Консультативна сторінка "Звернення громадян"

Друк

Контактна інформація для звернення до Державного архіву Миколаївської області:

Адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Московська, 1
Тел.: (0512) 37-00-65, 37-42-89
Факс: (0512) 37-00-65
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Директор держархіву Миколаївської області - Левченко Лариса Леонідівна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Заступник директора - Колесник Наталія Анатоліївна
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Заступник директора – начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату, головний зберігач фондів - Кузьменко Наталія Вікторівна


При зверненні до Державного архіву Миколаївської області електронною поштою поштову адресу вказувати обов'язково.
Державний архів Миколаївської області не надає офіційних довідок за електронною поштою.


Роз’яснення щодо надання доступу до документів, що містять персональні дані, і віл часу створення яких 75 років не минуло, зокрема, датованих 1942-1944 роками листів остарбайтерів.

Відповідно до п. 9 „Основних правил роботи державних архівів України” держархів Миколаївської області забезпечує для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, вільний доступ до документів з відкритою інформацією та архівних довідників і баз даних до них з часу надходження цих документів на зберігання до архіву чи з часу створення в архіві цих довідників та баз даних.

Держархів обмежує доступ до документів та баз даних, що містять державну або іншу передбачену законом таємницю. Доступ до документів з конфіденційною інформацією про особу, а також до документів, що можуть створити загрозу для її життя чи недоторканості житла може бути надано з дозволу фізичної особи, права та законні інтереси якої можуть бути порушені (суб’єкта персональних даних), а у разі його смерті – з дозволу її спадкоємців. До таких документів можуть належати особові справи, медичні карти (іс-торії хвороб), первинні документи переписів населення, соціологічних дослі-джень та інші документи офіційного походження, а також листи, щоденники та інші документи особового походження, що містять окремі відомості чи сукупність відомостей про факти, події і обставини приватного життя фізичної особи.

Доступ до документів, що є об’єктами авторського і суміжних прав та права ін

ектуальної власності надається на загальних підставах, якщо інше не передбачено письмовим розпорядженням суб’єкта права (фондоутворювача чи іншої особи) або його спадкоємців.

Основними формами використання відомостей, що містяться в документах архіву, є:

 • ініціативне інформування архівом органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб про склад і зміст документів НАФ;
 • надання документної інформації за запитами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб;
 • виконання звернень громадян, у тому числі іноземних та осіб без громадянства, з метою підтвердження або відновлення їх прав;
 • надання копій або оригіналів документів для користування у секторі користування (ьному залі) архіву;
 • видавання документів у тимчасове користування за межами архіву;
 • експонування документів або їх копій на виставках;
 • публікація документів та оприлюднення інформації, що міститься у них, у засобах масової інформації, у тому числі електронних;
 • демонстрація документів і/або оприлюднення архівної інформації під час проведення інформаційних заходів.

З метою інформаційного обслуговування користувачів в архіві функціонують два читальних зала, котрі котрі приймають користувачів у двох корпусах (вул. Московська, 1 та вул. Валяєва, 43) з понеділка по четвер з 9-00 до 16-00, обідня перерва з 12-00 до 12-45.

Правила роботи користувачів з документами відкритого доступу, що належать державі та територіальним громадам, права та обов’язки користувачів визначаються Порядком користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 19 листопада 2013 року № 2438/5.

Однією з форм звернення споживачів до архіву є письмовий запит юридичної або фізичної особи щодо надання архівної інформації з певного питання.

Виконання запитів в архіві організовується за наявності в запиті найменування організації, її місцезнаходження (для юридичної особи), прізвища, імені, по батькові, місця проживання (для фізичної особи), теми (запитання), хронологічних рамок запитуваної інформації.

Запити, що надходять електронною поштою, розглядаються лише за наявності зворотної поштової адреси. Анонімні запити реєстрації та розгляду не підлягають.

Особисто подати письмовий запит можна у столі довідок держархіву області за адресою: м. Миколаїв, вул. Московська, 1. Відповідно до наказу директор Державного архіву Миколаївської області від 15 березня 2007 р. № 21 „Про режим столу довідок” встановлено приймальні дні у столі довідок: вівторок, четвер з 8-15 год. до 16-45 год., обідня перерва з 12-00 год. до 12-45 год.

Оформлення відповідей на запити здійснюється відповідно до Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02 березня 2015 р. № 295/5 та Методичних рекомендацій з оформлення запитів, затверджених наказом директора від 22 грудня 2014 року № 110.

Відповідно до тематики запитуваних відомостей запити класифікують на такі види:


Тематичний запит стосується надання інформації з певної проблеми, теми за визначений хронологічний період. Різновидом тематичного запиту є фактографічний запит щодо встановлення або підтвердження певного факту, події, дати.

До персональних запитів належать біографічні та генеалогічні запити, що можуть стосуватися як самого заявника, так і інших осіб.

Біографічний запит стосується інформації про перебіг життя та уточнення біографічних фактів фізичної особи.

Генеалогічний запит має на меті встановлення родового та родинного зв’язку і має містити інформацію про двох або більше осіб, пов’язаних таким зв’язком.

Соціально-правовий запит стосується надання необхідної для забезпечення (встановлення, відновлення) законних прав фізичних осіб інформації про:

 • громадянський стан;
 • освіту та навчання;
 • трудовий стаж;
 • службу у Збройних Силах СРСР, Українському війську;
 • стан здоров’я, перебування на лікуванні;
 • творчу діяльність, авторські та суміжні права на наукові й інші праці;
 • нагородження, присвоєння почесних звань;
 • участь у Другій світовій війні, партизанському та підпільному русі, русі Опору, народному ополченні;
 • перебування в евакуації, на окупованій території, у концтаборах, гетто, інших місцях примусового утримання, примусове вивезення до Німеччини та інших країн Центральної та Східної Європи у період Другої світової війни;
 • репресії, депортації, розкуркулення, позбавлення волі та виборчих прав (у тому числі про конфіскацію майна) і наступну реабілітацію тощо.

Запит фізичної особи може стосуватися самого заявника, осіб, що перебувають на його утриманні або під його опікою, його померлої дружини (чоловіка) або близьких родичів.

Непрофільний запит – запит, що не відповідає профілю архіву. Архів пересилає непрофільний запит за місцем зберігання затребуваних документів або надає відповідні рекомендації заявникові.

На виконання звернень громадян у більшості випадків надаються архівні копії, архівні витяги та архівні довідки.

Архівна довідка – підготовлений за запитом споживача і офіційно засвідчений архівом документ, що має юридичну силу і містить (підтверджує) інформацію про предмет запиту на підставі документів архіву із зазначенням їх пошукових даних.

Архівна копія – офіційно засвідчений архівом документ, що містить точне знакове відтворення тексту письмового або зображення графічного архівного документа.

Архівний витяг – офіційно засвідчений архівом документ, що містить точне знакове відтворення частини тексту письмового або зображення графічного архівного документа, що стосується певного питання, факту або особи.

З питань соціально-правового характеру директор держархіву та заступники директора держархіву приймають громадян відповідно до затверджених графіків особистих та особистих виїзних прийомів громадян директором держархіву та заступниками директора, графіку проведення «гарячих ліній» та режиму роботи «телефону довіри» на 2017 рік, затвердженого наказом директора Державного архіву Миколаївської області від 04.01.2017 № 9

Графік
особистого прийому громадян
директором держархіву та заступниками директора держархіву
Миколаївської області на 2016 рік

Посада,
прізвище, ім¢я та по батькові

Дні та години прийому

Місце проведення, телефон

 

Директор держархіву
Левченко
Лариса
Леонідівна

 

Щовівторка та щочетверга
з 10.00 до 12.00

 

м. Миколаїв,
вул. Московська, 1
37-00-65

 

Заступник директора з основної діяльності
Колесник
Наталія
Анатоліївна

 

Щосереди
з 14.00 до 16.00

 

м. Миколаїв,
вул. Московська, 1
37-42-89

 

Заступник директора – начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апаратуголовний зберігач фондів
Кузменко
Наталія
Вікторівна

 

Щовівторка
з 14.00 до 16.00

 

м. Миколаїв,
вул. Васляєва, 43
21-40-31

 

Графік виїзного прийому громадян директором держархіву та заступниками директора держархіву Миколаївської області на 2015 рік

Графік
проведення «гарячих» ліній прийому громадян
директором держархіву та заступниками директора держархіву
Миколаївської області на 2017 рік

Посада,
прізвище, ім¢я та
по батькові

Дні та години прийому дзвінків

Місце проведення, телефон

Директор держархіву
Левченко
Лариса
Леонідівна

 

Перша середа місяця
з 10.00 до 11.00

 

м. Миколаїв,
вул. Московська, 1
37-00-65

Заступник директора з основної діяльності
Колесник
Наталія
Анатоліївна

 

Перший вівторок місяця
з 10.00 до 11.00

 

м. Миколаїв,
вул. Московська, 1
37-42-89

Заступник директора – начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апаратуголовний зберігач фондів
Кузменко
Наталія
Вікторівна

Перший четвер місяця
з 10.00 до 11.00

м. Миколаїв,
вул. Васляєва, 43
21-40-31

 

Режим роботи «телефону довіри» держархіву області на 2017 рік.

Посада,
прізвище, ім¢я та по батькові
відповідальної особи

Дні та години прийому дзвінків

Місце проведення, телефон

Завідуючий канцелярією відділу організаційної, кадрової та режимно-секретної роботи
Савельєва Інна Олександрівна

 

Щоп’ятниці
з 09.00 до 11.00

 

м. Миколаїв,
вул. Московська, 1
37-00-65

Відповідно до наказу директор Державного архіву Миколаївської області від 15 березня 2007 р. № 21 „Про режим столу довідок” встановлено приймальні дні у столі довідок: вівторок, четвер.

У приміщеннях держархіву області розміщені інформації для відвідувачів про часи роботи архіву та ведення особистого прийому громадян керівництвом архіву та відповідальними працівниками (столу довідок), діють прямі («гарячі») телефонні лінії.

Телефони відділу інформації та використання документів держархіву області, за якими можна отримати консультацію:

 • начальник відділу Мельник Марина Олександрівна – 76-65-64;
 • заступник начальника відділу Серединський Олександр Валентинович, провідний спеціаліст Іванова Ганна Андріївна у читальному залі корпусу по вул. Московська, 1 – 76-65-66;
 • головний спеціаліст Крикалова Ірина Валентинівна, провідний документознавець Клисько Маргарита Володимирівна у читальному залі корпусу по вул. Васляєва, 43 – 21-40-39;
 • головний спеціаліст Нікольчук Наталя Петрівна, провідний документознавець Семеніченко Оксана Вікторівна у столі довідок, діловод Фоменко Тетяна Юхимівна – 37-44-55;

Строк виконання запиту не може перевищувати 30 днів з моменту його реєстрації. З дозволу керівництва архіву з огляду на загальну кількість таких запитів строк виконання може бути подовжено з обов’язковим повідомленням про це заявника. Пересилання непрофільних запитів за належністю, а також інформування про це заявника здійснюється протягом 15 днів з часу реєстрації запиту. Відповіді на заяви видаються заявникам, їх родичам або уповноваженим особам під розписку за пред’явленням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, для уповноважених осіб – оформленої в установленому порядку довіреності.

Відповідно до розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації Гаркуші О.М. від 18.02.2008 №66-p встановлено наступний режим роботи відділу із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації:

 • початок роботи відділу з 7.00;
 • закінчення роботи о 19.00.

Інформація про стан роботи із зверненнями громадян у Державному архіві Миколаївської області за І півріччя 2016 року
Інформація про стан роботи із зверненнями громадян у Державному архіві Миколаївської області за 9 місяців 2016 року
Інформація про дотримання правил роботи щодо виконання запитів громадян і організацій, розгляду депутатських звернень та скарг громадян у першому півріччі 2015 року
Інформація про дотримання правил роботи щодо виконання запитів громадян і організацій, розгляду депутатських звернень та скарг громадян у другому півріччі 2015 року
Інформація про стан виконання запитів громадян (та юридичних осіб щодо громадян) у держархіві Миколаївської області у 2014 році
Інформація про стан виконання запитів за 2013 рік
Інформація про стан роботи із зверненнями громадян у Державному архіві Миколаївської області за 2013 рік
Інформація про стан виконання запитів громадян (та юридичних осіб щодо громадян) у 2012 році
Інформація про стан виконання запитів громадян (та юридичних осіб щодо громадян) у 2011 році
Інформація про стан виконання запитів громадян та розгляд звернень державним архівом Миколаївської області за 2010 рік
Інформація про стан виконання запитів державним архівом Миколаївської області за 2009 рік
Інформація про стан виконання запитів державним архівом Миколаївської області за січень-жовтень 2008 року
Доповідь на колегію 26.12.14 звернення
Доповідь на колегію 24.10.14 звернення
Доповідь на колегію 25.07.14 звернення
Доповідь на колегію 26.07.13 звернення
Доповідь на колегію 27.09.13 звернення
Доповідь на колегію 26.07.13 звернення
Доповідь на колегію 28.12.12

 

Інформація про місця зберігання документів, яких найчастіше потребують заявники, які звертаються із запитами соціально-правового характеру

Відомості про роботу (підтвердження трудового стажу та розмірів заробітної плати):

 • у місцевих установах та організаціях, на промислових підприємствах, транспорті, у будівництві, сфері побуту, торгівлі, громадського харчування:
  - до 1944 р.: у держархіві Миколаївської області;
  - з 1944 р.: у місцевих установах і організаціях, в разі їх ліквідації – в архіві з особового складу Миколаївського міськвиконкому (м. Миколаїв, вул. Московська, 13), трудових архівах, в разі їх відсутності – в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад; у галузевих архівах (тресту „Миколаївпромбуд”: м. Миколаїв, вул. Робоча, 2-а, тел. 56-42-84; „Миколаївагробуд”: м. Миколаїв, вул. Чигрина, 167, тел. 24-0285; „Агропромоб’єднання”: м. Миколаїв, вул. Спаська, 1, тел. 35-30-54.
 • у колгоспах та радгоспах – у трудових архівах, в разі їх відсутності - в архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад;
 • у партійних, комсомольських органах та організаціях – у держархіві Миколаївської області.

Відомості про освіту та навчання:

 • навчання у ПТУ: у ПТУ № 11 (вул. Космонавтів, 66); у Миколаївському міському архіві;
 • навчання у ремісничих училищах: у Миколаївському міському архіві.
 • навчання у школах: до 1944 р. – у держархіві області; з 1944 р. – у школах та управлінні освіти, науки та координації діяльності вищих навчальних закладів (м. Миколаїв, вул. Спаська, 29, тел. 35-30-60);
 • навчання у вищих навчальних закладах: до 1944 р. – у держархіві області, з 1944 р. – у вищих навчальних закладах.

Відомості про нагородження орденами та медалями:

 • СРСР: Державний архів Російської Федерації (119992, Російська Федерація, м. Москва, вул. Велика Пироговська, 17), держархів Миколаївської області;
 • УРСР: Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 24), держархів Миколаївської області.

Відомості про участь у партизанському та підпільному русі:

 • у держархіві Миколаївської області.

Відомості про перебування у ґето:

 • у держархіві Миколаївської області.

Відомості про перебування та роботу на території області під час тимчасової нацистської окупації області 1941-1944 рр.:

 • у держархіві Миколаївської області.

Відомості про примусове вивезення до Німеччини під час тимчасової нацистської окупації області 1941-1944 рр.:

 • у держархіві Миколаївської області.

Відомості про реєстрацію актів громадянського стану (народження, шлюб, розлучення, смерть):

 • по 1933 рік включно – у держархіві Миколаївської області;
 • з 1934 року – в архіві РАЦСу управління юстиції Миколаївської області.

Відомості про репресії, депортації, розкуркулення, позбавлення волі та виборчих прав (у тому числі про конфіскацію майна) і наступну реабілітацію:

 • у держархіві Миколаївської області;
 • в архіві управління оперативної інформації УВС (м. Миколаїв, вул. Спаська, 41-а, тел. 49-86-58)

Підтвердження повноважень депутатів місцевих рад:

 • у держархіві Миколаївської області;
 • в архівних відділах райдержадміністрацій та міських архівах.

Відомості майнового характеру за документами виконкомів місцевих рад (включення до автогаражних та житлових кооперативів, бронювання квартир, оформлення перебудов та добудов у квартирах та будинках, переоформлення особових рахунків, зміни найменувань вулиць та номерів будинків, виділення земельних ділянок під забудову та оформлення новозабудов тощо):

 • у держархіві області;
 • в архівних відділах райадміністрацій та міських архівах.

Відомості нотаріального характеру:

 • до 1944 р. – у держархіві області;
 • з 1944 р. - у державному нотаріальному архіві області (54034, м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 8-а).

Відомості про прописку та проживання:

 • до 1944 р. – у держархіві області; з 1944 р. – в адресному бюро (м. Миколаїв, вул. Наваринська, 15).
 

Пошук

Посилання

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер