Миколаївщина: нариси історії революції 1917–1921 років

Друк

Миколаївщина: нариси історії революції 1917–1921 років/ Л. Л. Левченко, Л. А. Вовчук, О. В. Волос та ін. –Миколаїв :Іліон, 2017. –280 с. –(Серія «Миколаївщина. 100-річчяподій Української революції 1917–1921 років»).

ISBN 978-617-534-444-6

Серія книг «Миколаївщина. 100-річчя подій Української революції 1917–
1921 років» має на меті висвітлити історичний та джерельний матеріал
революційних подій на Миколаївщині, пов’язаних із визвольною боротьбою та утвердженням української державності.У першій книзі серії розглядаються державотворчі процеси на Миколаївщині в добу Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр. Приділено увагу діяльності армії, флоту, селянському повстанському руху, етнічним, міжнародним, релігійним, освітнім та культурно-просвітницьким аспектам.
Розрахована на викладачів, науковців, краєзнавців та всіх, кому цікава
історія рідного краю.

УДК 94:323.27(477.73)"1917/1921

 

Миколаївщина: нариси історії революції 1917–1921 років.