Галузеві архіви

Друк

Назва архівної установи

Адреса

Відомості про керівництво установи

Відомості про осіб, відповідальних за діловодство та архівну справу в установі

тел./факс,
e-mail

Пере
лік фондів

Посада

П.І.Б.

Посада

П.І.Б.

 

 

Обласний архів РАЦС

пров. Кур’єрський 7

Заступник начальника реєстраційної служби ГУЮ у Миколаївській області - начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану

Донченко Ольга Володими
рівна

Провідний спеціаліст відділу РАЦС

Нагорна Світлана Юріївна

36-82-35 / 36-81-58

 

Об’єднаний архів головного управління агропромисло
вого розвитку МОДА

вул. Спаська, 1

В.о. начальника управління

Піскун Олена Віталіївна

архіваріус

Козленок Марія Олександрівна

37-78-46
37-78-40

 

Пулічне акціонерне товариство будівельна фірма „Миколаївбуд”

вул. Робоча,
буд. 2-а

Голова правління

Перстеньков Костянтин Володимирович

Зав. архівом

Рябцева Наталія Юріївна

56-39-72 / 56-55-68, 56-42-84

 

Миколаївська обласна рада професійних спілок

вул. Лягіна, 2

Голова ради профспілок

Толмачов Юрій Петрович

Головний спеціаліст обласної ради

Шарова Ганна Михайлівна

37-22-17

 

Архів управління СБУ по Миколаївської області

вул. Спаська, 40

Начальник управління СБУ в Миколаївської області

Землянський
Вячеслав
Юрійович

Спеціаліст І-категорії сектора архівного забезпечення управління СБУ в Миколаївської області, старший лейтенант

 

49-03-55

 

Інформацій
ний центр УМВС

вул. Спаська, 41-а

Начальник режимно-секретного відділу УМВС України в Миколаївської області

Козирєва Наталія Євгенівна

Завідувач архівним сектором РВС УМВС

Абеленцева Галина Сергіївна

53-12-59

 

Державний нотаріальний архів Миколаївської області

вул. Біла, 2

Завідувач архіву

Волкова Тетяна Олександрівна

 

 

34-41-40
34-41-27