Про хід розсекречування документів у Державному архіві Миколаївської області

Print

ІНФОРМАЦІЯ

про хід розсекречування документів у Державному архіві Миколаївської області

Роботу з перегляду грифів секретності матеріальних носіїв інформації, в яких викладена інформація віднесена до компетенції експертної комісії звуженого складу держархіву області та залучених до неї фахівців підприємств, установ та організацій, документи котрих знаходяться на зберіганні в архіві області, завершено ще в І півріччі 2010 року.
За станом на 1 листопада 2014 року з об’єктивних причин залишились не переглянутими документи 227 справ, які засекречені за часів колишнього СРСР та 25 справ періоду незалежності. Це – документи вищих органів влади.
Нами отримано листа від Управління служби безпеки України в Миколаївській області «Щодо приведення грифів обмеження доступу МНІ у відповідність до вимог законодавства», яким доручено вжити заходів щодо активізації роботи з приведення грифів секретності матеріальних носіїв інформації та наполегливо рекомендовано направляти переліки документів вищих органів влади до установи, якою проводиться вищезазначена робота.
Протягом 2011-2012 років співробітниками архіву складено та направлено на адресу ЦДАВОВУУ три переліки МНСІ на 232 справи для визначення ступеня секретності відомостей (документи вищих органів влади).
У 2012 році отримано від ЦДАВОВУУ два переліки переглянутих документів. Із 2590 МНСІ переглянуто та розсекречено тільки 1182. Решта не переглядалися. Повністю переглянуті документи тільки 5-ти справ.
У лютому 2013 року ЦДАВОВУУ повернув наступний перелік, документи якого не переглядалися
ЦДАВОВУУ повідомив, що перегляд планується на кінець 2014 – початок 2015 року.
У січні – лютому 2015 року архів планує повторно направити перелік документів для перегляду спільною комісією ЦДАВОВУУ і Кабінету Міністрів України.
У березні 2014 року нами проведено роботу з перегляду грифів обмеження доступу 4-х документів діловодства РСО. Проведено засідання ЕК звуженого складу держархіву області (протокол № 2). У жовтні 2014 року архівом прийнято на зберігання від Головного управління статистики у Миколаївській області одну секретну справу, грифи обмеження доступу документів якої переглянуті.
Надаємо інформацію про кількість секретних справ, що знаходяться на зберіганні в установі за станом на 01.11.2014

 

№ з/п

 

Найменування держархіву

 

Кількість секретних МНІ (справ)

% співвідно-шення секретних справ до загальної кількості справ

Кількість МНСІ (справ), які засекречено до 1992 р.

 

Кількість МНСІ (справ), які засекречено після 1992 р.

1

2

3

4

5

6

1.

Державний архів Миколаївської області

315

0,02

227

88
(з них 63-ом після перегляду при-своєно гриф «т» та «цт» України)

Реєстри розсекречених фондів

 


Пошук