Голод 1946-1947 років на Миколаївщині. Мовою архівних документів.

Друк

ISBN 976-966-8442-66-7

Праця узагальнює історіографію проблеми та огляд історичних джерел про повоєнний голод 1946-1947 років на Миколаївщині.

До наукового обігу вводяться 167 архівних документів, більшість яких протягом десятиліть не вивчалася дослідниками. Їх подальше використання допоможе науковцям об’єктивно дослідити причини, трагічну ходу, економічні та демографічні наслідки голоду. Вперше подається адміністративно-територіальний поділ Миколаївської області на 1 вересня 1946 року.

Книга розрахована на науковців-гуманітаріїв, політиків, педагогів, краєзнавців, студентів, школярів старших класів, на усіх читачів, хто цікавиться історією України і рідної Миколаївщини.

УДК 94(477.7) “1946/1947”:323.25
ББК 63.3(4УКР)625

ДК. Є. Горбуров, Є. Г. Горбуров, Л. Л. Левченко, Л. С. Климова. Голод 1946-1947 років на Миколаївщині. Мовою архівних документів. – Миколаїв: Видавець Шамрай П. М., 2010. – 300 с.

 

Анонси

Пошук

Посилання

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер