Звіт директора держархіву Миколаївської області Левченко Лариси Леонідівни про закордонне відрядження до м.Великий Новгород (Росія) для участі у тристоронній зустрічі керівників архівних служб Росії, Білорусії і України (3-6 жовтня 2011 року)

Print

 

На виконання наказу Державної архівної служби України від 17 серпня 2011 р. № 40 делегація українських архівістів на чолі з Головою Державної архівної служби України Гінзбург О.П. 3-6 жовтня цього року взяла участь у щорічній зустрічі керівників державних архівних служб України, Росії та Білорусі. Технічне завдання на відрядження до Російської Федерації делегації українських архівістів для участі у щорічній тристоронній зустрічі було погоджено Укрдержархівом із Міністерством закордонних справ України 10 серпня 2011 року листом від МЗС за № 301/ 14-087-2472.

Директору держархіву Миколаївської області (ДАМО) Левченко Л.Л. було доручено підготувати та представити  доповідь на тему «Правові колізії у сфері діяльності місцевих архівних установ України». Текст доповіді було погоджено з Укрдежрархівом (Прись Т.П.).

 

На виконання Плану спільних заходів Державної архівної служби України і Федерального архівного агентства Російської Федерації на       2011-2013 рр. від 14 квітня 2011 року директору держархіву Левченко Л.Л. було доручено провести переговори з директором  Російського державного архіву Військово-морського флоту (РДА ВМФ) Чернявським Сергієм Володимировичем щодо узгодження дій обох архівів з питань організації та проведення спільної українсько-російської виставки «Розвиток суднобудування в Новоросійському краї наприкінці ХVIII – на початку      ХХ ст.ст.».

 

У ході проведеної роботи досягнуто таких результатів:

  1. Оголошено доповідь на тему «Правові колізії у сфері діяльності місцевих архівних установ України». Після доповіді відбулася дискусія учасників зустрічі, які визнали наявність правових проблем у діяльності регіональних архівів трьох країн. Головою Федерального архівного агентства Російської Федерації Артизовим А.М. (головуючий робочого засідання) було підведено підсумок дискусії і запропоновано обрати темою наступної щорічної зустрічі керівників архівних служб трьох країн «Правове регулювання діяльності регіональних архівів Росії, України і Білорусі», а також до складу делегацій, що візьмуть участь у наступній зустрічі, включити по 3-4 представники від регіональних архівів трьох країн. Голова Департаменту по архівах і діловодству Міністерства юстиції Республіки Білорусь Адамушко В.І. запропонував розширити дану тему і на наступній зустрічі розглянути тему «Діяльність регіональних архівів Росії, України і Білорусі».
  2. У результаті переговорів з директором  Російського державного архіву Військово-морського флоту Чернявським С.В. досягнуто домовленість щодо проведення спільної виставки «Розвиток суднобудування в Новоросійському краї наприкінці ХVIII – на початку ХХ ст.ст.» на базі Державного архіву Миколаївської області у м.Миколаїв (орієнтовна дата – жовтень 2012 року), а саме: Держархів Миколаївської області розробляє концепцію виставки і подає її на розгляд РДА ВМФ; архіви здійснюють виявлення документів щодо тематики виставки; РДА ВМФ передає електронні копії документів ДАМО для оформлення виставки. Також РДА ВМФ надає можливість спеціалістам ДАМО самостійно проводити виявлення документів у фондах РДА ВМФ щодо історії міста Миколаєва, розвитку суднобудування на Півдні України, перебування у м. Миколаїв протягом ХІХ ст. управління Головного командира Чорноморського флоту і портів та інших установ Морського відомства.

Також обговорено можливість укладання спільного анотованого реєстру документів колишнього Чорноморського архіву, який до 1920-1930 рр. дислокувався у м. Миколаїв, а зараз знаходиться на зберіганні у РДА ВМФ. Погоджено, що після проведення виставки, можливе підписання угоди про створення такого реєстру і планування цієї роботи на найближчі п’ять років.

 

 

 

Директор держархіву
Миколаївської області                                              Л.Л.Левченко

 

Пошук