Доступ до архівної інформації репресивних органів

Друк

Відповідальні за доступ до архівної інформації репресивних органів:

Мельник Марина Олександрівна, начальник відділу інформації та використання документів (тел. 76-65-64)

Серединський Олександр Валентинович, заступник начальника відділу інформації та використання документів (читальний зал корпусу № 2, тел. 76-65-66)

Крикалова Ірина Валентинівна, головний спеціаліст відділу інформації та використання документів (читальний зал корпусу № 1, тел. 21-40-39)

Іванова Ганна Андріївна, провідний спеціаліст відділу інформації та використання документів (читальний зал корпусу № 2, тел. 76-65-66)

 

Користувачі документів НАФ мають право користуватися в читальному залі архіву копіями документів з фондів користування, а у разі їх відсутності - оригіналами, якщо доступ до них не обмежено на підставах, визначених Законами України «Про доступ до публічної інформації» та «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», а також відповідно до цих законів користуватися документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, крім інформації, що становить державну таємницю.

Самостійне виготовлення особою копії архівної інформації репресивних органів з носія такої інформації є безоплатним. Виготовлення копії архівної інформації репресивних органів її розпорядником здійснюється з відшкодуванням фактичних витрат на таке виготовлення.

Користувачі документів НАФ самостійно приймають рішення про спосіб використання і оприлюднення наданої їм архівної інформації і відповідають за її достовірність. Користувачі несуть повну відповідальність за форму та зміст поширеної ними архівної інформації репресивних органів, а також про можливі наслідки такого поширення. Користувач вважається поінформованим про відповідальність від початку його роботи з носіями архівної інформації репресивних органів.

Керівництво та працівники архівів не несуть відповідальності за наслідки поширення архівної інформації.

Закон України від 09.04.2015 № 316-VIII «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»

Наказ Міністерства юстиції України "Про внесення змін до Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам" від 06 липня 2015 року № 1125/5

СПИСОК АРХІВНИХ ФОНДІВ (НЕФОНДОВИХ КОМПЛЕКСІВ), в яких виявлено та встановлено фактичну наявність архівної інформації репресивних органів за період 1917-1991 роки

СПИСОК РЕПРЕССИРОВАННЫХ ЛИЦ (ПО ПРОТОКОЛАМ ЗАСЕДАНИЙ ТРОЙКИ УНКВД)

 


Пошук

Посилання

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер