Головне меню

Описи на фонди колишнього партійного архіву з ф.П-901 по ф.П-1200

Print

ф.П-901 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу "Комунар" с. Новопетрівка Снігурівського району, 80 од.зб., 1950-1987 рр. оп.1, 1950-1987 рр.

ф.П-907 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу "Жовтень" с. Ясногородка Єланецького району, 72 од.зб., 1949-1987 рр. оп.1, 1949-1987 рр.

ф.П-914 Первинна організація Комуністичної партії України радгоспу "Братський" с. Антонове Братського району, 63 од.зб., 1945-1987 рр. оп.1, 1945-1987 рр.

ф.П-916 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Енгельса с. Мостове Братського району, 39 од.зб., 1947-1981 рр. оп.1, 1947-1958, 1961-1981 рр.

ф.П-918 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу "40-років Жовтня" с. Кам'яно-Костувате Братського району, 36 од.зб., 1948-1961, 1963-1981 рр. оп.1, 1948-1961, 1963-1981 рр.

ф.П-919 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Карла Маркса с. Костувате Братського району, 44 од.зб., 1949-1981 рр. оп.1, 1949-1981 рр.

ф.П-920 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Леніна с. Сергіївка Братського району, 66 од.зб., 1946-1987 рр. оп.1, 1946-1987 рр.

ф.П-922 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Куйбишева с. Новомар'ївка Братського району, 50 од.зб., 1947-1981 рр. оп.1, 1947-1981 рр.

ф.П-926 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. XVI партз'їзду с. Кам'януватка Братського району, 12 од.зб., 1946-1957 рр. оп.1, 1946-1957 рр.

ф.П-927 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. Леніна смт Братське Братського району, 51 од.зб., 1949-1987 рр. оп.1, 1949-1987 рр.

ф.П-928 Первинна організація Комуністичної партії (більшовиків) Укра-їни колгоспу "Шлях пролетарія" с. Вікторівка Братського району, 1 од.зб., 1949 р. оп.1, 1949 р.

ф.П-930 Первинна організація Комуністичної партії України виконкому Ганнівської сільської Ради депутатів трудящих, 8 од.зб., 1947-1954 рр. оп.1, 1947-1954 рр.

ф.П-931 Первинна організація Комуністичної партії України виконкому Братської селищної Ради депутатів трудящих, 15 од.зб., 1946-1960 рр. оп.1, 1946-1960 рр.

ф.П-934 Первинна організація Комуністичної партії (більшовиків) Укра-їни Братського районного відділу Міністерства Державної безпеки УРСР, 5 од.зб., 1946-1950 рр. оп.1, 1946-1950 рр.

ф.П-935 Первинна організація Комуністичної партії України відділу внутрішніх справ виконкому Братської районної Ради народних депута-тів, 35 од.зб., 1946-1981 рр. оп.1, 1946-1981 рр.

ф.П-936 Первинна організація Комуністичної партії України Братських районних народного суду і прокуратури, 26 од.зб., 1948-1973 рр. оп.1, 1948-1958, 1960-1973 рр.

ф.П-940 Первинна організація Комуністичної партії України залізничної станції Новополтавка, 21 од.зб., 1957-1981 рр. оп.1, 1957-1961, 1968-1981 рр.

ф.П-942 Первинна організація Комуністичної партії України зернорадго-спу "Червона Баштанка" с. Новополтавка Новобузького району, 72 од.зб., 1946-1987 рр. оп.1, 1946-1958, 1960-1987 рр.

ф.П-944 Первинна організація Комуністичної партії України Привіль-нянської машинно-тракторної станції, 19 од.зб., 1945-1959 рр. оп.1, 1945, 1947, 1949, 1951-1959 рр.

ф.П-945 Первинна організація Комуністичної партії України Інгульської машинно-тракторної станції, 18 од.зб., 1945-1958 рр. оп.1, 1945-1958 рр.

ф.П-946 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу ім. XXI з'їзду КПРС с. Новобірзулівка Баштанського району, 40 од.зб., 1947-1981 рр. оп.1, 1947-1981 рр.

ф.П-950 Первинна організація Комуністичної партії України колгоспу "Комунар" с. Костичеве Баштанського району, 49 од.зб., 1948-1987 рр. оп.1, 1948-1987 рр. 

Пошук