Огляд фонду «Миколаївське політехнічне училище з нижчою ремісничою школою»

Друк

У державному архіві Миколаївської області  знаходиться на зберіганні фонд «Миколаївське політехнічне училище з нижчою ремісничою школою», документи котрого представлені 18 справами за 1906-1921 рр.

У зв`язку з браком навчальних закладів, які готували спеціалістів технічних професій,  1901 року  Міністерство народної освіти Росії оголосило про створення у Миколаєві з 1 червня 1902 р. середнього механіко-технічного училища. Першим директором навчального закладу став В.А.Углецький, а з 1906 року – І.С.Некрасов. Готували спеціалістів середнього технічного рівня  механічної, електромеханічної та суднобудівної спеціальностей.

 

Навчальний заклад уперше в історії Миколаєва почав готувати спеціалістів безпосередньо кораблебудівного напряму. З цього часу кораблебудівна освіта у Миколаєві почала стрімко розвиватись.

 

Серед документів фонду є особові справи абітурієнтів [1], відомості про випускні іспити за 1906-1907 навчальний рік [2], списки службовців училища, які сплачували квартирний податок [3], а саме: І.С.Некрасова  [4], Є.М.Ємельянова [5], Л.П.Трофімова[6], Ю.Ю.Яшинського [7], Л.Л.Шлейхера [8], А.С.Вороніча [9], Е.М.Маковського [10]; квитанції про оплату  навчання у першому півріччі 1915 року [11]; відомості про заробітну плату викладачів училища [12], метричні витяги абітурієнтів та заяви про прийом на навчання [13]; рахунки на господарські витрати у 1918 році [14].

Навчання в училищі тривало 4 роки. При училищі функціонував підготовчий клас, куди могли вступити випускники місцевих училищ за результатами вступних іспитів з російської мови та математики. Крім того, до підготовчого класу приймали випускників чотирикласних гімназій або реальних училищ, але з обов`язковим додатковим вступним іспитом з фізики. Про це свідчать особові справи абітурієнтів за 1913-1921 роки, у котрих містяться заяви абітурієнтів та їх батьків на ім`я директора училища І.С.Некрасова про допущення до іспитів. До заяви вступники додавали атестати про закінчення повного курсу навчання у попередньому навчальному  закладі [15], витяги з метричних посвідчень [16], учнівські посвідчення [17], медичні посвідчення [18], свідоцтва про приписку до призовних дільниць  [19].

Цікаво, що заяви надходили не лише з українських земель, що входили до Російської імперії, а й з Поділля. Зокрема, привертає увагу заява жителя Чернігівської губернії Семена Потаповича Палієнка з проханням зарахувати сина Олександра до 2-го класу, оскільки він до листопада 1917 року навчався у Московському середньо-технічному училищі, але після початку військових дій з УНР повернутись на навчання до Москви не зміг [20].

При училищі діяла нижча реміснича школа. На навчання приймали юнаків 13-15 років після закінчення підготовчого курсу. Про це свідчать 37 заяв від батьків на ім`я завідувача Л.Л.Шлейхера:  за 1906-1907 рр. надійшло 37 заяв [21], з них про  вступ до школи – 35 [22], про виключення з числа учнів з поважних причин – 2 [23]. У документах фонду є екзаменаційні списки з результатами випускних іспитів учнів нижчої ремісничої школи за 1906-1907 навчальний рік, а також  протокол екзаменаційної комісії, у котрому вказаний її склад: завідувач ремісничою школою – Л.Л.Шлейхер, майстер-технолог І.В.Покровський, та запрошені члени комісії – інженер-технолог П.І.Менкін, Л.В.Коленко [24].

Документи фонду збереглись у задовільному  стані, але їх тематичний склад доволі обмежений: відсутні звіти з навчальної діяльності, атестати випускників даного навчального закладу тощо, що унеможливлює дослідження та укладання змістовного історичного нарису.

 

