Стаття про миколаївську раду об’єднаних українських організацій

Вівторок, 16 квітня 2019, 15:49 Вэб-администратор
Друк

У журналі "Наукові праці" Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Том 321. Серія "Історія", Випуск 309, 2019 рік) опубліковано статтю директора держархіву Миколаївської області Лариси Левченко "Миколаївська Рада об'єднаних українських організацій в 1917-1919 роках". Сторінки 54-71.

У статті висвітлено діяльність Миколаївської Ради об’єднаних українських організацій – політичного виборного органу, котрий очолював український рух у Миколаєві в період Української революції 1917–1921 рр. У діяльності Ради автором виокремлено три періоди: «просвітянський» (за Української Центральної Ради, коли більшість її членів була вихідцями з Миколаївського товариства «Просвіта»), «конспіративний» (за Гетьманату П. Скоропадського), «петлюрівський» (за Директорії). Аналіз цих періодів свідчить, що члени Ради обстоювали ідейні погляди Української Центральної Ради та Директорії, яка вважала себе правонаступницею Центральної Ради. За свідченням самої Миколаївської Ради об’єднаних українських організацій, за гетьманського періоду вона проводила роботу конспіративно, готуючи антигетьманське повстання.

Рада сприяла українізації військ, поширювала серед громадян інформацію про діяльність центрального українського уряду, певною мірою впливала на роботу міських державних установ і вибір кандидатур на керівні посади, організовувала охорону державних установ силами українських військових підрозділів, забезпечувала громадський порядок у місті, здійснювала запис до загону «Вільного Козацтва», надавала рекомендації до формування складу караульної команди, вела переговори з отаманом Н. Григор’євим, залишками німецьких військ, англо-французами. Рада двічі перебирала на себе всю повноту влади в Миколаєві. Не підлягає сумнівам те, що Рада була досить впливовим гравцем на політичній арені Миколаєва з березня 1917 р. до лютого 1919 р., хоча результатам її діяльності шкодила її фінансова неспроможність.