АНОНС Проект оцифровка

Друк

Державний архів Миколаївської області є переможцем конкурсної про-грами Українського культурного фонду «‎Створюємо інноваційний культурний продукт».
Представлений індивідуальний проект «Історія Миколаївської області 60-70-х рр. ХХ ст.: у кіно- та фотодокументах. Цифровізація візуальних документів у Державному архіві Миколаївської області» передбачає цифровізацію кіно- та фотодокументів (негативів), інформація яких може зникну-ти внаслідок впливу об’єктивних факторів, таких як: погіршення стану фо-тографічної емульсії, зникнення зображень через дефекти плівки, застаріле технічне обладнання.

Інформаційний продукт даного проекту – електронний архів кіно- та фо-тодокументів – дозволить розширити можливості уведення до інформацій-ного обігу осучаснених об’єктів зображальної історії Миколаївського регіону другої половини минулого століття.

За підтримки Українського культурного фонду планується досягти таких цілей:
- створення сучасного завершеного кіно- і фото- продукту зі «старого» ар-хівного кіно і фото, його цифровізація;
- внесення до цифрового архівного контенту Миколаївської області циф-рового сегменту кіно- і фотодокументів з подальшою організацією доступу до нього через офіційний веб-сайт держархіву Миколаївської області;
- поширення отриманого культурного продукту (кіносюжетів, кінохронік, кінофільмів, фотографій) у медіапросторі.

Проект триватиме до 31 жовтня 2019 року.
 

 

Пошук

Посилання

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер