 р. Опис 5

Ф. 250 Миколаївська каторжна в'язниця №2, 1919 - 1920 рр. Опис 6


Ф. 251 Миколаївська тюремна інспекція, 1879, 1883, 1903-1919, 1922, 1927 рр., Опис 1

Ф. 251 Миколаївська тюремна інспекція, 1868 -1870, 1873-1875, 1886, 1901-1919 рр. Опис 2

Ф. 252 Миколаївське міське по військовій повинності присутствіє, 1863-1920 рр.

Ф. 253 Управління начальника п'ятої судноплавної дистанції Катеринославського відділення Київського округу шляхів сполучення. м Миколаїв, 1893 - 1918 рр. Опис 1

Ф. 253 Управління начальника п'ятої судноплавної дистанції Катеринославського відділення Київського округу шляхів сполучення. м Миколаїв, 1898, 1909 рр. Опис 2

Ф. 255 Миколаївський комерційний порт міністерства торгівлі і промисловості, 1866 - 1919 рр. Опис 1

Ф. 255 Миколаївський комерційний порт міністерства торгівлі і промисловості, 1894 - 1918 рр. Опис 2

Ф. 258 Управління начальника третьої судноплавної дистанції Катеринославського відділення Київського округу шляхів сполучення. м Миколаїв, 1891 - 1898 рр.

Ф. 259 Вознесенська судоплавна дистанція служби судоплавного нагляду Катеринославського відділення Київського округу шляхів сполучення м. Вознесенськ, 1906 - 1919 рр.

Ф. 260 Доглядач Бузького наплавного мосту, 1906 - 1917 рр.

Ф. 264 Миколаївський митний нагляд, 1815 - 1862 рр. Опис 1

Ф. 264 Миколаївський митний нагляд, 1800 - 1859 рр. Опис 2

Ф. 265 Очаківська матна застава, 1825 - 1917 рр.

Ф. 266 Миколаївська портова митниця, 1850 - 1919 рр. (стр 1 - 54)

Ф. 266 Миколаївська портова митниця, 1850 - 1919 рр. (стр 55 - 116)

Ф. 266 Миколаївська портова митниця, 1850 - 1919 рр. (стр 117 - 173)

Ф. 269 Податний інспектор 1-ої дільниці м. Миколаїв, 1906-1921 рр.

Ф. 270 Податковий інспектор ІІ ділянки, 1916, 1919 рр. Опис 1

Ф. 270 Податковий інспектор ІІ ділянки, 1913 - 1919 рр. Опис 2

Ф. 270 Податковий інспектор ІІ ділянки, 1913 - 1919 рр. Опис 3

Ф. 271 Податковий інспектор ІІІ ділянки, 1915 - 1919 рр. Опис 1


Ф. 271 Податковий інспектор ІІІ ділянки, 1905 - 1919 рр. Опис 2

Ф. 271 Податковий інспектор ІІІ ділянки, 1914 - 1916 рр. Опис 3

Ф. 272 Податковий інспектор 4-ої ділянки, 1917-1921 рр.

Ф. 273 Податковий інспектор 5-ої ділянки м. Миколаїв, 1917 - 1919 рр.

Ф. 275 Миколаївське казначейство, 1878 - 1920 рр.

Ф. 277 1-й округ Херсонського акцизного управління, 1891 - 1919 рр.

Ф. 279 Очаківська міська ратуша, 1818 - 1865 рр.

Ф. 280 Миколаївський міський магістрат, 1804 - 1866 рр.

Ф. 282 Миколаївський міський з'їзд мирових суддів, 1914 - 1919 рр.

Ф. 291 Гур'ївський волосний суд Херсонської повіту, 1913 - 1918 рр.

Ф. 292 Миколаївський міський сирітський суд, 1808 - 1922 рр.

Ф. 293 Очаківський міський сирітський суд, 1872 - 1879 рр.

Ф. 294 Ландауський волосний суд, 1895, 1896, 1898, 1901, 1902, 1910, 1912 рр.

