Анотовані реєстри державного архіву Миколаївської області

Print

Реєстр фондів меморіального характеру, в документах яких відбилася інформація про причини, перебіг та наслідки Голодомору 1932-1933 рр. в Миколаївській області. Том 2-1

 

Файл у форматі DOC:
Зміст
стор. 4 - 977
стор. 978 - 1941
стор. 1942 - 2939
стор. 2940-3933
стор. 3934 - 4954
стор. 4955 - 5789
стор. 5790 - 6376
стор. 6377 - 7415

РЕЄСТР ПОМЕРЛИХ У РОКИ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Державний архів Миколаївської області. - Миколаїв, 2010. - 7415 с.

Розрахований на істориків, краєзнавців, архівістів, викладачів і студентів вузів, генеалогів, усіх, хто цікавиться історією Миколаївщини.


Файл у форматі:
PDF (1,2 MБ)
ZIP (0,9 MБ)
Державний архів Миколаївської області: Анотований реєстр. - Т. 1. Фонди дорадянського періоду /
Державний комітет архівів України. Державний архів Миколаївської області. - Миколаїв, 2006. - 160 с.

ББК 79.3Укр1я2
Д36
УДК 930.255 (477.73)(035)

ISBN 966-8225-13-10

© Державний комітет архівів України, 2006
© Державний архів Миколаївської області, 2006

Довідник містить відомості про склад і зміст документів фондів дорадянського періоду Державного архіву Миколаївської області, а також інформацію про фонди, передані до інших архівів та знищені в період Другої світової війни (1939-1945). Довідник супроводжує комплекс покажчиків.
Пропоноване видання входить до архівних довідників за програмою "Архівні зібрання України" (2001-2005), серія "Анотовані реєстри описів фондів". Том перший - Анотований реєстр описів фондів після 1917 р.
Готується путівник по фондах Державного архіву Миколаївської області.
Розрахований на істориків, краєзнавців, архівістів, викладачів і студентів вузів, генеалогів, усіх, хто цікавиться історією Миколаївщини.


Файл у форматі:

PDF

Державний архів Миколаївської області: Реєстр метричних книг

Стисла інформація про фонди, до яких входять метричні книги православ’я
Актові записи в метричних книгах велись російською мовою. Географічні межі охоплюють не тільки сучасну Миколаївську область, а й населені пункти Дніпропетровської, Кіровоградської, Одеської та Херсонської областей.
Довідковий апарат складено до фонду Ф-484 „Колекція метричних книг установ релігійних культів, що існували на території Миколаївської області” у вигляді „Алфавітних книг народжених, одружених та померлих громадян православного віросповідання” за 1862-1925 рр.

© Державний архів Миколаївської області, 2007


Анотація до довідника документів НАФ, що зберігаються в музеях Миколаївської області

© Державний архів Миколаївської області, 2006

Довідник містить відомості про документи Національного архівного фонду (НАФ), що зберігаються в музеях Миколаївської області. В довідник включена інформація про документи НАФ Миколаївського краєзнавчого му-зею (м. Миколаїв), Музею суднобудування і флоту (м. Миколаїв), Музею "Підпільно-партизанського руху на Миколаївщині у роки Великої Вітчизня-ної війни" (м. Миколаїв), Первомайського краєзнавчого музею (м. Перво-майськ), Кримківського музею "Партизанська Іскра" (с. Кримка Первомайсь-кого району), Баштанського народного історико-краєзнавчого музею (м. Ба-штанка), Музею адмірала С.Й.Макарова при Національному університеті ко-раблебудування (м. Миколаїв).

Пропонований довідник складений в рамках програми "Архівні зібрання України", серія "Архівні установи України".

Розрахований на істориків, краєзнавців, архівістів, викладачів і студентів вузів, усіх, хто цікавиться історією Миколаївщини.

 

Розділи довідника:
Меморіальний музей адмірала С.Й. Макарова Меморіальний музей
адмірала С.Й. Макарова

DOC (30,0 KB)
  Миколаївський музей суднобудування і флоту Миколаївський музей
суднобудування і флоту

DOC (49,6 KB)
Миколаївський обласний краєзнавчий музей Миколаївський обласний
краєзнавчий музей

DOC (65,0 KB)
  Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни Підпільно-партизанський рух на Миколаївщині
в роки Великої Вітчизняної війни

DOC (39,0 KB)

Реєстр колекцій мікрофільмів зарубіжної україніки, що зберігаються в Державному архіві Миколаївської області Файл у форматі:
DOC (0,55 MБ)
ZIP (0,07 MБ)
Реєстр колекцій мікрофільмів зарубіжної україніки, що зберігаються в Державному архіві Миколаївської області

© Державний архів Миколаївської області, 2006

Реєстр містить відомості про колекції мікрофільмів документів, що відображають історію Миколаївщини. Оригінали документів знаходяться на зберіганні в державних архівах Росії: Державному архіві Російської Федерації (м. Москва), Російському державному історичному архіві (м. Санкт-Петербург), Російському архіві стародавніх актів (м. Москва), Російському державному архіві військово-морського флоту (м. Санкт-Петербург), Російському державному військово-історичного архіві (м. Москва). Реєстр підготовлений для міжнародного довідника "Зарубіжна україніка в колекціях мікрофільмів державних архівів України".

Розрахований на істориків, краєзнавців, архівістів, викладачів і студентів вузів, усіх, хто цікавиться історією Миколаївщини.


Файл у форматі:
DOC (0,27 MБ)
Реєстр розсекречених фондів у 2007-2010 рр.

Розрахований на істориків, краєзнавців, архівістів, викладачів і студентів вузів, усіх, , хто цікавиться історією Миколаївщини.


Реєстр розсекречених фондів Файл у форматі:
DOC (0,86 MБ)
Реєстр розсекречених фондів

До реєстру включені фонди, друкований фонд науково-довідкової бібліотеки, інформація яких повністю або частково розсекречені за період з 1989 по 2001 р.р. Джерелами для підготовки реєстру були списки, аркуші та описи фондів. Реєстр складається з двох розділів: фонди дорадянського періоду та фонди радянського періоду. До розділу "Фонди дорадянського періоду" включено 8 розсекречених фондів, до розділу "Фонди радянського періоду" - 412 фондів та розсекречений спецфонд бібліотеки архіву.

Розрахований на істориків, краєзнавців, архівістів, викладачів і студентів вузів, усіх, , хто цікавиться історією Миколаївщини.


Реєстр фондів періоду нацистської окупації Миколаївської області (1941-1944 р.р.) Файл у форматі:
DOC (1,33 MБ)
Реєстр фондів періоду нацистської окупації Миколаївської області (1941-1944 р.р.)

Реєстр складений до 60-річчя Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 р.р. До реєстру включені описові статті на 348 фондів періоду окупації Миколаївської області 1941-1944 р.р. Пропонований реєстр входить до складу архівного довідника "Фонди періоду нацистської окупації України 1941-1944 р.р.". До реєстру включена інформація про Миколаївську обласну комісію по сприянню в роботі надзвичайної комісії по установленню і розслідуванню злодіянь, вчинених німецько-фашистськими загарбниками і їх спільниками, і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР (фонд № 1894).

Розрахований на істориків, краєзнавців, архівістів, викладачів і студентів вузів, усіх, , хто цікавиться історією Миколаївщини.


Файл у форматі:
DOC (1,55 MБ)
Реєстр фондів меморіального характеру, до складу яких входять документи про голод 1921-1923 р.р.

Розрахований на істориків, краєзнавців, архівістів, викладачів і студентів вузів, усіх, кому не байдуже відновлення історичної справедливості та вшанування пам'яті жертв та постраждалих від голодомору.


РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ МЕМОРІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ З ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ, ЯКІ СВІДЧАТЬ ПРО ПРИЧИНИ, ПЕРЕБІГ ТА НАСЛІДКИ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Файл у форматі:
DOC (1,19 MБ)
Реєстр документів меморіального характеру з фондів державного архіву, які свідчать про причини, перебіг та наслідки голодомору 1932-1933 років у Миколаївській області

Реєстр складений відповідно до доручення Президента України щодо створення реєстру фондів меморіального характеру. Метою складання реєстру є максимально повне оприлюднення інформації про склад і зміст архівних документів, пов'язаних з трагічними сторінками минулого Українського народу, насамперед фактами геноциду. Складання реєстру викликане необхідністю відновлення історичної справедливості, належного вшанування всіх жертв та постраждалих громадян України, незалежно від національності, віровизнання, політичних переконань.

До реєстру включені описові статті на 8 фондів, до складу яких входять документи про голодомор 1932-1933 р.р.

Розрахований на істориків, краєзнавців, архівістів, викладачів і студентів вузів, усіх, кому не байдуже відновлення історичної справедливості та вшанування пам'яті жертв та постраждалих від голодомору.


Реєстр осіб, що зазнали політичних репресій у роки голодомору 1932-1933 років Файл у форматі:
DOC (1,24 MБ)
Реєстр осіб, що зазнали політичних репресій у роки голодомору 1932-1933 років

Метою складання реєстру є максимально повне оприлюднення інформації про склад і зміст архівних документів, пов'язаних з трагічними сторінками минулого Українського народу, насамперед фактами геноциду. Складання реєстру викликане необхідністю відновлення історичної справедливості, належного вшанування всіх жертв та постраждалих громадян України, незалежно від національності, віровизнання, політичних переконань.

До реєстру включено 1285 описових статей на документи 35-ти фондів державного архіву Миколаївської області, в яких міститься інформація про причини, перебіг та наслідки голодомору 1932-1933 р.р. і карно-слідчі справи на тих, хто проводив антирадянську агітацію та відмовлявся виконувати державні плани хлібозаготівлі.

Розрахований на істориків, краєзнавців, архівістів, викладачів і студентів вузів, усіх, кому не байдуже відновлення історичної справедливості та вшанування пам'яті жертв та постраждалих від голодомору.


Файл у форматі:
DOC (0,15 MБ)
Реєстр фондів меморіального характеру, до складу яких входять документи про голод 1946-1947 р.р.

Розрахований на істориків, краєзнавців, архівістів, викладачів і студентів вузів, усіх, кому не байдуже відновлення історичної справедливості та вшанування пам'яті жертв та постраждалих від голодомору.

 
 

Пошук