Головне меню

Описи на фонди радянського періоду та періоду незалежності з ф. Р-501 по ф. Р-1000

Друк

ф.Р-751 Місцевий комітет професійної спілки радянських і торгових службовців Миколаївської окружної контрольної комісії робітничо-селянської інспекції, 2 од.зб., 1926-1927 рр.

ф.Р-752 Місцевий комітет професійної спілки радянських і торгових службовців при Миколаївському районному виконавчому комітеті, 3 од.зб., 1926-1928 рр. оп.1, 1926-1928 рр.

ф.Р-753 Місцевий комітет професійної спілки радянських і торгових службовців Миколаївської окружної камери інспекції Праці, 39 од.зб., 1922-1933 рр. .оп.1, 1922-1933 рр.

ф.Р-754 Місцевий комітет професійної спілки радянських і торгових службовців Миколаївського робочого кооперативу, 1 од.зб., 1926-1928 рр. оп.1, 1926-1928 рр.

ф.Р-755 Місцевий комітет професійної спілки радянських і торгових службовців при Миколаївському сільськогосподарському банку, 4 од.зб., 1927-1930 рр. оп.1, 1927-1930 рр.

ф.Р-756 Миколаївське окружне відділення професійної спілки працівників місцевого транспорту, 279 од.зб., 1923-1930 рр. оп.1, 1923-1930 рр.

ф.Р-757 Миколаївський губернський відділ професійної спілки працівників місцевого транспорту, 19 од.зб., 1921-1923 рр. оп.1, 1921-1923 рр.

ф.Р-758 Місцевий комітет професійної спілки радянських і торгових службовців управління промислової міліції Миколаївських державних заводів,3 од.зб., 1926-1927 рр. оп.1, 1926-1927 рр.

ф.Р-759 Миколаївський губернський відділ професійної спілки працівників швейної промисловості, 21 од.зб., 1920-1923 рр. оп.1, 1920-1923 рр.

ф.Р-760 Миколаївський окружний відділ професійної спілки працівників швейної промисловості, 66 од.зб., 1923-1930 рр. оп.1, 1923-1930 рр.

ф.Р-762 Новобузький волосний осередок професійної спілки працівників освіти, 2 од.зб., 1921-1922 рр. оп.1, 1921-1922 рр.

ф.Р-765 Вознесенський повітовий відділ професійної спілки працівників освіти, 1 од.зб., 1922 р. оп.1, 1922 р.

ф.Р-766 Вознесенський повітовий відділ професійної спілки працівників комунального господарства, 11 од.зб., 1921-1922 рр. оп.1, 1921-1922 рр.

ф.Р-767 Комітет професійної спілки службовців Вознесенського повітового виконкому Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 8 од.зб., 1920-1921 рр. оп.1, 1920-1921 рр.

ф.Р-768 Правління об'єднання легкових і ломових візників-одиночок, 18 од.зб., 1924-1930 рр. оп.1, 1924-1930 рр.

ф.Р-769 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при пайовому будівельному товаристві "Пайбуд", 4 од.зб., 1929-1930 рр. оп.1, 1929-1930 рр.

ф.Р-771 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при будуванні електростанції, 13 од.зб., 1929 р. оп.1, 1929 р.

ф.Р-772 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при будуванні будинку Миколаївського окружного виправно-трудового управління,2 од.зб., 1929 р. оп.1, 1929 р.

ф.Р-773 Миколаївський окружний відділ професійної спілки радянських і торгових службовців, 76 од.зб., 1923-1929 рр. оп.1, 1923-1928 рр.

ф.Р-773 Миколаївський окружний відділ професійної спілки радянських і торгових службовців, 76 од.зб., 1923-1929 рр. оп.2, 1924-1929 рр.

ф.Р-775 Миколаївський районний комітет Всеросійської професійної спілки робітників металістів, 717 од.зб., 1917-1930 рр. оп.1, 1917-1930 рр.

ф.Р-776 Миколаївське окружне відділення професійної спілки працівників медично-санітарної справи "Медсанпраця",6 од.зб., 1926-1929 рр. .оп.1, 1926-1929 рр.

ф.Р-777 Миколаївський губернський відділ професійної спілки працівників медично-санітарної справи "Медсанпраця", 45 од.зб., 1920-1922 рр. оп.1, 1920-1922 рр.

ф.Р-778 Миколаївська окружна Рада професійної спілки, 390 од.зб., 1923-1930 рр. оп.1, 1923-1930 рр.

ф.Р-779 Миколаївська губернська рада професійних спілок, 157 од.зб., 1919-1923 рр. оп.1, 1919-1923 рр.

ф.Р-780 Миколаївська повітова рада професійних спілок, 24 од.зб., 1922-1924 рр. оп.1, 1922-1924 рр.

ф.Р-783 Окружний відділ професійної спілки працівників мистецтв, 126 од.зб., 1923-1930 рр. оп.1, 1923-1930 рр.

ф.Р-786 Груповий комітет дрібних державних підприємств при Миколаївському окружному відділі професійної спілки радянських і торгових службовців, 3 од.зб., 1926-1927 рр. оп.1, 1926-1927 рр.

ф.Р-789 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при Миколаївському черепично-бетонному заводі "Змичка", 6 од.зб., 927-1930 рр. оп.1, 1927-1930 рр.

ф.Р-790 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при будуванні клубу ім. Свердлова, 4 од.зб., 1927 р. оп.1, 1927 р.

ф.Р-791 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при будуванні будинку по вулиці Рибній № 38, 3 од.зб., 1927 р. оп.1, 1927 р.

ф.Р-792 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при будуванні бойні, 4 од.зб., 1927-1928 рр., оп.1, 1927-1928 рр.

ф.Р-793 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при будуванні клубу ім. Подвольського, 6 од.зб., 1927 р. оп.1, 1927 р.

ф.Р-794 Робітничий комітет професійної спілки будівельників при монтажно-будівельному управлінні південного машинобудівельного тресту,39 од.зб., 1926-1929 рр. оп.1, 1926-1929 рр.

ф.Р-796 Місцевий комітет професійної спілки будівельників колективу деревообробників Миколаївської державної будівної контори, 2 од.зб., 1926-1927 рр. оп.1, 1926-1927 рр.

ф.Р-797 Робітничий комітет професійної спілки будівельників Миколаївської контори "Індубуд", 33 од.зб., 1926-1928 рр., оп.1, 1926-1928 рр. 

Пошук