Архіви Миколаївщини: різні епохи, одна місія!

Print

2021 року державний архів Миколаївської області відзначає кілька ювілейних дат: 225 років із дня заснування першого архіву у Миколаєві, 100-річчя з дня створення Миколаївської губернської архівної секції, 80 років сучасної назви архіву…

Історія архівів Миколаївщини тісно пов’язана з історією міста Миколаєва як центра суднобудування на півдні Російської імперії й головного порту Чорноморського флоту, розвитком краю і починає свій відлік з кінця 18 століття. Перший архів з’явився у Миколаєві 1796 року при канцелярії Чорноморського департаменту, підпорядковувався Морському відомству і зберігав документи Управління Чорноморського флоту, суднобудівних верфей, портових контор Миколаєва, Херсона, Севастополя і Таганрога. 3 травня 1844 року за наказом головного командира Чорноморського флоту і портів адмірала М.П.Лазарева у Миколаєві був створений міський архів для установ міського самоврядування, військових підрозділів, розквартированих на території міста.

Із встановленням радянської влади у січні 1920 року всі архіви Миколаївщини були націоналізовані. 20 квітня 1920 року РНК УСРР видала декрет про націоналізацію і централізацію архівної справи в Україні. На той час у Миколаєві функціонували 2 установи: міський архів та архів Морського відомства (Чорноморський центральний військово-морський), що перебували у віданні музейної секції губернського відділу народної освіти. Спеціального архівного органу, котрий координував би роботу архівів, не існувало.

 9 травня 1921 року на засіданні представників Миколаївського губернського відділу народної освіти, міського і військово-морського архівів, Істпарту та Інституту народної освіти прийнято постанову про створення архівного підвідділу при політично-освітньому відділі губнаросвіти.

На підставі цієї постанови у травні 1921 року створено губернську архівну секцію при підвідділі науково-політичної пропаганди Миколаївської губполітосвіти. Секція діяла до 22 листопада 1922 року і була ліквідована разом із Миколаївською губернією.

Державний архів неодноразово змінював свою назву. З 1923 року іменувався Миколаївським міським архівом, з 1925 – Миколаївським окружним архівним управлінням, з 1930 – Миколаївським місцевим архівним управлінням. 1932 року місцеве архівне управління було реорганізоване у Миколаївський державний історичний архів, який став науково-дослідною архівною установою і розгорнув велику роботу по упорядкуванню, комплектуванню та широкому використанню архівних документів. 1937 року (після утворення Миколаївської області) Миколаївський державний історичний архів перейменовано у Миколаївський обласний історичний архів, у 1941 році – у державний архів Миколаївської області.

Протягом останніх двох століть архівна галузь пережила «свої», непомітні для більшості пересічних громадян, злети та падіння, пов’язані із державницькими та суспільними змінами.

На шляху трансформації людства, від задуму створення та збереження документа до ідеї перетворення його на інформаційний ресурс, незмінною залишається потреба в існуванні архіву як професійного центру накопичення, обробки та використання ретроспективної інформації.

 

Пошук