Огляд фонду «Миколаївська 2-класна морехідна школа»

Друк

В.І.Ісакова, провідний спеціаліст
відділу інформації та використання
документів Державного архіву
Миколаївської області

 

У державному архіві Миколаївської області знаходиться на зберіганні фонд «Миколаївська 2-класна морехідна школа Міністерства торгівлі і промисловості», представлений 19 справами.

Відкриті 4 грудня 1873 року, морехідні класи  готували  штурманів 3-4-го класів, суднобудівників парусних суден, помічників капітанів на парових судах малого плавання; на навчання приймали всіх бажаючих у віці від 14 до 20 років. Чи не єдиною умовою для вступу було вміння читати та писати. Тривало навчання 2 роки.

1881 року морехідні класи перейшли з підпорядкування Миколаївському  військовому губернатору  до Міністерства народної освіти. Розміщувався даний навчальний заклад в орендованих приміщеннях, які доводилось часто змінювати (вул. Аптекарська, 1, потім вул. Потьомкінська, 85 та ін.). Спочатку навчання було безкоштовним (за рахунок державного фінансування та підтримки Миколаївського міщанського товариства). 1 липня 1903 року морехідні класи було реорганізовано у морехідну школу. З того часу навчання стало платним [1].

Серед документів фонду є заяви від представників міської знаті, міщанства, священнослужителів і навіть селян Миколаєва до комітету миколаївських  морехідних класів  з проханнями про зарахування дітей до навчального закладу [2]; прохання учнів про надання дозволу поїхати до Одеси на час Пасхальних свят та видачу метричних посвідчень для приписки до дільниць реєстрації військовозобов`язаних [3]; метричні посвідчення [4]. Наявне також посвідчення  міського поліцейського управління м. Кишинів, у котрому йдеться про поведінку осіб, які виявили бажання стати учнями морехідної школи у Миколаєві [5].

Збереглись обіжники голови опікунського комітету Миколаївського морехідного класу до завідувача  І.М.Криницького з  проханням надати відомості про кількість викладачів та учнів у 1876 р., а також повідомити їх соціальний стан та віросповідання [6].

Крім того, є  обіжники Головного управління Чорноморського флоту до завідувача морехідними  класами у  Миколаєві щодо надання вступникам дозволу на ознайомлення з правилами управління суднами при зустрічі на воді з іноземними судами, а також під час аварії на кораблях [7].

Серед документів фонду  є  атестати, видані  учням Миколаївських морехідних класів. У них наведено перелік предметів, які викладали у  навчальному закладі: Закон Божий, російська мова, арифметика, географія, геометрія, алгебра, фізика, французька, німецька та англійська мови, креслення, навігація, лоція, астрономія, суднобудівництво, морські закони, морська практика. За оцінками, вказаними в атестатах, можна припустити, що система оцінювання знань учнів у Миколаївських морехідних класах була десятибальною [8]. Зокрема, такий атестат був виданий  вихованцю 2-го класу, сину статського радника Анатолію Бєлоусову, в якому є відомості про те, що він 8 березня 1874 р. вступив до даного навчального закладу і навчався з 6 листопада 1875 р. по 25 березня 1877 р. а також є характеристика його поведінки та успішності з різних предметів. Документ підписано всіма вчителями, що викладали у навчальному закладі [9].

Заслуговує на увагу «Нормальний список навчальних посібників із спеціальних предметів  для морехідних учбових закладів», у котрому надано перелік підручників, спеціальних приладів та інструментів, якими користувалися учні при вивченні морехідної справи [10].

Є списки учнів Миколаївських морехідних класів за 1877 [11], 1883 [12], 1884  [13]  навчальні  роки . Звіти за 1877-1878, 1882-1883, 1884-1885 навчальні роки [14], а також звіти Миколаївської двокласної школи (з 1903 року) за 1906-1907, 1907-1908 навчальні роки, у яких наведено дані про джерела утримання навчального закладу, загальні видатки, стан бібліотеки, кількість учнів та їх успішність [15]. У документах 1878 року є акт іспитової комісії про результати проведення випускної компанії [16].

Крім того, на зберіганні знаходяться посвідчення учнів про звільнення для проходження практики (плавання на комерційних суднах), в яких  містилась вимога надавати інформацію про те, скільки часу практикувався учень, якою була його поведінка, наскільки вправно виконував обов`язки [17].

Заслуговує на увагу лист правління Миколаївського благодійного товариства до керівництва Миколаївських морехідних класів з проханням про зарахування на навчання вихованця місцевого притулку Степанова Михайла, сина вдови підполковника Грейга [18].

Серед документів фонду є рапорт завідувача Миколаївськими морехідними класами Івана Михайловича Криницького миколаївському військовому  губернатору від 14 січня 1883 року, зі звітом про фінансові надходження за 1882 рік: від Міністерства народної освіти – 1000 крб., від Миколаївського міщанського товариства – 500 крб., від Миколаївського відділу Державного банку – 10 крб. 90 к. Усього надійшло 1667 крб. 21 к. [19]. Також є  звіт про видатки за 1882 рік [20].