Ф. 295 Верхній сільський суд одинадцятої ділянки херсонського мирового округу с. Богоявленськ, 1914-1915 рр.

Ф. 296 Кисляківський волосний суд, 1914 - 1916 рр.

Ф. 297 Миколаївський суднобудівний завод 'Наваль' бельгійського акціонерного товариства, 1895 - 1920 рр. Опис 1 (стр 1 - 49)

Ф. 297 Миколаївський суднобудівний завод 'Наваль' бельгійського акціонерного товариства, 1895 - 1920 рр. Опис 1 (стр 50 - 102)

Ф. 297 Миколаївський суднобудівний завод 'Наваль' бельгійського акціонерного товариства, 1895 - 1920 рр. Опис 1 (стр 103 - 153)

Ф. 297 Миколаївський суднобудівний завод 'Наваль', 1897 - 1918 рр. Опис 2

Ф. 297 Миколаївський суднобудівний завод 'Наваль', 1897 - 1920 рр. Опис 3

Ф. 298 Миколаївський казенний винний склад № 3 Херсонського Акцизного управління, 1896 - 1921 рр.


Ф. 300 Миколаївський суднобудівний завод російського акціонерного товариства 'Руссуд', 1911 - 1919 рр. Опис 1 (стр 1 - 23)

Ф. 300 Миколаївський суднобудівний завод російського акціонерного товариства 'Руссуд', 1911 - 1919 рр. Опис 1 (стр 24 - 45)

Ф. 300 Миколаївський суднобудівний завод російського акціонерного товариства 'Руссуд' ,1911 - 1919 рр. Опис 1 (стр 46 - 68)

Ф. 300 Миколаївський суднобудівний завод російського акціонерного товариства 'Руссуд', 1911 - 1919 рр. Опис 1 (стр 69 - 92)

Ф. 300 Миколаївський суднобудівний завод російського акціонерного товариства 'Руссуд', 1911 - 1919 рр. Опис 1 (стр 93 - 108)

Ф. 300 Миколаївський суднобудівний завод російського акціонерного товариства 'Руссуд', 1912 - 1917 рр. Опис 2

Ф. 300 Заводоуправління російського суднобудівного акціонерного товариства миколаївських заводів і верфей, 1909 - 1917 рр. Опис 3

Ф. 301 Трубочний і електромеханічний завод "Темвод" м. Миколаєва, 1915-1919 рр.

Ф. 302 Миколаївське відділення "Загальної компанії електрики", 1912 - 1919 рр.

Ф. 306 Данилов В.М. (1860-1919 рр.) Генерал-лейтенант інспектор артилерії 4-го армійського корпусу 6 армії, 1896 - 1919 рр.

Ф. 308 Миколаївська міська лікарня, 1861-1919 рр.

Ф. 309 Миколаївське відділення товариства піклування про бідних армійського та флотського духовенства, 1880 - 1894 рр.

Ф. 310 Притулок Миколаївського благодійного товариства, 1906-1907 рр.

Ф. 313 Антонівська волостная земська управа, 1917 - 1918 рр.

Ф. 316 Богоявленська волостна земська управа, 1918 р

Ф. 318 Вознесенська міщанська управа, 1875, 1914 - 1919 рр.

Ф. 319 Воскресенська волостна земська управа, 1917 - 1919 рр.

Ф. 320 Громоклей-Архангельська волостна земська управ, 1919 р.

Ф. 321 Інгульська волостна земська управа, 1919 р.

Ф. 322 Ільїн-Парутінська волостна земська управа, 1918 р.

Ф. 324 Миколаївське міщанське товариство, 1828 - 1880 рр.

Ф. 331 Вознесенська міська управа, 1889-1893, 1902, 1911, 1913, 1918-1919 рр.

Ф. 332 Миколаївська жіноча гімназія 'Товариства батьків, 1917 - 1920 рр.


Ф. 333 Петровська волостна земська управа, 1917 р.

Ф. 334 Явкинське сільське кредитне товариство, 1904-1907 рр.

Ф. 335 Херсонська губернська межова канцелярія, 1801 - 1906 рр Опис 1

Ф. 335 Херсонська губернська межова канцелярія, 1802 - 1896 рр Опис 2

Ф. 336 Миколаївський комітет всеросійського союзу міст допомоги воєним, хворим та пораненим, 1917 - 1919 рр.

Ф. 337 Володимирське вище навчальне училище, 1918 - 1920 рр.

Ф. 342 Пересадівське сільське правління, 1918 р.

Ф. 378 Миколаївський нотаріальний архів Одеської контрольної палати, 1870-1918 рр.

Ф. 379 Контора миколаївського нотаріуса Белін-Беліновича, 1871-1878 рр.

Ф. 382 Миколаївський нотаріус Кузнєцов С., 1880 - 1907 рр.

Ф. 383 Миколаївський нотаріус І. Поржицький, 1869 - 1882 рр.

Ф. 395 Єврейська синагога м. Очаків, 1862 - 1865 рр.

Ф. 396 Єврейська синагога с. Бобровий кут, 1853 - 1854, 1857-1863 рр.

Ф. 406 Контора нотаріуса Кирейчука, посад Березнегувате, 1899-1913 рр.

Ф. 407 Вавіловське сільськогосподарське кредитне товариство, 1909 - 1919 рр.

Ф. 408 Калузьке кредитне товариство 1914 - 1915 рр.

Ф. 410 ОАФ Церкви Херсонського повіту Херсонської губернії, 1795 - 1917 рр.

Ф. 412 Отбедо-Васильївське волостне правління, 1913 - 1917 рр.

Ф. 414 Очаківська портова митниця, 1792 - 1806 рр.

Ф. 415 Вознесеньский губернський магистрат, 1795 - 1797 рр.

Ф. 416 Вознесенська верхня розправа, 1796 - 1797 рр.

Ф. 417 Очаківське кріпосне казначейство, 1915 - 1916 рр.


Ф. 424 Контора нотаріуса С.М.Шмакова, 1870 - 1877 рр.

Ф. 425 Контора нотаріуса А.Н. Томачинського, 1893 р.

Ф. 426 Контора нотаріуса Я.Б. Епштейна, 1891 - 1897 рр.

Ф. 427 Контора нотаріуса М.М. Никитюка, 1904 - 1918 рр. Опис 1

Ф. 427 Контора нотаріуса М.М. Никитюка, 1904 - 1916 рр. Опис 2

Ф. 429 Покровський молитовний будинок с. Сергіївка, 1818 - 1859 рр.

Ф. 431 Козьма Олександр Кондратович, землевласник, 1902-1916 рр.

Ф. 432 Контора нотаріуса Н.В. Гаусмана, 1910 - 1914 рр.

Ф. 433 Контора нотаріуса И.Н. Добровольського, 1870 - 1892 рр.

Ф. 434 Контора нотаріуса О. Кривицького, 1898 - 1912 рр.

Ф. 435 Контора нотаріуса Д.М. Клечковського, 1892 - 1913 рр.

Ф. 436 Миколаївське відділення Балтійського суднобудівного та механічного заводів морського відомства, 1912 - 1919 рр.

Ф. 437 Контора нотаріуса Добровольського Л.І., 1907-1913 рр.

Ф. 438 Контора Новоодеського нотаріуса Синельника, 1911 - 1918 рр.

Ф. 439 Вознесенська палата цивільного суду, 1795 р. Опис 1

Ф. 439 Вознесенська палата цивільного суду м. Вознесенськ, 1796 р. Опис 2

Ф. 439 Вознесенська палата цивільного суду м. Вознесенськ, 1796 р. Опис 3

Ф. 440 Миколаївський ракетний завод головного артилерійського правління, 1909 - 1913 рр. Опис 1

Ф. 440 Миколаївський ракетний завод головного артилерійського правління, 1890, 1892 - 1893 рр. Опис 2

Ф. 441 Пристав хуторів міста Миколаїва, 1870 - 1911 рр.

Ф. 442 Пристав портової частини поліції м. Миколаїв, 1873 - 1912 рр.

