Доступ до публічної інформації

Print

 

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

 

Для оформлення інформаційного запиту

 

Електронна пошта: [email protected]сhives.gov.ua
усно: телефон (0512) 76 65 65; 21 40 31
телефаксом: (0512) 37 00 65
письмово: 54001, м. Миколаїв, вул. Московська, 1(на конверті вказувати "Публічна інформація");

Держархів Миколаївської області повідомляє, що запити щодо надання інформації за документами Національного архівного фонду України, які перебувають на зберіганні у Державному архіві Миколаївської області, відповідно до пункту 2 статті 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» підпадають під юрисдикцію Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» і підлягають виконанню у терміни, визначені п. 9.3.2.3 «Основних правил роботи архівів України».

Роз'яснення Державної архівної служби України щодо дотримання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Нормативно-правова база

Інформація про діяльність держархіву Миколаївської області

Інформація про посадових осіб, на яких покладено обов’язки по забезпеченню виконання законодавства про доступ до публічної інформації у Державному архіві Миколаївської області

Вимоги до оприлюднення інформації розпо-рядниками згідно вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Перелік документів, що знаходяться у воло-дінні Державного архіву Миколаївської області, які містять публічну інформацію

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Форма запиту на публічну інформацію

Порядок складення та подання до Державного архіву Миколаївської області запитів на інформацію

Інструкція з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію

Роз'яснення Державного комітету телебачення та радіомовлення України як центрального органу виконавчої влади з формування та реалізації державної політики в інформаційній сфері щодо віднесення архівних відомостей до категорії публічної інформації при виконанні запитів та заяв юридичних і фізичних осіб

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Державному архіві Миколаївської області

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Державному архіві Миколаївської області за 2015 рік

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Державному архіві Миколаївської області за 2016 рік

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Державному архіві Миколаївської області за 2017 рік

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Державному архіві Миколаївської області за 2018 рік

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Державному архіві Миколаївської області за 2019 рік

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Державному архіві Миколаївської області за 2020 рік

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Державному архіві Миколаївської області за 2021 рік

Система обліку публічної інформації ведеться в журнальному форматі. З цією інформацією можна ознайомитись за адресою: м. Миколаїв, вул. Московська, 1, приймальня.

 

Пошук