Цікавим документом є лист розпорядника будівельного комітету церкви Олександра Невського (на перехресті вулиць Погранична та 3-я Слобідська у м. Миколаїв), М.П.Комарова до завідувача морехідними класами від 8 квітня 1983 року із запрошенням на урочисте богослужіння з нагоди закладання фундаменту нової церкви [21].

Варто зупинитись детальніше на листі інспектора народних училищ Херсонського району  до завідувача  Миколаївськими морехідними класами від 2 березня 1885 року, в якому йдеться про розпорядження попечителя Одеського навчального округу звільнити від навчання всіх вихованців навчальних закладів округу у день відзначення тисячоліття з дня смерті Святого Мефодія та проведення літургії [22].

Заслуговує на увагу лист миколаївського військового губернатора до попечителя Одеського навчального  округу від 14 лютого 1894 року, який висловив обурення з приводу поведінки учнів Миколаївських морехідних класів: «До мого відома дійшло, що учні Миколаївських морехідних класів, у величезній своїй більшості є недисциплінованим набродом  молодих людей, як у стінах навчального закладу, так і поза його межами, …учні морехідних класів дозволяють собі носити фантастичні, ніким не затверджені форми, в яких головну роль грають форменні фуражки, пальто та сюртуки» [23].

Обіжником  голови штабу Чорноморського флоту від 14 лютого 1900 року визначено перелік суден, на котрі можуть бути направлені на роботу випускники морехідних класів:  навчальні судна – «Прут», «Днестр», транспортні - «Ингул», «Пендераклия», «Казбек» та портове судно «Веха» [24].

Серед документів фонду є лист від начальника навчального підвідділу відділу торгового мореплавства Міністерства торгівлі та промисловості до начальника двокласної морехідної школи від 1 червня 1906 року, в якому йдеться про небажаність безоплатного навчання у морехідних  навчальних закладах, а також  висловлюється думка, що платня за навчання має бути хоча б мінімальною. У той же час опікунським комітетам надавалося право  звільняти від оплати найбідніших учнів [25].

У листі голови Імператорського товариства зі сприяння російському торговому мореплавству до начальника Миколаївської двокласної морехідної школи, від 14 березня 1908 року є відомості про пожертвування А.П.Боголюбова морехідним  школам малюнків свого брата, О.П.Боголюбова. Миколаївська морехідна школа як правонаступниця Бериславського морехідного класу мала отримати у подарунок малюнки загальною вартістю 100 крб. [26].

Документи фонду збереглись  у задовільному стані, їх цінність беззаперечна, оскільки даний фонд детально розповідає про історію Миколаївських морехідних класів (з 1903 року  –  морехідної школи) як одного з провідних морехідних навчальних закладів  Російської  імперії  наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст.

 

Список використаних джерел

 1. О.Ф.Ковальова, О.П.Чистов «Очерки истории культуры южного Прибужья от истоков до начала ХХ века», «Тетра» М.: 2000, с. 120-121.
 2. Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО), Ф.139, оп.1, спр.1 арк. 9, 15,  17,  21, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 44, 46, 48-49, 51, 55, 57, 59, 61, 64, 67-68, 72, 74-75, 78, 80, 87-88, 90, 93, 95, 97, 102, 104, 110, 112, 115, 117, 119, 122, 124, 127, 129, 131, 133, 135-136, 138, 140, 142.
 3. Там саме,  арк. 41-42.
 4. Там саме, арк. 1, 8, 16, 28, 32, 34, 38, 45, 47, 50, 52, 56, 58, 60, 62-63, 65, 69-71, 73, 76, 81-82, 83, 89, 94, 96, 99- 101, 103, 105, 109, 111, 113-114, 116, 118, 120, 123, 125, 128, 130, 132,134, 137, 139, 141, 143-145.
 5. Там саме,  арк.. 66, 98.
 6. Там саме, спр. 2, арк. 1.
 7. Там саме, арк. 10.
 8. Там саме,  спр. 4, арк. 35-36.
 9. Там саме, спр. 2, арк. 13.
 10. Там саме, спр.13, арк. 58-61.
 11. Там саме, спр. 2, арк. 16.
 12. Там саме, спр. 4, арк. 3-6/
 13. Там саме, спр. 5, арк 12-13/
 14. Там саме, спр. 3, арк. 40-43; спр. 4, арк. 114-116, 133-135; спр. 5, арк. 16-20.
 15. Там саме, спр. 15, арк. 1-6.
 16. Там саме, спр. 3, стр. 29.
 17. Там саме, спр. 4 арк. 44, 68, 72-96; спр. 5, арк. 68-83, 90-91, 98; 106, 111;  спр. 6, арк. 65-74, 80-85, 87, 92-102, 108-109, 140, 146, 164.
 18. Там , саме арк. 33.
 19. Там саме, спр. 4, арк. 12.
 20. Там саме, арк.13-14.
 21. Там саме, арк. 49.
 22. Там саме, спр. 6, арк. 39.
 23. Там саме, спр. 7, арк. 29.
 24. Там саме, спр. 9, арк.18.
 25. Там саме, спр. 13, арк. 52.
 26. Там саме, спр. 16, арк. 46.
 

Анонси

Пошук

Посилання

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер