Історія Державного архіву Миколаївської області в неопублікованих рукописах і публікаціях

Друк

Рубрика підготовлена до 100-річчя архівної галузі України студентами-практикантами Чорноморського національного університету ім. Петра Могили Сергієм Незнаюком, Андрієм Погановським та Анастасією Поліщук під керівництвом директора держархіву д.і.н. Л. Л. Левченко

Неопубліковані рукописи

 1. Степаненко М. Нариси з історії архівного будівництва на Миколаївщині (1917–1966 рр.). Машинопис / Науково-довідкова бібліотека державного архіву Миколаївської області, Інв. № 100. (Стор. 44 в оригіналі втрачена).
 2. Осипова К. Й. Нарис з історії архівної справи на Миколаївщині. Машинопис / Державний архів Миколаївської області, ф. Р-88, оп. 1, спр. 11.

Архівознавчий збірник

 1. Стрельський В. Миколаївський державний історичний архів за п’ять років / В. Стрельський // Архівознавчий збірник. – К. :«Радянське будівництво і право», 1938. – С. 66–76.

Науково-інформаційний бюлетень

 1. Галдіна Г. Організація роботи у відділі загальних фондів Державного архіву Миколаївської області / Г. Галдіна // Науково–інформаційний бюлетень. – К. : Друкарня МВС УРСР, 1958. – С. 97–101.

Гуманітарно-економічні дослідження

 1. Левченко Л. Л. До історії архівної справи на Миколаївщині / Л. Л. Левченко, О. В. Серединський, М. П. Явланова // Гуманітарно-економічні дослідження. – Миколаїв–Одеса : ТОВ, 2007. – Т. IV. – С. 157–172.

Государственные архивы Украинской СССР

 1. Быченков И. А. Государственнный архив Николаевской области / И. А. Быченков – К. : Наукова думка, 1988. – С. 160–164.

Архівні установи України

 1. Левченко Л. Л., Явланова М. П. Державний архів Миколаївської області / Л. Л. Левченко, М. П. Явланова // Архівні установи України. – К. : ДЦЗД НАФ, 2005. – С. 349–361.

Студії з архівної справи та документознавства

 1. Окорокова Л., Левченко Л. Створення страхового фонду на цифрових носіях в Держархіві Миколаївської області (з досвіду роботи) / Л. Окорокова, Л. Левченко // Студії з архівної справи та документознавства. – К. : Поліграфічне підприємство О. Таран, 200. – С. 85–87.

Реабілітовані історією

 1. Погорєлов А. А. Директор Миколаївського обласного архіву періоду нацистської окупації 1941–1944 років Н. В. Цеханович /А. А. Погорєлов // Реабілітовані історією. – К. : Світогляд, 2013 – С. 480–486.

Советские архивы

 1. Бойченко М. А. Николаевская область / М. А. Бойченко // Советские архивы. – М. : Чеховский полиграфический комбинат, 1980. – № 5. – С. 58–60.

Історичний архів

 1. Левченко Л. Л. Чорноморський центральний військово-морський архів: подальші розвідки в історію втраченого Україною архіву / Л. Л. Левченко // Історичний архів. – М., 2016. – Вип. 17. – С. 120–142.

Наукові праці

 1. Левченко Л. Л. Архіви Миколаївщини в контексті архівної історії України 1917–1925 рр. / Л. Л. Левченко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія Історія. – 2016. – Т. 274. Вип. 262. – С. 97–116.

Архів. Історія. Сучасність

 1. Краковський О. Історія мого роду від середини XVIII до початку ХХ ст.: за матеріалами архівів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей / О. Краковський // Архів. Історія. Сучасність. Вип. 2. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Державного архіву Одеської області (1920-2015). – Одеса, 3-4 вересня 2015 р. – Одеса, 2016. – С. 150–156.
 2. Серединський О. Співробітники Державного архіву Миколаївської області – учасники Другої світової війни / О. Серединський // Архів. Історія. Сучасність. Вип. 2. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Державного архіву Одеської області (1920-2015). – Одеса, 3-4 вересня 2015 р. – Одеса, 2016. – С. 311–314.

Архіви України (1966–2016)

 1. Галдіна Г. Документальні матеріали В. В. Рюміна / Г. Галдіна // Архіви України. – К. : Київська книжкова друкарня, 1966. – № 4 (78). – С. 96–97.
 2. Савченко М. Архівісти України до 50–річчя Великого Жовтня / М. Савченко // Архіви України. – К. : Київська книжкова друкарня, 1967. – № 1 (81). – С. 3–7 .
 3. Степаненко М. Телевізійна передача з обласного архіву / М. Степаненко // Архіви України. – К. : Київська книжкова друкарня, 1967. – № 2 (82). – С. 37–39 .
 4. Людковський Ш. Деякі питання каталогізації документальних матеріалів / Ш. Людковський // Архіви України. – К. : Київська книжкова друкарня, 1967. – № 4 (84). – С. 49–53 .
 5. Людковський Ш. Нові документи про боротьбу за Великий Жовтень в Миколаєві / Ш. Людковський // Архіви України. – К. : Київська книжкова друкарня, 1967. – № 6 (86). – С. 53–54 .
 6. Журавель Я. Народний музей суднобудівників / Я. Журавель // Архіви України. – К. : Київська книжкова друкарня, 1968. – № 1 (87). – С. 56–60 .
 7. Людковський Ш., Степаненко М. З історії архівного будівництва на Миколаївщині (1925–1967 рр.) / Ш. Людковський, М. Степаненко // Архіви України. – К. : Київська книжкова друкарня, 1968. – № 3 (89). – С. 28–36 .
 8. Фоменко В. Використання фотодокументів в агітаційно–пропагандистській роботі / В. Фоменко // Архіви України. – К. : Київська книжкова друкарня, 1968. – № 4 (90). – С. 40–42 .
 9. Биченков І. Миколаївський обласний державний архів. / І. Биченков // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1972. – № 5 (115). – С. 23 .
 10. Галдіна Г. Організація роботи по збиранню документів особового походження в Миколаївському облдержархіві / Г. Галдіна // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1972. – № 5 (115). – С. 56–59 .
 11. Явланова М. П. Миколаївський облдержархів / М. П. Явланова // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1973. – С. 71–72 .
 12. Людковський Ш. До питання про взаємозв’язок і наступність науково–довідкового апарату державних і відомчих архівів / Ш. Людковський // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1973. – № 4 (120). –С. 21–27 .
 13. Биченков І. Миколаївські архівісти до 70–річчя ІІ з’їзду РСДРП / І. Биченков // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1973. – № 5 (121). –С. 93 .
 14. Людковський Ш. Архіви і пам’ятки історії / Ш. Людковський // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1973. – № 6 (122). – С. 17–19 .
 15. Смирнов Л. С. Семінар працівників госпрозрахункової групи Миколаївського jблдержархіву / Л. С. Смирнов // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1974. – № 2 (124). – С. 95–96 .
 16. Галдіна Г. С. Об’єднаний відомчий архів Миколаївського обласного управління сільського господарства / Г. С. Галдіна // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1974. – № 3 (125). – С. 42–45 .
 17. Биченков І. О. До 30–річчя визволення України від німецько–фашистських загарбників / І. О. Биченков // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1974. – № 3 (125). – С. 91–92 .
 18. Бездітний І. С. Семінари у м. Миколаєві з питань удосконалення діловодства та поліпшення архівної справи / І. С. Бездітний // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1974. – № 3 (125). – С. 94 .
 19. Бездітний І. С. Семінар з питань удосконалення науково–технічного опрацювання документів установ у Миколаївській області / І. С. Бездітний // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1974. – № 6 (128). –С. 91 .
 20. Бездітний І. С. Районна науково–практична конференція у Снігурівському районі / І. С. Бездітний // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1975. – № 3 (131). – С. 91 .
 21. Іваненко С. Б. Переможці соціалістичного змагання / С. Б. Іваненко // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1975. – № 3 (131). – С. 95 .
 22. Людковський Ш. С. Комплектування Миколаївського облдержархіву фотодокументами ті їх використання / Ш. С. Людковський // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1975. – № 6 (134). – С. 73–78 .
 23. Людковський Ш. С. Документи Миколаївського обласного державного архіву про революційну діяльність Л. М. Сталь / Ш. С. Людковський // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1976. – № 2 (136). – С. 66–67 .
 24. Бездітний І. С. Навчання працівників державних архівів / І. С. Бездітний // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1976. – № 3 (137). – С. 92–93 .
 25. Климовська Н. Г. Письменники в гостях у архівістів м. Миколаєва / Н. Г. Климовська // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1976. – № 3 (137). – С. 93–94 .
 26. Бездітний І. С. Навчання завідуючих міськими і районними державними архівами Миколаївської області / І. С. Бездітний // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1976. – № 6 (140). – С. 90 .
 27. Людковський Ш. С., Багатий Г. Д. Славні сторінки з історії братерства трудящих Миколаєва і Ленінграда (1917–1976) / Ш. С. Людковський, Г. Д. Багатий // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1977. – № 1 (141). – С. 52–53 .
 28. Бездітний І. С. Нагороди переможцям змагання / І. С. Бездітний // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1977. – № 3 (143). – С. 87 .
 29. Савчук Б. І. Навчання архівістів / Б. І. Савчук // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1977. – № 3 (143). – С. 90 .
 30. Людковський Ш. С. Зустріч з ветеранами партії / Ш. С. Людковський, Г. Д. Багатий // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1977. – № 5 (145). – С. 96 .
 31. Людковський Ш. С. Довідник з історії адміністративно–територіального поділу Миколаївської області та його значення в практиці роботи архіву) / Ш. С. Людковський // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1977. – № 6 (146). – С. 52–55 .
 32. Багатий Г. Д. Наукова конференція, присвячена 100–річчю від дня народження Г. І. Петровського / Г. Д. Богатий // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1978. – № 2 (148). – С. 91 .
 33. Савчук Б. І. Наради, семінари і конференції працівників архівних установ / Б. І. Савчук // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1978. – № 3 (149). – С. 96 .
 34. Людковський Ш. С. Організація роботи експертно–перевірної комісії архівного відділу Миколаївського облвиконкому / Ш. С. Людковський // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1978. – № 4 (150). – С. 26–31 .
 35. Людковський Ш. С. Науково–інформаційна діяльність Миколаївського облдержархіву / Ш. С. Людковський // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1978. – № 5 (151). – С. 46–48 .
 36. Багатий Г. Д. Науково–практичні конференції, присвячені 60–річчю радянської архівної справи / Г. Д. Багатий // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1978. – № 5 (151). – С. 82–83 .
 37. Бездітний І. С. Складання примірної номенклатури справ у системі місцевих Рад народних депутатів / І. С. Бездітний // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1978. – № 6 (152). – С. 47 .
 38. Іванов Ю. М. Документи Миколаївського Облдержархіву про російсько–південнослов’янські культурні зв’язки другої половини ХІХ ст. / Ю. М. Іванов // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1979. – № 1 (153). – С. 61–63 .
 39. Явланова М. П. Миколаївський облдержархів / М. П. Явланова // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1979. – № 2 (154). – С. 66–68 .
 40. Бездітний І. С. Організаторська робота архівного відділу Миколаївського облвиконкому / І. С. Бездітний // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1979. – № 5 (157). – С. 36–38 .
 41. Галдіна Г. С. З досвіду роботи об’єднаного відомчого архіву Миколаївського обласного управління сільського господарства / Г. С. Галдіна // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1980. – № 4 (162). –С. 40–41 .
 42. Бездітний І. С. Конференція архівістів Миколаївщини / І. С. Бездітний // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1980. – № 4 (162). – С. 78 .
 43. Людковський Ш. С. Нові документи до біографії Г. І. Котовського / Ш. С. Людковський // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1980. – № 5 (163). – С. 35–36 .
 44. Горбачова–Звонецька Л. В. На честь ювілею першої російської революції / Л. В. Горбачова–Звонецька // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1981. – № 1 (165). – С. 78 .
 45. Людковський Ш. С. Документи про В. І. Леніна у фондах Державного архіву Миколаївської області / Ш. С. Людковський // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1981. – № 2 (166). – С. 51–55 .
 46. Федоренко М. К. Миколаївський суднобудівний завод «Океан» / М. К. Федоренко // Архіви України. – К. : «Київська правда», 1981. – № 5 (169). – С. 51–53 .
 47. Бездітний І. С. Організація соціалістичного змагання серед Державних районних і міських архівів / І. С. Бездітний // Архіви України. – К. : «Поліграфкнига», 1982. – № 3 (173). – С. 16–19 .
 48. Нарада–семінар з питань поліпшення роботи експертних комісій установ Миколаївської області // Архіви України. – К. : «Поліграфкнига», 1982. – № 4 (174). – С. 76–77 .
 49. Бондаренко Н. Д. З досвіду забезпечення схоронності документів у Братському держрайархіві Миколаївської області / Н. Д. Бондаренко // Архіви України. – К. : «Поліграфкнига», 1983. – № 3 (179). – С. 42–44 .
 50. Биченков І. О. На честь 80–річчя Другого з’їзду РСДРП / І. О. Биченков // Архіви України. – К. : «Поліграфкнига», 1983. – № 5 (181). – С. 79 .
 51. Людковський Ш. С. Нововиявлені документи видатного російського флотоводця Ф. Ф. Ушакова / Ш. С. Людковський // Архіви України. – К. : «Поліграфкнига», 1983. – № 6 (182). – С. 28–29 .
 52. Биченков І. О. До 40–річчя визволення Української РСР від німецько–фашистських загарбників / І. О. Биченков // Архіви України. – К. : «Поліграфкнига», 1984. – № 3 (185). – С. 75–76 .
 53. Галдина А. С. Об’єднаний відомчий архів агропромислового комітету Миколаївської області / А. С. Галдина // Архіви України. – К. : «Поліграфкнига», 1986. – № 4 (198). – С. 24–25 .
 54. Бондаренко Н. Д. Навчання та підвищення кваліфікації архівістів / Н. Д. Бондаренко // Архіви України. – К. : «Поліграфкнига», 1987. – № 4 (204). –С 78–79 .
 55. Степаненко М. І., Восьмірко К. С. Співробітництво партійного архіву Миколаївського Обкому компартії України і Державного архіву Миколаївської області у справі використання архіву документів. / М. І. Степаненко, К. С. Восьмірко // Архіви України. – К. : «Поліграфкнига», 1988. – № 3 (209). – С. 31–38 .
 56. Мельник М. Фонди префектур і претур періоду окупації Миколаївської області (1941–1944) / М. Мельник // Архіви України. – К. : ДЦЗД НАФ, 2005. – № 1–3 (256). – С. 297–303 .
 57. Мельник М. Фонди претур Державного архіву Миколаївської області: короткий огляд / М. Мельник // Архіви України. – К. : ДЦЗД НАФ, 2005. – № 1–3 (256). – С. 303–304 .
 58. Окорокова Л. Фонди трудових общин Миколаївщини (1941–1944) / Л. Окорокова // Архіви України. – К. : ДЦЗД НАФ, 2005. – № 1–3 (256). – С. 305–313 .
 59. Медчук М. Окупація очима дітей (фонд Держархіву Миколаївської області «Колекція контрольних робіт учнів шкіл м. Миколаїв») / М. Медчук // Архіви України. – К. : ДЦЗД НАФ, 2005. – № 1–3 (256). – С. 314–316
 60. Серединський О. Документи примусових робітників Третього рейху в держархіві Миколаївської області / О. Серединський // Архіви України. – К. : ДЦЗД НАФ, 2005. – № 1–3 (256). – С. 403–418 .
 61. Медчук М. З листів та спогадів примусових робітників Третього Рейху / М. Медчук // Архіви України. – К. : ДЦЗД НАФ, 2005. – № 1–3 (256). – С. 418–425 .
 62. Левченко Л. Л. Збір, приймання на державне зберігання та організація використання свідчень жертв і очевидців Голодомору 1932–1933 рр. в Україні / Л. Л. Левченко // Архіви України. – К., 2008. – Вип. 5–6 (262): вересень-грудень. – С. 16–21 .
 63. Левченко Л. Л., Мельник М. О. Поповнення фондів Державного архіву Миколаївської області документами з історії Другої Світової війни / Л. Л. Левченко // Архіви України. – К., 2010. – Вип. 2 (268): квітень-червень. – С. 209–221 .
 64. Чайковський А. С. Документальне видання про долі євреїв Миколаївщини в роки війни / А. С. Чайковський // Архіви України. – К., 2013. – Вип. 3 (285): травень-червень. – С. 235–238 .
 65. Колесник Н. А. Круглий стіл у Миколаєві, присвячений 100-й річниці початку Першої Світової війни / Н. А. Колесник // Архіви України. – К., 2014. – Вип. 4–5 (292–293): липень-жовтень. – С. 327–337 .
 66. Левченко Л. Л. Центральний Чорноморський архів: післямова до подій 1934 року / Л. Л. Левченко // Архіви України. – К., 2014. – Вип. 2 (290): березень-квітень. – С. 165–214 .
 67. Козирева М. Е. Нове видання про німецьке населення Миколаївщини / М. Е. Козирева // Архіви України. – К., 2014. – Вип. 2 (290): березень-квітень. – С. 255–258 .
 68. Федорович О. В., Хозяшева Г. І. Візит делегації польських архівістів до Миколаївщини / О. В. Федорович, Г. І. Хозяшева // Архіви України. – К., 2016. – Вип. 5–6 (304–305): вересень-грудень. – С. 170–181 .
 

Пошук