Список використаних джерел

 1. Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО) Ф. 135, оп. 2, спр. 3-16.
 2. Там саме, спр. 19.
 3. Там саме, оп.1, спр. 23.
 4. Там саме, оп.1, спр. 23, арк. 8.
 5. Там саме, арк. 9.
 6. Там саме, арк. 10.
 7. Там саме, арк. 11.
 8. Там саме, арк. 12.
 9. Там саме, арк. 13.
 10. Там саме, арк. 14.
 11. Там саме, спр. 27, арк. 3-140, спр. 29, арк. 5-101.
 12. Там саме, спр. 36.
 13. Там саме, спр. 61, арк. 6, 12, 23-24, 27-27зв, 31, 33-36, 39, 42-43, 47, 50,                52, 60-61, 63, 71, 75, 77-78, 81-83, 85-91, 97-101, 106-112, 117, 119, 123, 126-127, 139, 152, 160-164, 170, 173-183, 188, 192-197; спр. 62; 63, арк. 1-8, 12-14, 18, 20, 22-24, 26, 29, 32-33, 38-39, 43, 47, 52, 60-64, 68, 73-74, 80, 84, 88, 92, 97, 104, 106, 111, 116-118, 120-121, 124, 127-129.
 14. Там саме, спр. 36, арк. 1-7зв., 12, 15-29зв., 30-42, 43-55, 56-66зв.
 15. Там саме, оп. 2, спр.3, арк. 1-3, 5, 14-15, 22, 33, 35, 38, 44, 48-49, 60, 62, 70, 83, 85, 91, 93, 94, 111, 116, 120, 128, 130, 133, 139, 145, 154, 162, 183, 184, 186, 188, 192-196, 198-199, 201, 203-204, 206; спр. 4, арк. 5, 9, 14-15, 23-26, 27, 31-32, 39, 40, 49-50, 57, 61, 68, 70-78; спр. 5, арк. 1, 4, 7, 9, 22-24, 30-31, 40-44, 54-55; спр. 7, арк. 1, 9, 18, 24-25, 29, 32, 34-35, 39, 43, 50, 52, 67, 71, 73-76, 91, 94, 99, 106-107, 113, 121, 123, 126-128, 160, 163-164, 168, 172, 179, 183; спр. 8, арк. 2, 9-11, 13-14, 26-29, 51-52, 54, 56-58, 60, 64,-67, 69, 72, 76, 80, 87, 92, 96-97, 107, 112, 121, 132; спр. 10, арк. 1-2, 5, 9, 12, 16, 17, 20, 25, 32-33, 40, 45, 47, 54, 56-57зв., 2, 59, 61; спр.12, арк. 2, 10, 15, 17, 19; спр. 13, арк. 1, 6, 8-9, 21, 25, 28, 31, 36, 43, 46, 49,51; спр.14, арк. 1-3, 10, 21, 27, 35, 42, 46, 54, 58, 65-66, 70, 83-84, 86, 92, 97-98, 100, 103-104, 109-110, 112-113, 115, 117, 119; спр. 16, арк. 1-2; спр. 62, арк. 10, 14, 22, 29, 32, 37, 50, 57, 64, 66, 72, 80, 84, 88, 95, 100, 108, 114, 125, 131, 141, 143, 149, 157, 165; спр. 63, арк. 21, 35, 40, 44, 53, 57, 61, 65, 69, 81, 89-89зв., 90, 96, 98, 112.
 16. Там саме, спр. 3, арк. 7, 12, 16, 25, 28-29, 31-32, 42, 47, 51, 54, 64, 72, 82, 88, 93, 97, 112, 117, 121, 124, 135, 159, 160, 164, 176-177, 180, 185, 187, 189, 191; спр. 4, арк. 17, 20, 25, 30, 37, 41, 45, 58; спр. 5, арк. 2, 5, 11-13зв, 16, 32, 37-38зв. 50; спр. 7, арк, 5, 12, 17, 21, 27, 31, 40, 46-47, 63, 69, 78, 83, 87-88, 110, 118, 130, 173, 184, 189; спр. 8, арк. 1, 16-17зв., 22-24, 35-36, 41, 46, 61зв., 65, 79, 86, 90, 94, 101, 104, 111, 117, 128; спр. 10, арк. 6-7, 13, 18, 26, 34, 46, 55; спр. 12, арк. 1-1зв, 2, 21зв; спр. 13, арк. 2, 17, 29 зв, 4, 32, 47; спр. 14, арк. 4, 14-14зв., 22, 28-28зв., 38, 44, 47, 57, 61, 62, 71, 80, 93-94; спр. 16, арк. 4; спр. 62, арк. 3, 6, 23-24, 30, 38, 58, 61, 67, 81, 109, 116, 120, 127, 129, 132, 152, 159; спр. 63, арк. 9, 16, 19, 28, 37, 41, 45, 48, 51, 54, 56, 58-59, 63, 66, 71, 79, 82, 87, 93, 99, 101, 109, 114-115.
 17. Там саме, спр.3, арк, 23, 36, 61, 66, 75, 86, 90, 123, 148-149, 153, 197, 205; спр. 4, арк, 4, 52, 60, 67, 74, 80; спр. 5, арк. 35, 53; спр. 7, арк. 42, 51, 55, 65, 100, 120, 125, 141, 161-162; спр. 8, арк. 61-62, 68, 70, 100, 123; спр. 10, арк. 10, 23, 44; спр. 12, арк. 11-12, 18, 25, спр. 13, арк. 18, 20, 24, 27, 37-38, 80, спр. 14, арк. 43, 48, 56, 89, 101-101зв., 108, 111, 116, 118, 122, спр. 63, арк. 11, 15, 25, 30, 34, 36, 85-86, 103, 105, 107-107зв., 110, 123.
 18. Там саме, спр.3, арк. 6, 8, 20, 24, 45, 52, 56, 68, 79, 98, 106-107, 144, 136, 138, 142; спр. 4, арк. 7, 16, 19, 21-22, 29, 36, 43, 47, 53-54, 62, 72; спр. 5 арк. 17, 27, 33, 43, 49; спр. 7, арк. 8, 15, 38, 70, 93, 96, 109, 115, 169, 175, 180, 186, 191; спр. 8, арк. 6, 33, 37-38, 82, 85, 87, 91, 99, 105; спр. 10, арк. 30, 52; спр. 12, арк. 9, 16; спр. 13, арк. 5, 13, 19, 26, 33; спр. 14, арк. 5, 16-16зв., 32, 39-40, 59, 63, 76, 81; спр. 16, арк. 5; спр. 63, арк. 17, 27, 42, 46, 49, 62, 67, 70, 95.
 19. Там саме, спр. 19, арк. 40-49, 62.
 20. Там саме, оп. 1, спр. 63, арк. 18.
 21. Там саме, оп. 2, спр. 19, арк. 1-10, 21, 25-27, 33-51, 60-62, 68.
 22. Там саме, арк. 2, 4.
 23. Там саме, арк. 3, 5.
 24. Там саме, арк. 28.
 

Анонси

Пошук

Посилання

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер