Зарубіжна архівна україніка

Print

В результаті пошукової роботи, яка проводилася в 70-80 рр. минулого століття Людковським С.С., директором Державного архіву Миколаївської області, виявлені  документи, що стосуються історії Миколаївської області у фондах  архівів Росії.

В 2006 році у держархіві був створений Реєстр мікрофотокопій із зарубіжних архівів, до якого ввійшли 5 колекцій мікрофільмів 4295 кадрів негативів та позитивів, що відображають історію Миколаївщини. Оригінали документів знаходяться на зберіганні в: Державному архіві Російської Федерації, Російському державному історичному архіві, Російському державному архіві стародавніх актів, Російському державному архіві військово-морського флоту та Російському державному військово-історичному архіві. Складені картки централізованого державного обліку документів зарубіжної архівної Україніки, 2-ій примірник яких знаходиться на обліку в Центральному державному архіві зарубіжної українікі м. Києва.

Крім того, в у Російському державному архіві військово-морського флоту виявлені   фонди, що містять документи про історію Миколаївщини:

 

№ фонду

 

Назва фонду

Кількість одиниць збері-гання

Крайні дати докумен-тальних матеріалів

1

2

3

4

 

Фонди установ дореволюційного періоду

 

 

 

90

Миколаївський військово-морський порт

6221

1730-1918

243

Управління головного командира (що стосується м.Миколаєва)

9886

1791-1910

245

Чорноморське адміралтейське управління і канцелярія будування м.Миколаєва

133

1784-1799

97

Канцелярія управляючого флотськими екіпажами і кадрами

14

1847-1859

99

Портовий екіпаж Миколаївського порту

10

1859-1866

92

Зведений загін у м.Миколаєві

1

1834

123

Канцелярія завідуючого запасними роботами 4-ої флотської дивізії

7

1854-1856

98

Канцелярія начальника портових робіт Чорноморсько-го флоту у м.Миколаєві

8

1852-1859

105

Миколаївський флотський екіпаж

531

1900-1917

91

Завідуючий морськими командами у м.Миколаєві

8

1862-1866

392

Управління Миколаївської інженерної команди Пів-денного округу морської будівельної частини

80

1838-1859

1255

Штаб командуючого військами в м.Миколаєві

16

1863-1866

1034

Призова комісія в м.Миколаєві

13

1808-1881

1065

Тимчасовий розпорядчий комітет по головному управлінню Чорноморського флоту і портів, м.Миколаїв

32

1822-1832

1111

Завідуючий інвалідними хуторами в Миколаєві і Севастополі

8

1860-1870

1183

Завідуючий казенними садами у м. Миколаєві

22

1860-1883

1024

Миколаївський морський госпіталь

406

1840-1916

1098

Головний лікар Чорноморського флоту і портів

31

1808-1832

93

Головний лікар і медичний інспектор Миколаївського порту

3

1892-1897

1171

Канцелярія військово-морського прокурора в м. Миколаєві

260

1869-1881

106

Військово-морський суд Миколаївського порту

936

1868-1895

89

Миколаївські морські арештантські роти

46

1823-1857

904

Ощадно-допоміжна каса Миколаївського порту

100

1892-1916

1037

Головна стройова комісія Головного управління Чор-номорського флоту і портів

14

1830-1838

512

Центральний комітет правління Російського суднобу-дівного товариства і товариства Миколаївських заводів і верфів

1879

1912-1918

95

Завідуючий тимчасовими учбовими класами в Миколаєві

8

1862-1866

101

Флотське училище малолітніх юнг Чорноморського флоту в Миколаєві

43

1809-1856

102

Реміснича портова школа Миколаївського порту

219

1862-1914

96

Чорноморська гардемаринська рота

11

1855-1858

100

Морські юнкерські класи в Миколаєві

80

1872-1882

912

Фельдшерська школа при Миколаївському морському госпіталі

16

1902-1917

1088

Училище для дочок нижчих чинів

186

1827-1883

 

Фонди установ радянського періоду

 

 

Р-141

Командуючий морськими і річковими силами Південно-Західного фронту

62

1920

Р-415

Миколаївський морський госпіталь

51

1917-1922

Р-506

Дивізіон посильних суден діючого загону

7

1920-1921

Р-761

55-й окремий авіаційний загін

16

1926-1929

Р-114

1-й флотський півекіпаж

71

1920-1921

 

Фонди особового походження

 

 

8

Грейг Олексій Самуїлович, адмірал, Миколаївський і Севастопольський військовий губернатор

1020

1775-1858

12

Копитов Микола Васильович, адмірал, Миколаївський військовий губернатор

422

1845-1915

Для виявлення документів в вищезазначених фондах потрібна додаткова дослідницька робота.

Реєстр колекцій мікрофільмів зарубіжної україніки, що зберігаються в Державному архіві Миколаївської області

 

Пошук