Ф. 443 Пристав Одеської частини поліції м. Миколаїв, 1855 - 1910 рр.


Ф. 444 Миколаївська тимчасова тюремно-будівельна комісія, 1907 - 1917 рр.

Ф. 445 Піклування над Миколаївським виправним арештантським відділенням, 1904 - 1917 рр.

Ф. 446 Миколаївське виправне арештантське відділення, 1909 - 1915 рр.

Ф. 447 Голєніщев Аркадій Васильович - генерал, дійсний член Російського географічного товариства, 1807-1887 рр.

Ф. 448 Страдомський Василь Андрійович - старший судновий лікар Чорноморського флотського екіпажу, 1830-1957 рр.

Ф. 450 Вознесенська палата карного суду, 1796 р.

Ф. 451 Гмирьов О.М. робітничий поет революціонер, 1902, 1906, 1917 рр.

Ф. 452 Новобузький сільский староста, 1899 - 1900 рр.

Ф. 454 Вознесеньский совісний суд, 1795 - 1797 рр.

Ф. 455 Контора нотаріуса Устинова Сергія Михайловича, 1912 р.

Ф. 456 Очаківський нотаріус Павлович Вітольд Іосафатович, 1907 - 1908, 1917-1918 рр.

Ф. 457 Контора нотаріуса Гусікова Олександра Михайловича, 1914 р.

Ф. 458 Очаківський нотаріус Фірер Соломон, 1877 - 1906 рр.

Ф. 459 Ольвіопільский повітовий суд м. Ольвіопіль, 1805, 1810, 1826 рр.

Ф. 460 Контора нотаріуса Фотинського Івана Петровича, 1883 р.

Ф. 461 Контора нотаріуса Вергілесова Сергія Агафоновича, 1871-1889 рр.

Ф. 462 Контора нотаріуса Вишневського Леонтія Балтазаровича, 1885-1888 рр.

Ф. 463 Нотаріус м. Ольвіопіль Томішевський, 1907 - 1913 рр.

Ф. 464 Нотаріус м. Ольвіопіль Левіцький, 1889 - 1902 рр. Опис 1

Ф. 464 Нотаріус м. Ольвіопіль Левіцький, 1902 - 1906 рр. Опис 2

Ф. 468 Аркас М.М. (1852 - 1909 рр) - український композитор, голова Миколаївського товариства 'Просвіта', 1891 - 1909, 1912 рр.

Ф. 470 Гайдученко Сергій Іванович (1866-1922рр) голова Миколаївської міської музейної комісії, 1901 - 1922 рр.

Ф. 472 Миколаївський відділ Всеросійського Союзу допомоги рідних, близьких і співчуваючих російським військовополоненим при Головному комітеті Всеросійського Союзу міст, 1917-1918 рр.

Ф. 473 Єленський повітовий суд, 1795 - 1796 рр.

Ф. 475 ОАФ Церкви Єлісаветградського (Бобринецького) повіту, 1795 - 1892 рр.

Ф. 477 Свято-Покровська церква м. Богопіль, 1840 - 1864 рр.

Ф. 478 Катеринівська церква с. Катеринівка Анананьєвськго повіту, 1860 - 1869 рр.

Ф. 479 Пристав Московської частини поліції м. Миколаїв, 1855 - 1913 рр.

Ф. 480 Пристав 1-ої адміралтейської частини поліції м. Миколаїв, 1854 - 1909 рр.

Ф. 481 Пристав 2-ої адміралтейської частини поліції м. Миколаїв, 1859 - 1901 рр.

Ф. 482 Пристав Річкової частини поліції м. Миколаїв, 1870-1871, 1880, 1888, 1890-1891 рр.

Ф. 483 Кокізов Д.М. головний редактор газети 'Южанін', 1864 - 1925 рр.

Ф. 484 Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували на території Миколаївської області опис 1, 1804-1925 рр.

Ф. 484 Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували на території Миколаївської області опис 2, 2004 р.

Ф. 485 Скобелевське сільське управління, 1915-1918 рр.