Експертно-перевірна комісія

Друк

Наказ про затвердження Положення про експертно-перевірну комісію державного архіву Миколаївської області від 31.12.2015 №138

Наказ про внесення змін до наказу директора держархіву від 03.06.2015 № 58

Наказ про склад Експертно-перевірної комісії від 03.06.2015 № 58

Наказ про затвердження складу експертно-перевірної комісії держархіву Миколаївської області від 31.03.2014 № 28

Наказ про затвердження Положення про експертно-перевірну комісію держархіву Миколаївської області від 28.03.2014 № 27

Положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву Миколаївської області