Головне меню

План роботи колегії Державного архіву Миколаївської області на 2011 рік

Друк

2-3 березня 2011 року

Про виконання плану розвитку архівної справи в області у 2010 році і завдання на 2011 рік (розширене засідання за участю начальників архівних відділів РДА та міських (міст обласного значення) рад і заступника голови ОДА)

 

25 травня 2011 року

Про результати тематичної перевірки роботи архівного відділу Баштанської райдержадміністрації з обліку і збереженості документів.

Про стан виконання Регіональної програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду в Миколаївській області на 2010-2014 роки

Про результати тематичної перевірки роботи архівного відділу Березанської райдержадміністрації з використання документів.

Про стан роботи з архівними підрозділами, службами діловодства, ЕК установ-джерел комплектування архівного відділу Очаківської райдержадміністрації.

Про стан роботи з архівними підрозділами, службами діловодства, ЕК установ-джерел комплектування архівного відділу Южноукраїнської міської ради

Про контрольну перевірку роботи архівного відділу Новобузької райдержадміністрації за результатами комплексної перевірки в 2010 році

Про забезпечення пожежної безпеки архівних установ у літній період

Про дотримання правил роботи щодо виконання запитів громадян і організацій, розгляду депутатських звернень та скарг громадян

 

 

27 липня 2011 року

Про підсумки роботи державних архівних установ області у  І-му півріччі 2011 року

Про стан науково-технічного опрацювання документів постійного зберігання, які створюються в закладах системи охорони здоров’я Миколаївської області, та їх передавання на постійне зберігання до архівних установ області

Про хід виконання робіт по підготовці путівника „Державний архів Миколаївської області”

Про роботу відділу формування НАФ та діловодства щодо забезпечення збереженості та якості упорядкування документів Національного архівного фонду в установах, підприємствах, організаціях – джерелах комплектування держархіву області

Про надання платних послуг держархівом області

Про здійснення заходів протидії та запобігання проявам корупції в держархіві області

Про стан роботи із зверненнями громадян у держархіві області

Про роботу та наповнення офіційного веб-сайту держархіву області

 

28 вересня 2011 року

Про контрольну перевірку роботи архівного відділу Березнегуватської райдержадміністрації за результатами комплексної перевірки у 2010 році

Про результати комплексних перевірянь роботи архівних підрозділів, служб діловодства та експертних комісій юридичних осіб у зоні комплектування держархіву за результатами             І півріччя 2011 року

Про результати проведення комплексної перевірки роботи архівного відділу Братської райдержадміністрації та трудового архіву Братського району

Про результати проведення комплексної перевірки роботи архівного відділу Доманівської райдержадміністрації та трудового архіву Доманівського району

Про результати проведення комплексної перевірки роботи архівного відділу Кривоозерської райдержадміністрації та трудового архіву Кривоозерського району

Про проведення ремонтних, консерваційно-профілактичних робіт і здійснення контролю за зберіганням документів на плівкових носіях у держархіві Миколаївської області

Про стан виконання нормативних  актів Держкомархіву України та  Миколаївської обласної державної адміністрації

Про стан забезпечення пожежної безпеки держархіву в осінньо-зимовий період

Про стан готовності держархіву до опалювального сезону  2010-2011 року

Про хід виконання роботи по укладанню нового списку юридичних осіб, в діяльності яких утворюються науково-технічні документи

 

28 жовтня 2011 року

Про інформаційну та видавничу діяльність держархіву області

Про контрольну перевірку роботи архівного відділу Веселинівської райдержадміністрації за результатами комплексної перевірки у 2010 році

Про контрольну перевірку роботи архівного відділу Новоодеської райдержадміністрації за результатами комплексної перевірки у 2010 році

Про результати комплексної перевірки роботи архівного відділу Первомайської міської ради

Про результати тематичної перевірки архівного відділу Миколаївської міської ради з використання документів

Про стан роботи з архівними підрозділами, службами діловодства, ЕК установ-джерел комплектування архівного відділу Березанської райдержадміністрації

Про результати комплексної перевірки роботи архівного відділу Жовтневої райдержадміністрації

Про дотримання «Порядку користування документами НАФ України» в держархіві Миколаївської області

Про забезпечення збереженості документів у держархіві Миколаївської області

Про стан виконання рішень колегії Державного архіву Миколаївської області

 

23 листопада 2011 року

Про хід підготовки путівника «Державний архів Миколаївської області»

Про організацію роботи щодо підвищення кваліфікації спеціалістів архівних підрозділів і діловодних служб установ – джерел формування НАФ

Про хід виконання нормативно-правових актів, виданих держархівом області

Звіт начальника архівного відділу Баштанської райдержадміністрації про роботу з архівними підрозділами установ – джерел комплектування: діловодство, експертних комісій, архівна справа

Про організацію роботи з підвищення кваліфікації спеціалістів держархіву області

Про організацію роботи щодо підвищення кваліфікації спеціалістів архівних підрозділів і діловодних служб установ – джерел формування НАФ

 

28 грудня 2011 року

Про стан роботи з описування фондів  до міжархівного довідника та автоматизованої бази даних «Документи з історії і культури євреїв в архівах України»

Про результати перевірянь роботи архівних підрозділів, служб діловодства та експертних комісій юридичних осіб у зоні комплектування держархіву

Про стан  фінансового забезпечення держархіву області у  2011 році

Про надання платних послуг держархівом області у 2011 році

Про організацію роботи з кадровим резервом

Про стан виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Держкомархіву України, розпоряджень голови ОДА архівними відділами райдержадміністрацій та міських рад

Про розробку планово-звітної документації держархіву області на 2011-2012 роки

Про дотримання правил роботи щодо виконання запитів громадян і організацій, розгляду депутатських звернень та скарг громадян

Про роботу та наповнення офіційного веб-сайту держархіву області

Про стан роботи із зверненнями громадян у держархіві області за підсумками 2011 року

 

Анонси

Пошук

Посилання

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер